Tråden startades av: BA  2021-07-16 22:52:58
Miljardlån till SAS – "är tacksamma" 
SAS medges ett miljardlån av danska och svenska staten. ”Vi är tacksamma” säger den svenska finanschefen enligt Aftonbladet. Som tack låter SAS den svenska staten fortsätta betala ut stöd för att SAS ska kunna ha sin svenska personal på korttidsarbete medan det irländska dotterbolaget tar hand om flygningarna. Och att återanställa svenska piloter är inte aktuellt, istället låter man det irländska dotterbolaget växa med utländsk personal. Hur f*n kan staten som delägare tillåta att skattepengar används så här? Pinsamt!

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Sv Konrad
2021-07-19 18:10:36
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Ständigt denna konstanta hävdan om hur mycket mer piloter tjänar på Lufthansa, BA, KLM osv. Det är väl bara att söka till dem då. Många vill bo i Sverige och då finns typ bara SAS men det är ett aktivt val. Är det pengarna som styr ska man ta jobb om man ju får det hos Emirates, Qatar eller i Kina
@Dr. Realist
2021-07-19 15:30:43
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Alla anställda på SAS borde inse att syftet med bolaget är att tjäna pengar vid flygning med passagerare och frakt.
SAS är inte till för dom anställda, men för kunderna. Detta borde SPG och alla andra fack på SAS inse.
Konrad
2021-07-19 15:19:06
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Utlösande faktorerna för strejkerna har varit:

* SAS piloter hade under lång tid legat efter i löneutvecklingen på den europeiska marknaden, detta var speciellt kännbart för de nyanställda styrmännen. De accepterade ändå en lägre lönenivå gentemot andra bolag på den europeiska marknaden eftersom de blev lovade en bra löneutveckling då karriärstegen upp till kapten såg ut att bli kort. MEN då hände följande:

* SAS frångick tidigare praxis om att hålla på svenska kollektivavtal och valde att starta upp nya bolag och flytta arbetsplatser från befintligt flygbolag till andra flygbolag. Då såg den delen av personalen som redan låg i den lägsta nivån hur deras möjlighet till att få en ok genomsnittlig karriärslön (men under vad del flesta europeiska flygbolag ger) försvinna. SAS valde dessutom att på ett aggressivt sätt accelerera denna process.

Utan dessa två komponenter hade strejkerna högst sannolikt inte blivit av.

Då är frågan, vem är egentligen ansvarig för detta?
SAS har själv pådragit sig enorma kostnader för sin oförmåga att se vad deras agerande får för konsekvenser.
Re:Bank
2021-07-19 14:17:02
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
"sen lärde jag mig hur pengar skapas"

Grattis! Du har förstått hur en marknadsekonomi fungerar.
Så fungerar det i hela den moderna västvärlden!

Så sluta blanda ihop staten och banken när det kommer till vem som lånar ut pengar till SAS.
Bank
2021-07-19 12:05:39
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Sorry Dr, det var ett svar till Re. Jacob.
Bank
2021-07-19 12:03:57
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Dr Realist, det torde jag också, men sen lärde jag mig hur pengar skapas. Bankerna har inte så mycket pengar som man tror. Det är staten som lånar ut till bankerna. Sen tar bankerna en marginal mot företag och oss privatpersoner. Bankernas tjänar oerhörda pengar på oss vanliga.

Att staten tillåter det här fortgå är ett mysterium, men det fungerar än så länge så....?

Statsskulden ökar för varje utlånad krona, osv......
Dr. realist
2021-07-19 10:59:15
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Piloternas strejker de senaste åren har kostat SAS många miljarder och har skadat SAS varumärke ordentligt. Att bara tala om pilotlöner är endast en del av problemet. Piloter i SAS har mycket låg produktivitet och det har alltid varit svårt för SAS att anpassa kapaciteten efter kundernas säsongefterfrågan på flygresor.

Och SAS är inte ett dotterbolag till Samhall som skall vara en buffert på arbetsmarknaden. Mer än 95 % av piloterna röstar borgerligt och vill ha en nyliberal marknadsekonomi - i alla branscher utomför flyget som helst skall vara en skyddad verkstad.
Re:Jakob
2021-07-19 10:10:06
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
"Vad händer med statens/svenska folkets utlånade pengar"

Är det verkligen så svårt att ta in? Varken staten eller svenska folket har lånat ut pengar till SAS.

Det är bankerna som lånat ut pengarna. Ingen annan.
Jakob
2021-07-19 09:57:03
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Du verkar tro att lånade pengar inte har något värde, precis enligt bankernas agenda.
- Hur länge tror du företag t.ex. SAS kan låna pengar?
- Vad händer med statens/svenska folkets utlånade pengar om SAS går i konkurs?

När hade SAS en utdelning till sina aktieägare sist?


@Trött
2021-07-19 09:35:41
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Som vanligt vägrar du se verkligheten som den är, när den inte passar med dina åsikter.
Försök förstå att SAS inte har fått några av skattebetalarnas pengar som bidrag eller annat.
Försök också att ta in att SAS inte är något statligt bolag.
SAS har fått lån som måste betalas tillbaka, och garantier för andra lån också.
Så ser verkligheten ut.
SAS behövs mycket mer än t.ex. oseriösa bluffbolag som Norwegian.
BA
2021-07-18 23:51:18
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Man kan se det ur ditt perspektiv eller så kan man se det som att piloternas fack försökt stå upp för sina rättigheter när ledningen gång på gång slagit med piskan. Nu senast när ledningen sänkte sina löner i endast tre månader men försökte tvinga på de flygande permanenta försämringar i avtalen. Piloternas fack sa nej och föreslog andra långt gångna lösningar, men det resulterade i massiva uppsägningar som SAS nu inte avser att återanställa.

Piloterna har alltid haft bl.a. kabinanställda på sin sidan och även den här striden som nu pågår mot accelererad utflaggningen i strid med avtalen är lika mycket en strid för att behålla kabinanställda i Skandinavien istället för i ett bemanningsföretag på Irland.

Det är lustigt att du skriver att piloter går emot ”det som gäller”. Det som borde gälla är avtalen som finns mellan arbetsgivaren och arbetstagarnas fackförbund. Alla stora traditionella flygbolag har avtal med s.k. scope clauses, så även SAS. Dessa avtal ger ledningen blanka fan i nu och har istället för avsikt att flagga ut flygningarna till SAS Irland med nyöppnad bas i Köpenhamn. Man passar på nu när man lurat piloterna till ett års fredsplikt och hela branschen är i gungning. Ledningen skyller på att man försöker rädda företagets existens. Men detta fulspel handlar inte för en sekund om att rädda SAS utan om makt. Om att försvaga arbetstagarna som försöker stå upp för sina rättigheter.

Det är helt uppåt väggarna att det får gå till så här i ett bolag där svenska staten är största ägare!
Trött
2021-07-18 22:47:37
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Det är väl klart att SAS är tacksamma. De behöver ju aldrig leva upp till sina låneavtal. SAS behövs inte längre!!
Bob
2021-07-18 19:37:03
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Pilotkostnad i SAS uppgår till ca 5-6% av total kostnad för bolaget. SAS-piloternas avtal är ett av de billigare i Europa bland nätverksbolag. Likviditetskrisen i SAS beror på restriktioner i samband med pandemin. SAS är i grunden ett lönsamt bolag, som pga krisen fått se intäkterna falla drastiskt. Nu återstartar världen och efterfrågan tycks plötsligt betydligt högre än vad dystra prognoser pekat på. Även om piloterna helt avstått lön hade det inte räddat bolaget ur krisen. Något andra flygbolag förstått, som hellre behållt sin humankapital i anställning med hjälp av nationella korttidspermitteringar och på så sätt varit beredda för att sätta full gas på produktionen.

Istället för att jaga piloters avtal, som redan är konkurrenskraftiga, borde SAS snabbt återinsätta permitterade och uppsagda piloter (obs, uppsagda ej avskedade...). Som nummer två i prioritet borde bolagsledningen lägga betydligt större kraft på att omförhandla dyra lån och krediter. Något som t.ex. Norwegian lyckats bra med och därmed får en kostnadsfördel när marknaden tar fart igen.

Angående pilotavtal skulle en stor del av SAS-piloterna när som helst hellre ta K-avtal i Finnair, BA, Easyjet, Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings, Norwegian m.fl. för att nå en bättre löneutveckling sett över en hel karriär. Nuvarande "dyra och gamla piloter" i SAS skulle åka upp 20-30% direkt med Finnairs löner i motsvarande nivå. Att SAS ledning nu lägger energi på att exportera pilotjobb till irländska och andra utländska bolag, istället för att fokusera på maximal intjäning och säkra stabilitet i driften i det skandinaviska bolaget, är en gåta.

SAS pilotföreningar erbjöd under hösten 2020 stora temporära besparingar i krisavtal fram till 2023, värt flera hundra miljoner Skr. SAS tackade nej och uppenbarligen var inte likviditetskrisen det primära, utan det rörde sig om andra politiska målsättningar (utökad ledningsrätt) trots att det nu kan visa sig påverka lönsamheten mycket negativt.
Olika håll
2021-07-18 18:51:56
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
@BA. SAS piloterna har väl aldrig dragit åt samma håll? Dom har alltid varit jobbiga att ha att göra med och lojaliteten mot företaget och övriga anställda i SAS har varit låg eller i princip obefintlig. SAS piloterna har alltid sett till sitt eget bästa och mer eller mindre skitit i resten. Klart att SAS under nuvarande situation ser till att försvaga och försämra för piloterna, att inte ta tillfället i akt att göra denna förändring hade varit dumt. Man vill inte ha en personalgrupp som ständigt är på kollisionskurs mot vad som gäller och aldrig är nöjda, SAS piloterna har varit gökungen i boet.
Avtalet
2021-07-18 13:46:50
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Jag förstår inte allt snack om kollektivavtalen…vad i avtalen är problemet? Vad går att ta bort eller att ändra på som skulle vara till SAS fördel.
BA
2021-07-17 20:58:46
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
1. Den flygande personalens löner har väldigt lite / inget med SAS resultat att göra. Pre-covid gjorde SAS rekordvinster med ”dyr” skandinavisk personal. Piloterna i SAIL har dessutom bättre villkor än den unga delen av pilotkåren som blivit uppsagd från SAS. Betänk att SAS aldrig för varken fackföreningar, anställda eller aktieägare påvisat hur kalkylen med SAIL ser ut. Strategin att satsa på SAIL är inget annat än ett maktspel vilket man förstår om man är insatt lite utöver det vanliga.

2. Det hade varit rimligt om svenska staten, i egenskap av största ägare, krävde att SAS ska ge tillbaka i den mån man kan genom att ta svensk flygande personal ur arbetslöshet istället för att betala löner till utländska bemanningsföretag.

3. Att SAS väljer att svina genom att låta upprustningen ske med det irländska dotterbolaget (i strid med avtalen med de skandinaviska fackförbunden) skapar naturligtvis en enorm klyfta som kommer att bli kostsam och minska SAS möjlighet att betala tillbaka lånen. Fattar man inte detta är man helt bakom flötet. SAS väljer konflikt och inbördeskrig mot den egna personalen när det hade varit så mycket bättre om alla drog åt samma håll. Tragiskt!
Re.BA
2021-07-17 13:37:00
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Att det ska vara så svårt och förstå att ett lån är något som ska betalas tillbaka. Det är precis som när du som privatperson lånar pengar av banken.

Som vanligt så upprepas myten om att det är skattepengar som används. Det är ett lån! Är det verkligen så svårt att förstå??
Payback
2021-07-17 13:18:23
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Låt oss glädjas av att nu börjar Amapola flyga inrikes på Irland med svensk besättning och svensk registrerade flyg för Irländska skattepengar.
Andreas
2021-07-17 08:35:56
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Visst är SAS-personal korttidspermitterade, men inte de svenska besättningarna. Är det administrationen du tänker på?
@BA
2021-07-17 08:17:34
SV: Miljardlån till SAS – "är tacksamma"
Vad tror du syftet är med att driva bolaget SAS?
Naturligtvis att tjäna pengar på att flyga.
Det är inte att sysselsätta de anställda på skattebetalarnas pengar.
SAS behöver nya realistiska k avtal med SPG och andra fackförbund för att få bolaget att överleva.
 

Tillbaka

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn