Skriv ut  

Flygskatt hämmar tillväxten

Debatt, Anna Wilson, Niklas Nordström - Svenskt flyg, den 9 juli 2014
Flyget möjliggör möten mellan människor, och därmed utveckling, tillväxt och välbefinnande. Miljöpartiet föreslår att en flygskatt införs, vilket allvarligt skulle hämma tillväxten, minska sysselsättningen och dessutom riskera att bli en förlustaffär för staten.

Under Almedalsveckan i Visby på Gotland, samlades kommunala, regionala och nationella företrädare för politiken, näringslivet och den civila sektorn för att prata samhälle och utveckling. Varför? Det är i möten vi utvecklas, och det är genom möten vi utvecklar samhället.

För två veckor sedan avslutades Dreamhack i Jönköping, världens största datorfestival. Nästan 22 000 deltagare träffas för att spela datorspel och umgås. De kopplar upp sig via nätverk och spelar mot varandra. Många av deltagarna kommer från andra länder. Det låter nästan konstigt att de faktiskt träffas fysiskt för att sitta i samma rum och spela datorspel över nätverk och internet.

Men det är enkelt. Möten och tillgänglighet är helt enkelt avgörande för vår egen individuella utveckling. Men också för tillväxt och sysselsättning.

Sverige är en liten exportberoende ekonomi med långa avstånd både inom landet och till våra exportmarknader. Vi har inte råd att isolera oss mot omvärlden, eller avskärma vissa delar av landet från de andra. Sveriges 42 flygplatser och alla inrikes och utrikes flyglinjer är avgörande för regionernas och kommunernas tillväxt och utveckling.

Miljöpartiet vill införa flygskatt. Det innebär att en särskild avgift läggs på flygbiljetten för varje flygpassagerare, alternativt en höjning av momsen på flygresor.

Detta skulle på ett allvarligt och drastiskt sätt påverka Sveriges konkurrenskraft. I en ny rapport från Svenskt Flyg presenterar vi bland annat en analys den internationella flygorganisationen IATA lät göra 2013 av Miljöpartiets förslag om en skatt på internationella flygresor till eller från Sverige på 110 kronor inom EU och 270 kronor på resor utanför EU. Analysen, som baserar sig på robust internationell erfarenhet, visar att det totala passagerarantalet riskerar att minska med 2,4 miljoner passagerare per år. Över 17 000 arbetstillfällen skulle kunna försvinna i hela den svenska ekonomin, statens intäkter skulle minska med 5,6 miljarder kronor och BNP skulle falla med 11,5 miljarder kronor.

Detta ska vägas mot de nyttor som lyfts fram. Miljöpartiets flygskatt skulle innebära 0,2 % minskning av de totala klimatutsläppen och 3,5 miljarder kronor i skatteintäkter. En flygskatt skulle alltså bli en direkt förlustaffär för staten. Intäkterna från skatten täcker inte de förluster som görs tack vare minskad tillväxt. En stor risk är att en flygskatt slår en kil mellan Stockholm, Malmö och Göteborg och mindre orter. Som så ofta klarar sig förmodligen storstadsregionerna, medan Sveriges mindre orter kommer att drabbas.

Låt oss vara tydliga: Flygbranschen ska göra sin del för att minska koldioxidutsläppen. De totala utsläppen globalt måste ned till de nivåer som gör det möjligt för oss att klara 2-gradersmålet. Men då krävs en kraftfull global lösning, inte en icke-fungerande lokal lösning. Därför arbetar den svenska flygnäringen aktivt för att inom FN-organet ICAO etablera ett globalt system från och med år 2020 vars syfte är att för att uppnå en halvering av globala koldioxidutsläpp till 2050 jämfört med 2010.

Sveriges geografiska läge går inte att påverka. En flygskatt skulle innebära att vi ensidigt försvårar för oss själva. Landets kommuner och regioner som är beroende av flyg, och alla vi som behöver flyga för att sköta våra jobb och utvecklas som människor, kommer att drabbas. För de som är i Almedalen den här veckan kanske en flygskatt inte gör allt för stor skillnad. Men hur många ungdomar tvingas välja bort att resa till nästa års Dreamhack för att flygbiljetten plötsligt blev för dyr?

Det behövs inte en skatt på möten mellan människor.

Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg

Niklas Nordström, ordförande, Svenskt FlygKommentera artikeln
Det finns 8 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingNyheten har en egen tråd i vårt Flygforum

Skatt är rimligt.
Skrivet av Urban, 2014-07-12 23:21:50
Varje trafikslag måste ta sitt eget ansvar.
Anmäl inlägget
Lönskatter
Skrivet av Dr.Watson, 2014-07-10 15:00:55
Om anställning via utländska bemanningsföretag förbjuds, får Sverige hem löneskatterna. Detta motsvarar ungefär vad man skulle få in i miljöavgifter.
Anmäl inlägget
Skatteneutralt
Skrivet av Skattmasen, 2014-07-09 16:01:41
Lägg moms på undervägsavgifterna. Det gör redan ett flertal länder. Staten skulle få in ca 500 miljoner per år och för flygbolagen blir det ingen kostnad, eftersom utgående moms får kvittas fullt ut mot ingående moms.
Anmäl inlägget
Jäkla snåljoppar
Skrivet av Krösus, 2014-07-09 14:24:27
Är det för dyrt att flyga... Betala för det ni smutsar ner!
Lobba istället för att alla länder ser till att man får betala för det man smutsar ner.
Anmäl inlägget
Flexibel arbetskraft
Skrivet av Dr.Watson, 2014-07-09 13:13:22
Politiker och företag tjatar om att folk inte flyttar dit jobben finns. Varför? Människor vill inte förlora sina nätverk och sociala samanhang på hemorten eftersom tillvaron då blir ganska andefattig. Vill man ha flexibla mobila arbetstagare och öka tillväxten i Sverige måste det bli billigare att resa inrikes. Beskatta utrikes transporter och låt dessa pengar subventionera inrikes flyg bil buss och tåg.
Anmäl inlägget
MP livsfarliga!
Skrivet av stefan, 2014-07-09 12:46:18
MP struntar helt i tillväxt sägs det,man har ju sagt att man strävar mot 0 tillväxt för det är bra för miljön,vilka stollar! Dom ska man passa sig för!
Anmäl inlägget
MP? Nej tack
Skrivet av Rulle, 2014-07-09 09:04:47
Men MP är inte intresserade av att människor ska kunna träffas hur som helst. Om det inte gäller migranter förstås
Anmäl inlägget
Tja...
Skrivet av Ture, 2014-07-09 05:45:05
En flygskatt i Sverige passar Kastrup perfekt och då kan man lägga ner Sturup...
Långlinjer från ARN kan kanske också dras ner och nya långlinjer blir på OSL eller CPH.....
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Volflight
Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn