Tråden startades av: Karl  2021-09-02 19:39:03
SAS Ireland  
Rykten säger att SAS beslutat att till fullo satsa enbart på SAIL från 2022. Alla flygplansleveranser från 2022 kommer att hamna i SAIL. Stämmer detta? Spiken i kistan för kommande nordiska arbetstillfällen?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

BX
2021-09-07 09:07:22
SV: SAS Ireland
Nu vet jag ingenting om varför man gör omorganisationen men utifrån sett är det inte konstigt. Det finns ju ett talesätt om vad som händer när man tränger in ett djur i ett hörn - det anfaller till slut.

Pilotföreningarna i SAS har under i vart fall 20 års tid spelat med bolagets framtid och visat en fullständig nonchalans i förhållande till såväl ledning som ägare. Det är inte mer än helt naturligt att analysen till slut ger vid handen att man måste runda en sådan facklig aktör.
PF
2021-09-07 00:30:40
SV: SAS Ireland
SAIL, Midsize och div underleverantörer. Ett stort spel. Används även för att förminska SPG i förhandlingar om återanställningsrätten i SAS.
Ryktesmed
2021-09-06 08:56:03
SV: SAS Ireland
Man ska vara väldigt försiktig med att lita på dessa rykten, som sprids av sosse propaganda blasken Aftonbladet och av fack ” rörelsen”
Den så kallade ” svenska modellen” , och den danska, är under hårt press och kommer på sikt att bli mer o mer irrelevant Allt fler anställs på korta kontrakt och genom bemannings bolag. Det här gäller inom flertalet branscher.
Crew
2021-09-04 21:43:48
SV: SAS Ireland
@ABC
Vad gör att du inte kan söka dig till SAIL då?
Ewa
2021-09-04 16:27:03
SV: SAS Ireland
Flyger SAS Irland hem sina maskiner till Dublin för tekniskt underhåll på kvällarna?
Sv Dr Realist
2021-09-04 14:22:35
SV: SAS Ireland
@Dr Realist. För det har du läst på Aftonbladet eller vad har du för källor på dina påståenden?
@BA
2021-09-04 09:05:48
SV: SAS Ireland
Har du några siffror att presentera?
ABC
2021-09-04 00:32:04
SV: SAS Ireland
En kniv i ryggen på alla flygande man sparkat i och med corona. Ingen kommer därmed återanställas. Också en otrolig kapitalförstörelse eftersom man satsat mycket pengar på dessa individer. ”SAS framtid hette det för inte länge sedan.” Nu tar man istället in annat folk från överallt. Empatisk arbetsgivare… :-(
Dr. realist
2021-09-03 20:16:13
SV: SAS Ireland
SAS utmärker sig inte med hög andel administration om man tar bort SAS egna verksamheter inom teknik och markhantering (dvs SGH). Dessutom kräver den stora andelen internanställda crew (piloter och kabinpersonal) en gigantisk administration för fackförhandlingar, utprovning av piloternas hotellsängar (!), inköp av pilotglasögon och uniformer samt massor av olika typer av personalfrågor. Om dessa delar tas bort genom att upphandlas externt eller läggs i egna bolag blir SAS andel administration nästan lika låg som LCC. Dessutom slipper SAS dålig PR genom otaliga pilotstrejker. SAS behöver struktureras om.
Dr. realist
2021-09-03 20:15:14
SV: SAS Ireland
SAS utmärker sig inte med hög andel administration om man tar bort SAS egna verksamheter inom teknik och markhantering (dvs SGH). Dessutom kräver den stora andelen internanställda crew (piloter och kabinpersonal) en gigantisk administration för fackförhandlingar, utprovning av piloternas hotellsängar (!), inköp av pilotglasögon och uniformer samt massor av olika typer av personalfrågor. Om dessa delar tas bort genom att upphandlas externt eller läggs i egna bolag blir SAS andel administration nästan lika låg som LCC. Dessutom slipper SAS dålig PR genom otaliga pilotstrejker. SAS behöver struktureras om.
Jojje
2021-09-03 15:36:52
SV: SAS Ireland
BA, håller helt med dig om att admin måste skäras ordentligt och framförallt att organisation och processer måste bli betydligt enklare/mindre komplexa. Overhead per säteskm tycks vara orimligt hög på SAS. Men jag tycker du missar ett viktigt perspektiv. Förstår jag dig rätt att du tänker att "staten" i egenskap av ägare ska engagera sig för en enskild personalgrupp framför att efterfråga ett konkurrenskraftigt bolag? Det tror jag är att hoppas på för mycket.

Att SAS gjort något olaglig har jag också svårt att se även om jag förstår att det upplevs som ett brott mot det avtal som tecknades efter strejken (vilket iaf jag tror är svårt att hävda med framgång). Vi vet ju heller inte vem som ska bemanna SAIL och midsize - det kan ju mycket väl erbjudas till hemskickad personal.

Jag kan bara spekulera men jag skulle tro att om det är något styrelsen (som "staten" i egenskap av stor ägare varit med att tillsätta) tycker/efterfrågar är det att 1) interna stridigheter nått en sådan nivå att de blir en affärsrisk som man helt enkelt inte kan ta. Därför är jag enig med FVK i att det nog handlar om makt. För att man anser den makten vara nödvändigt för att säkerställa att maskinerna går. 2) Det är helt nödvändigt att kunna konkurrera med lågkostnadsbolag om scenariot att affärsresenärer minskar avsevärt och marknaden utgörs av leisure till större del blir verklighet. Om biljettpris är viktigt för fritidsresenären kommer det alltid att finnas en lågkostnadsaktör som säljer biljetter till sin låga produktionskostnad + en liten marginal. Ergo, ska du tjäna pengar och överleva trots en extremt ansträngd balansräkning behöver man vara lönsam även med lågt biljettpris. Vilket i sin tur torde betyda att det i slutändan inte finns någon väg runt att sänka kostnader.

Att staten går in med ägardirektiv för att styrelsen ska ta en annan riktning är inte förenligt med att ta ansvar för företaget. Så länge lagar efterlevs och de kommer säkerställa att så sker.

Samtidig tycker jag mig skönja förståelse och ett stöd för den riktning som bolaget tar. Den mer progressiva delen av besättningskollektiven har i magen inte känt stöd det uppeldade tonläget. Då är riktningen med SAIL i Norden kanske en av de bättre möjlighet att börja bygga både enklare organisation med mindre admin, enklare produktion och en ny mer respektfull/omtänksam företagskultur. Sedan hoppas jag ju genuint att det blir med justa arbetsvillkor så att all besättning kan ha ett bra och sunt liv som funkar... Jag hoppas.
Acke
2021-09-03 15:35:59
SV: SAS Ireland
Det handlar inte om administration eller crew utan helheten. Vare sig man är ev avdchef eller katen så varken kan eller skall man styra bolaget. Man är en utförande del som på bästa sätt skall utföra det som ägare och andra har bestämt. Inser man det så blir allt enklare. Löner och villkor måste anpassas till vad markanden tilllåter och inget annat. Ett bolag måste göra vinst med eller utan motiverade medarbetare. Gör man inte vinst så måste det till SAS SAIL och annat oavsett vad personalen tycket. Låter krasst men tror man att man kan strejka sig till mer så kommer det bara att leda till ett snabbare slut.
Vol
2021-09-03 15:18:56
SV: SAS Ireland
Med 5000 uppsagda SAS-representanter som sprider dålig resumé om bolaget kan dessutom bli väldigt kostsamt. Det är viktigt att få med dessa på resan.
BA
2021-09-03 12:49:04
SV: SAS Ireland
Det är SAS enorma overhead som drar ner bolaget och inte crew! Löjligt och naivt att folk går på detta. Staten måste agera nu! Man kan inte sparka 5000 personer i ena ändan och hyra in kapacitet på den andra sidan utan att först erbjuda dom uppsagda jobbet tillbaka. Finns faktiskt lagstiftningar som är tydliga kring detta.
FVK
2021-09-03 12:35:50
SV: SAS Ireland
Detta stämmer och har kommunicerats ut till flygande personal tidigare i veckan. Det handlar inte så mycket om kostnad. Det billigaste hade varit att gå med på fackföreningarnas tidsbegränsade sparförslag, samt börja återanställa "billiga styrmän" längst ner på listan. Lösningen med SAIL kommer bli mycket dyrare på kort sikt.

Hela syftet med detta är MAKT, piloterna ska inte ha något inflytande över sin eller bolagets framtid. Strejkerna senaste åren har föranlett detta policybeslut. Fackföreningen ska bort, så enkelt är det. Kriget som kommer starta nu kan mycket väl vara början till slutet för bolaget. Får se om ny VD kan hantera det.
Klas
2021-09-03 12:12:36
SV: SAS Ireland
@Jojje

Bra skrivet. Du har rätt i mycket av det du skriver. Givetvis måste den flygande besättningen vara med och bidra i omställningen. Däremot är det nog uppenbart att det allra största problemet ligger i den stora administrationen. I förhållande till antal flygande flygplan har SAS cirka en åtta gånger så stor overhead som Ryanair. Hur detta överhuvudtaget är tillåtet av aktieägare och styrelse är bortom min förståelse. Det finns med största sannolikhet en hel del mellanchefer på SAS som inte har det alltför stressigt på jobbet. Börja banta i den änden så ska vi nog se att SAS kan bli lönsamt ganska snabbt.

SAS är ett välrenommerat märke i Skandinavien. Att kasta bort detta genom dålig bolagsstyrning är tråkigt.
Jojje
2021-09-03 10:23:35
SV: SAS Ireland
Att J:

Enig att det nog kan bli svårsmält och att det kommer finnas ett stort motstånd. Men det finns garanterat ett starkt stöd också. Förtroendehaveri mellan besättning och ledning är förödande och jag tror att det finns en stor önskan att komma till respektfull dialog och gemensamt verka för bolagets bästa också.

Hur man än vänder på det arbetar bolaget för sina ägare och har som uppgift att skapa aktieägarvärde. SAS har ju en skyhög produktionskostnad jämfört med de bolag som man faktiskt konkurrerar med nu (LCC), drivet av både ineffektiv administration och en ineffektiv produktion. För att kunna konkurrera lönsamt måste både admin och produktionskostnad ner. Detta gäller ju även om anställda inte vill det - det måste göras. Bolaget lever genuint farligt om de anställdas preferenser blir ett hinder för nödvändig förändring. Detta tror jag att crew fattar - de är inte dumma. Och besättningen har faktiskt en historik av att vilja vara med och hjälpa till och bidra.

Det som blir intressant och som återstår för nya hövdingen är att genomföra detta på ett sätt så att han får teamet med sig. Det kommer kräva en stor närvaro en mycket mer synlig ledning som är med vid frontlinjen och arbetar med människorna samt en genuin önskan att även göra förbättringar där det är möjligt. Jag tror exempelvis att lönekostnad för besättning är ett litet problem i sammanhanget. Därtill vill "all" icke pendlande besättning ha fler nätter hemma. En önskan som torde delas med ledningen. Osv - det blir oerhört viktigt att visa att man vill väl, ger, lyssnar respektfullt och är närvarande.
J
2021-09-03 08:53:21
SV: SAS Ireland
Låter osannolikt att nya VDn skulle starta ett fullskaligt krig med facken det första han gör. Det skulle bara skadeskjuta båda sidor med förluster som äter upp ”sail-vinsten”.
Andreas
2021-09-03 08:52:41
SV: SAS Ireland
Då har du missat att SAIL ska ha bas i CPH med danskt kollektivavtal. Om du är crew är detta utmärkt för skandinaviska arbetstillfällen. Däremot inte om du jobbar administrativt.
 

Tillbaka

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn