Tråden startades av: Calle  2021-04-26 21:35:57
Bromma hit och Bromma dit 
Hur många gånger har (s) kommit fram till att Bromma ska läggas ner denna mandatperioden? För att sedan köras över av majoriteten som finns emot dem i riksdagen. Nog kan man begära större professionalism av en regering än detta "hattandet"? Kanske inte lönt att provocera i detta forumet, som i de flesta fall är positivt inställt till flyget, men nog är det märkligt.

Det är nästan så man får lust att spekulera kring att det är en medveten strategi för att spä på osäkerheten kring Brommas framtid för att minska investeringsviljan och därmed motivera en nedläggning även efter pandemin.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Flygare
2021-04-29 09:54:59
SV: Bromma hit och Bromma dit
Calle, bra skriven, håller med helt.
Den här maktfullkomna statsminister, som tydligen inte respekterar demokratin, och hans odugliga regering är förhoppningsvis historie efter valet.
Helt klart att det behövs en säkerhet för att man ska våga investera. Kanske också därför att ingen vågar investera på Arlanda. Därför att ingen vet vad ägaren vill med flygplatsen.
Tydligen kommer ännu en utredning till hösten. Om konklusionen inte gillas av ” regeringen” lägs den väl, likt, den förre utredningen på högen med allt annat man inte mäktar med.
Trötter
2021-04-29 09:29:33
SV: Bromma hit och Bromma dit
Handlar bara om att sitta i Regeringsställning med stöd av MP! Inte underbyggda och motiverade politiska beslut. BMA attackeras för att MP kräver det för att inte stjälpa samarbetet S+MP. Race to the bottom!
Regeringen
2021-04-28 18:45:49
SV: Bromma hit och Bromma dit
Framtagande av underlag för avveckling av Bromma flygplats.

https://regeringen.se/49943b/contentassets/b52752741a8244619457c2e9e72307b6/uppdrag-att-ta-fram-underlag-infor-en-avveckling-av-driften-av-och-verksamheterna-vid-bromma-flygplats
trippelsju
2021-04-28 17:49:08
SV: Bromma hit och Bromma dit
Så sant att strategin verkar vara att minska på investeringsviljan. Så synd. Bromma behövs och bör absolut behållas, allt annat vore idioti.
sv Calle
2021-04-28 16:31:56
SV: Bromma hit och Bromma dit
Precis så - huvudet på spiken. Bra skrivet!
Calle
2021-04-28 11:50:29
SV: Bromma hit och Bromma dit
"Pacta sunt servanda" - avtal ska hållas - är en gängse hederskod inom avtalsjuridiken och själva poängen med avtalet som inte gick att säga upp (att ägaren staten skulle säga upp detta fanns inte med i tankarna, staten är normalt en anständig avtalspart) med slutdatum 2038 var just att skapa förutsägbarhet i kalkylerna som privata investerare måste göra för att satsa sitt kapital. Har svårt att respektera detta fulspel från Sveriges regering där man sår frön av osäkerhet för att gynna sin agenda - att stänga Bromma i förtid.
Calle
2021-04-28 11:47:04
SV: Bromma hit och Bromma dit
Nu handlade inte mitt inlägg om Bromma flygplats investeringsbehov eller buller över flygplatsen och byggnadsrestriktioner, utan om det politiska "hattandet" där en minoritet vill köra över en majoritet gång på gång. Såväl denna som förra mandatperioden. Jag säger inte heller att investeringar behövs i flygplatsen, min poäng är utifrån ett annat perspektiv.

Om operatörer och andra verksamhetsutövare ska vilja investera i ett fungerande flygplatskoncept krävs långsiktighet - dvs vetskap i att flygplatsen ska finnas kvar - och detta politiska hattandet är ett typexempel på att skapa ett dåligt investeringsklimat för företagen som förmodligen ser sig om på annat håll för sin penningplacering med följden att Bromma blir olönsamt. Osäkerhet är det sista man vill ha som företagare. Förmodligen är detta en mycket medveten politisk strategi som ser ut att lyckas.
Stockholmare
2021-04-27 09:12:55
SV: Bromma hit och Bromma dit
Svar på din fråga så sa väl Eneroth 2019 att frågan kanske borde ses över så det tillsammans med förra veckans utspel så är det två gånger denna mandatperiod? Än så länge har ingen majoritet kört över S i frågan denna mandatperiod.

Vilka investeringar är det som mer krävs på BMA menar du? Man har ju investerat över en miljard redan...

Det är redan motiverat att stänga BMA av många olika skäl.
- Bättre att samla allt inrikesflyg på ett och samma ställe, ger bättre transfermöjligheter både inrikes och utrikes.
- Minskat inrikesresande (minskad lönsamhet)
- Riskminimering att flyg störtar vid start landning över Stockholms innerstad
- Möjligthet till att bygga höga hus i Stockholm (det är inte bara runt Bromma som det idag inte är möjligt pga höjdrestriktioner)
- BMA slukar enorma landarealer i Stockholms omedelbara närhet föra att några tusen personer om dagen tycker att de får smidigare resa.
- Minskat buller över Stockholm
 

Tillbaka

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn