Tråden startades av: pf  2021-10-12 10:23:54
Nytt fra Nårje II 
Mulig den største PSO-kontrakt i Europa, norske kortbaneplasser(STOL-ports) i Nord, totalt 15 pakker er ute.

Vil svenske bolag konkurrere ? I dag er det Widerøe som flyger omtrent alt.

Info om anbudet etc https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/drift-av-regionale-ruteflygingar-i-nord-noreg/id2873231/
 

Tillbaka

Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn