Skriv ut  

Svenska flygbestämmelser hopplöst efter

Reportage, Harald Rosén, den 21 juli 2002
Aer Olympics strandsatta passagerare i Aten, Thessaloniki och Malaga har drabbats av en kombination av så kallad Force Majeure och en omodern lagstiftning. Lagen för konsumentskydd för flygresenärer och bestämmelserna för inhyrning av andra flygbolag sätter svenska resenärer i en sämre sits än motsvarande från till exempel Storbritannien. Det är ett moment 22 inom den svenska flygjuridiken och lagstiftarna ligger hopplöst efter.

Samtidigt som konsumenterna saknar ett bra skydd eller försäkring mot att bli strandsatta jobbar EU och Sverige oförtrutet på med nya regler riktade mot etablerade flygbolag när det gäller överbokningar och straffavgifter för flygbolag som inte rätt värderar inresehandlingar för utlänningar. Det senare kommer säkert att skyndas på under det danska ordförandeskapet, Danmark vill ju gärna försvåra invandring.

Transjet har fått flygförbud och innan detta är hävt för Transjet enligt svenska flygbestämmelser inte hyra in bolag som utför flygningarna för deras räkning. Flygförbud kan egentligen vilket bolag som helst råka ut för, det kan gälla tekniska eller operativa problem eller brist på pengar (jämför Swissair och Sabena). I Transjets fall påstår Luftfartsinspektionen att delar av bolagets ledning saknar kunskap.

Researrangören Aer Olympic har varit framgångsrik och sålt 1000-tals resor till Medelhavet och avtalat med Transjets om flygningar med bolagets Boeing 747 för dessa transporter. Aer Olympic har tagit in betalningarna för resorna, men eftersom det inte är paketresor så har de inte behövt ställa garantier till Kommerskollegium. Därför finns inga andra medel än de som Aer Olympic förfogar över för att ta hem passagerarna nu när Transjet ej får flyga eller hyra in. Är ledningen hos Transjet inte kompetent att flyga är de heller inte kompetenta att hyra in, menar Luftfartsinspektionen i sina bestämmelser, som förresten är unika för EU.

Faktum är att Transjet egentligen inte har något lagstiftat ansvar för att flyga hem de passagerare som Aer Olympic har flugit ut för en vecka sedan. Det finns en passus i en gammal bestämmelse att flygbolaget har ansvar för att ta hem passagerare man flugit ut, men det finns ingen tidsangivelse för när detta skall ske, och heller ingen modernisering som talar om hur detta skall ske. Och i det aktuella fallet har inte Transjet heller flugit ut passagerarna för en vecka sedan, ty då hade de flygförbud och Aer Olympic hyrde in andra bolag.
Flygmyndigheterna i Sverige har såväl flygsäkerheten som konsumentskyddet att ta hänsyn till. När det gäller båda dessa så ser det ut som om lagstiftningen ligger långt efter. Trots att paketreselagen just nu revideras så har man inte tagit höjd för de nu aktuella problemen med biljettförsäljning via agenter utan krav på auktorisation eller garantier.

I Storbritannien till exempel så har man en regel där bolag som Aer Olympic måste auktoriseras för att få sälja biljetter. Detta skall tillförsäkra att det finns tillräckligt med buffert för att ta hem passagerarna i ett fall som det nu aktuella. Luftfartsverkets trafikpolitiska myndighet ”Luftfart och Samhälle” tittar på denna fråga sedan en tid, men det hjälper knappast de passagerare som just nu sitter strandsatta i Aten och Malaga.

EU och den svenska regeringen, som säger sig vara mycket aktiva när det gäller konsumentskydd, sysslar med helt andra saker som inte heller hjälper privatkonsumenter. Det handlar till exempel om hur mycket flygbolag som skall få böta om t ex någon EU-tjänsteman skulle drabbas av försening vid överbokning!

Björn Rosengren bör snarast se till att det blir fart på modernisering av lagstiftningen på flygområdet. Även om det är mycket nu ett valår så kan det sitta en hel del väljare bland strandsatta och resenärer i Aten, Thessaloniki eller Malaga.

 


Bifogade dokument och länkar
Debattera gärna frågan..
   Skriv ut   Tipsa en vän
Flygrevyn
Pilotshop
Pilotshop
Air-BP
HDI
Flygtorgets nyhetsbrev