Skriv ut  

Hållbart flyg

Miljö, Redaktionen, den 14 april 2022
Det händer så mycket när det gäller utvecklingen av hållbart flyg att det har blivit svårt att hänga med. Samtidigt är vi många som försöker bidra till processen och på olika sätt snabba på resan till framtiden. I en krönika gör Fredrik Kämpfe, Transportföretagen Flyg en genomgång av några av de senaste framgångarna för utvecklingen av hållbart flyg i Sverige.

26 mars 2021 rapporterade Swedavia att man strax före årsskiftet 2020/2021 blev en av de första fossilfria flygplatsoperatörerna i världen.
 
Det betyder att all drift och operation av Swedavias tio flygplatser nu är helt fossilfri. Fossilfriheten har uppnåtts genom en långsiktig och systematisk satsning att minska klimatpåverkan från flygplatsverksamheten, framför allt minimeras utsläppen av fossil koldioxid i den egna verksamheten. 2006 blev Swedavia klimatneutralt och 2011 sattes målet att Swedavias utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten skulle reduceras till noll vid utgången av 2020. De första flygplatserna att nå målet var Ronneby Airport januari 2017 samt Visby Airport och Luleå Airport under 2018. Att ställa om till förnybar uppvärmning av byggnader samt att göra fordonsflottan och maskinparken fossilfri har haft störst påverkan. Swedavia äger idag cirka 800 fordon, varav nästan 300 på Stockholm Arlanda Airport. Nära hälften av fordonsflottan är numera eldriven och övriga fordon drivs med förnybara drivmedel, till exempel biogas. Bara under åren 2015 till 2020 har Swedavia investerat närmare 650 miljoner kronor i en förnyad och fossilfri fordonsflotta.
 
16 september 2021 skrev flygbolaget BRA och den fransk-italienska flygplanstillverkaren ATR en överenskommelse att tillsammans med Neste genomföra en certifiering av 100% inblandning av hållbara flygbränslen (SAF, sustainable aviation fuel) vid flygningarna. ATR:s testflygningar med 100% SAF i en (1) motor påbörjades nyligen och har varit framgångsrika.
Den beräknade koldioxidminskningen vid en sådan flygning är 64%. Vid 100% SAF i båda motorerna är den förväntade minskningen hela 82%. Partnerföretagen siktar på att genomföra testflygningar med ett BRA-flyg tankat med 100% SAF i en motor och 50% SAF i den andra redan under våren 2022.

13 oktober 2021 lämnade Heart Aerospace in sin formella ansökan om typcertifikat för sitt helelektriska flygplan ES19 till EASA, den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten, i Köln. Att bli en godkänd designorganisation, en så kallad DOA, krävs för att överhuvudtaget få bygga flygplan. Den processen hade påbörjats redan tidigare och med en nu inskickad typcertifikatansökan kan vi vara säkra på att både viljan och tekniska kompetensen finns att verkligen förändra flygmarknaden och tillgängligheten i grunden med helelektriska utsläppsfria regionalflygplan.

3 november 2021 lanserade SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech ett samarbete som syftar till att producera hållbart flygbränsle.
Tillsammans ska företagen undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiska flygbränsle (SAF) med LanzaJetTM-tekniken ”Alcohol to Jet” i Sverige. I stället för att använda ny fossil råvara till produktionen ska det syntetiska flygbränslet framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme. Målet är att en ny produktionsanläggning ska framställa upp till 50 000 ton hållbart flygbränsle per år, förutsatt ett framtida investeringsbeslut. Det skulle innebära ett avsevärt bidrag till Sveriges mål om ett fossilfritt inrikesflyg och motsvarar ungefär 30% av det flygbränsle som behövs för att nå detta mål.
 
Jag hoppas det framgår av denna framställning hur mycket som faktiskt är på gång just nu för att utveckla framtidens hållbara flyg i Sverige. Jag har självklart inte fått med alla som också levererat hållbara flygsatsningar under 2021/22 men helt klart finns det ännu mycket vi kan vara stolta över. 
 
Vi som arbetar inom flyget och alla som är intresserade av flygets framtid gör bäst i att aktivt stötta alla dessa satsningar på hållbart flyg. För det kommer behövas. Det finns ingen enkel lösning, ingen ”silver bullet”, det vet vi.
 
Sverige ligger bra till. Vi har en av världens mest välrenommerade flygindustri här hemma, råvaror för hållbara flygbränslen, elflygplanstillverkare och flygbolag som verkligen satsar på hållbarhet. Med allt detta ska vi självklart arbeta tillsammans med andra länder för att både förbättra tillgängligheten och nå våra gemensamma klimatmål. Låt oss samtidigt exportera vår teknik och vårt kunnande.
Men samtidigt får vi inte slappna av och tro att omställningen går av bara farten. Nu gäller det att även regeringen stöttar utvecklingen mot hållbart flyg och avstår från att lägga fram förslag som i grunden försämrar svenska flygets möjligheter att konkurrera på EU:s öppna inre flygmarknad och internationellt. Nu är det hög tid att våra ledare med kraft engagerar sig i och bidrar till flygets omställning. Varken Sverige eller världen klarar sig utan flyg. Låt därför ICAO:s generalförsamling i höst bli en manifestation för flygets betydelse för en sammanhållen fredlig värld och samtidigt en tydlig markering i tiden för en global enighet för ett hållbart flyg.
 
Om Sverige nu satsar på flyget – och flygets omställning – kommer vi få många vänner i likasinnade stater som med gemensamma resurser vill satsa på utveckling av framtidens hållbara flyg. Med tanke på den tragiska utvecklingen i Ukraina är likasinnade vänner som vill arbeta tillsammans för en bättre, öppen och tillgänglig värld nog allt man kan önska sig just nu.Kommentera artikeln
Det finns 1 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Ohållbarhet
Skrivet av Pierre, 2022-04-14 14:21:33
Ingen flygplats är klimatneutral. Biobränslen ger stora klimatpåverkande utsläpp i upp till ett 120-årsperspektiv innan koldioxiden eventuellt bundit in i uppväxande skog igen. Som bekant har vi ett fåtal par år på oss att uppnå drastiska FAKTISKA utsläppsminskningar. Då duger inte falsk bokföring om klimatneutralitet. Det är faktiska drastiska minskningar av klimatutsläpp som behöver till.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev