Skriv ut  

Koldioxiddebatten kan inte styras av Åsa Romsons känslor

Debatt, Anders Carlsson, den 21 maj 2015
I Karlstad finns världens första tankstation för biobränsle till flyget. Det nämns inte i debatten om flygets miljöpåverkan. Istället är det kreativt sifferfixande och direkta felaktigheter som får fritt spelrum när den nya flygskatten ska motiveras, skriver Anna Wilson, generalsekreterare i Svenskt flyg i ett debattinlägg.

KSD Flygbränsle

Klimatdebatten är allt för viktig för att styras av känslor och antaganden. Vill vi göra reell nytta måste våra beslut vara baserade på fakta – och utifrån det forma både politik och styrmedel som hanterar utsläppen men möjliggör för tillgänglighet och konkurrenskraft.

Den senaste tiden har det lyfts en rad felaktiga påståenden i debatten – nu senast av Miljöminister Åsa Romson (MP) på DI Debatt den 12 maj. Flygets samhällsnytta behöver även föras in i debatten, bara idag så flyger över 100 000 människor till eller från Svenska flygplatser – på möten och jobb, på semester eller hem till nära och kära. Våra anledningar skiftar – men en sak är gemensam; tillgänglighet och flyg möjliggör för handel, jobb och tillväxt i ett stort och glest befolkat land som Sverige.

Påståendet att utsläppen från svenskars flygresor skulle ha fördubblats under de senaste 20 åren är direkt felaktigt. Samma sak gäller för påståendet att det skulle vara i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Enligt Romsons egna experter på klimatutsläpp vid Naturvårdsverket släppte personbilar i Sverige ut 10,75 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2013. Jämför detta med 2,8 ton koldioxidekvivalenter totalt från både inrikes- och utrikesflyget. Detta är Sveriges officiella statistik som dessutom redovisas till FN, men som i Romsons debattartikel översätts till ”i samma storleksordning”.

Under de senaste 40 åren har utsläppen per passagerarkilometer minskat med över 70 procent. Utan några flygskatter. Kreativt siffertrixande leder tanken fel och riskerar att Sverige går före men utan någon reell klimatnytta. Flyget ingår sedan 2012 i EU:s handel med utsläppsrätter, ETS. Sverige har varit drivande för ett globalt system inom FN och ICAO. Något som kommer att förhandlas och förhoppningsvis beslutas redan nästa år. Vi välkomnar att Sverige fortsätter att driva på arbetet på global nivå istället för att införa nationella särregler.

Resultatet av att ”gå före” och införa en svensk flygskatt blir en snedvridning av konkurrensen till fördel för utländska flygföretag och försämrade flygförbindelser inrikes och utrikes. Samtidigt som effekten på utsläppen förmodas bli försumbar. Miljöpartiets tidigare förslag till flygskatt bedömdes kunna minska utsläppen med en tiondel av vad fortkörningar och felaktigt däckstryck orsakar varje år.

Internationella erfarenheter visar att införandet av en nationell flygskatt även leder till ett stort antal förlorade arbetstillfällen, framförallt inom besöksnäringen – när turister väljer andra destinationer i Europa och Norden. Resan till Sverige blir helt enkelt för dyr. Flygskatt måste dessutom vägas mot andra långt mer effektiva ekonomiska styrmedel och åtgärder för minskade utsläpp i hela samhället som undviker att försämra svensk konkurrenskraft.

Svensk flygnäring tar ansvar och har bidragit till utvecklingen av gröna inflygningar, nya motortyper, alternativa bränslen, klimatsmarta flygplatser och fjärrstyrd flygtrafikledning. Bara under kommande år investerar svenska flygbolag närmare 28 miljarder kronor i nya och effektivare flygplan. Om Romson vill gå före borde hon stödja svensk flygteknisk forskning och besöka Karlstad Airport, flygplatsen med världens första tankstation för biojet – biobränsle för flyget. Genom innovation, istället för pålagor, skulle Romson kunna arbeta för att man ska kunna tanka biojet på Sveriges alla 40 flygplatser. Det skulle ge Sverige en världsledande position inom biodrivmedelsmarknaden för flyg. Den och många andra tekniska lösningar finns. Om Romson är intresserad av fakta och forskning, så finns det en väg klar där vi utan att riskera jobb och turistintäkter kan leda vägen för ny och miljövänlig innovation på flygområdet.

Anna Wilson

Generalsekreterare Föreningen Svenskt FlygKommentera artikeln
Det finns 16 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Egenintresse
Skrivet av Egenintresse, 2015-05-25 08:23:05
Varför skall man inte engagera sig i det man har ett eget intresse L?
Huvudsaken är väl att debatten grundar sig på fakta och där man inte har fakta så får man göra allt för att göra en rättvis bedömning av sannolikhet och risk.
Ditt inlägg sparkar in en öppen dörr, ditt inlägg kan tillämpas i vilken debatt som helst, skulle du vilja ha någon som företräder dina intressen som inte är intresserad av ämnet??
Anmäl inlägget
Egenintresset
Skrivet av L, 2015-05-24 21:44:41
Egenintresset går aldrig att dölja. Det gäller även Föreningen Svenskt Flyg och det oavsett hur många som här applåderar Anna Wilson och förlöjligar Åsa Romson.
Anmäl inlägget
Romson
Skrivet av Diavel, 2015-05-23 20:06:23
Har som vanligt inte den blekaste aning, och vad värre är så har hon inte heller någon intress utav fakta.Romson och resten av extrem vänstern gör allt dom kan för att lägga ner det som finns kvar av svensk industri och privat närings liv. Därför att alla måste vara lika dumma och fattiga, privat företagsomhet är nånting vidrigt, nästan lika vidrigt som flyget, utom regeringsplanet så klart..
Anmäl inlägget
Koldioxidutsläpp
Skrivet av Sture Wetberg, 2015-05-23 19:07:48
Samtidigt som regeringen gapar över flygets CO2-utsläpp, så låter man Swedavia förhindra att Göteborg City Airport fortsätter med andra ägare. Här används alla tänkbara oärliga metoder. Att CO2-utsäppen för trafiken till Landvetter ökar med C:a 6000 ton per år med anledning av att den närmaste alternativflygplatsen försvinner struntar man i. Då är det ok, men det handlar ju om att tjäna pengar för regeringen. Då gäller inga miljömål längre. NYVAL NU!
Anmäl inlägget
Dn
Skrivet av Mange, 2015-05-22 08:09:30
In med den i DN-debatt!

Ner med mp
Anmäl inlägget
Håll andan
Skrivet av CO2, 2015-05-21 19:09:37
MPs politiker producerar själva 1 kg CO2 per dygn. Om de höll andan skulle det bli 0 kg.
Anmäl inlägget
Lägg ner Romson
Skrivet av Friite Filur, 2015-05-21 17:08:12
Förbskat underligt att MP kan ha så mycket att gasta om. Nej lägg ner det lilla förargliga MP och framför allt lås in Åsa Romson och lille Fridolin!
Anmäl inlägget
Correction...
Skrivet av Mr Bonde, 2015-05-21 17:08:04
Oops, svenska ska vara spanska:)
Anmäl inlägget
Suck
Skrivet av Mr Bonde, 2015-05-21 17:02:09
Samma miljösvin släpper ju ut samma mängd när hen åker samma sträcka för att köpa Svenska tomater!!! Skillnaden är ju spanienresan, fatta!!!!!
Anmäl inlägget
Bil till kvartersbutiken?
Skrivet av Gudmund, 2015-05-21 16:12:45
Närodlat i alla ära, men betänk att den som tar bilen till kvatersbutiken för att köpa fem tomater är ett betydligt större miljösvin än den långtradare lastad med trettio ton tomater som kör från Spanien..
Anmäl inlägget
@ Falcon Är
Skrivet av Mr Bonde, 2015-05-21 14:41:39
Svenskproducerad mjölk genererar mindre utsläpp än utländsk då transporterna minimeras. Bäst vore lokala mejerier runt om i landet och att Arla fick lägga ner. Spelar ju ingen roll vart i världen korna "pruttar" blir ju samma mängd metan ändå som åker upp i atmosfären, men mycket mindre transpoter!! Skrämmande att du uttalar dig så självsäkert när du inte verka ett dugg om branschen!!
Anmäl inlägget
Plakatpolitiker
Skrivet av Stor FL, 2015-05-21 12:46:37
Mikjöpartister liksom vänsterpartister har gått i politisk skola i vad man kan kalla plakatpolitik. De saknar öron men har god förmåga att skrika ut sitt budskap, som alltför ofta saknar verklighetsanknytning, Allt som på något sätt stör plakatbudskapet är lögn. Om verkligheten inte stämmer med kartan så är det kartan som gäller. Att Löfven inte lyckas hålla plakatpolitikerna, röda som gröna, i verkligheten är ytterst allvarligt och kommer att bli dyrt för oss skattebetalare..
Anmäl inlägget
Auswitch?
Skrivet av Gudmund, 2015-05-21 10:19:33
"Au-switch" var det ord Åsa uttalade, men inte ens det var rätt, utan är nån sort förfalskad engelska. Platsen heter (på tyska) Auschwitz och uttalas "ausch-vits" med svensk stavning. Egentligen heter den polska orten "Oswiecim"
Uttala det den som kan!
Anmäl inlägget
Åsa Felson
Skrivet av Ej miljöpartist, 2015-05-21 09:24:41
Att Åsa Romson inte vet vad hon pratar om är väl redan (ö)känt. Appropå jämförelsen Auswitch-flyktingdöden i Medelhavet
Anmäl inlägget
Lögn förbannad lögn och statistik
Skrivet av Falcon Är, 2015-05-21 09:07:10
Flygfotogen har samma renhetsgrad som lysfotogen. Flygfotogen är således ett renare bränsle än City diesel/Grön diesel som stadsbussar använder. Vid flygning med en Boeing eller Airbus förbrukas 0.24L/mil flygfotogen per passagerare, dvs. lika mycket som en moped. Större miljövinst i Sverige hade varit att förbjuda alla "pruttande" kor, då den metangas de släpper ut i svenskt luftrum vida överstiger flygtrafikens utsläpp! Mjölk kan vi importera dock inte transporter.
Anmäl inlägget
Bra artikel men...
Skrivet av Lars Ras, 2015-05-21 09:01:40
...den borde vara på aftonbladet.se då Flygtorgets läsare redan vet detta, tack vare Anna, SRF m fl!
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev