Skriv ut  

Ny skattelagstiftning ger sämre flygberedskap

Debatt, Jan-Olov Bergling, den 11 februari 2016
Samhällets möjlighet att snabbt agera vid olyckor, räddningsinsatser och brottsprevention har kraftigt försämrats. Skatteverkets nya tolkning av reglerna för vidareförsäljning av skattebefriat flygbränsle innebär sämre tillgång till bränsle för samhällsviktigt flyg. Vi uppmanar civilministern att agera innan det är försent, skriver Jan-Olov Bergling, branschchef Svenska Flygbranschen, i ett debattinlägg.

Beskedet förra året att polisen sätter in helikoptrar i arbetet för att förhindra brandattentat mot flyktingförläggningar är ett exempel på flygets betydelse för att skydda och rädda. Sedan 1 juli har vi en reviderad lagstiftning för skattebefriat bränsle som förbrukas i flygplan.
I den nya tolkningen av EU-direktivet säger Skatteverket att vidareförsäljning av skattebefriat flygbränsle är förbjudet. Det kan verka som en petitess, men det begränsar samhällets förmåga att hantera akuta situationer då sjö- och flygräddningshelikoptrar, ambulansflygplan, ambulanshelikoptrar, polishelikoptrar samt kustbevakningsflyg liksom flygservice till olika näringar i glesbygd får betydligt sämre tillgång till tankning av flygbränsle.

Enligt tidigare tolkningar har flygklubbar och flygoperatörer med en bränsletank kunnat vidaresälja skattebefriat flygbränsle till annan operatör med rätt att använda sådant bränsle. Något som inneburit en god tillgänglighet och hög beredskap för de tjänster som olika typer av samhällsviktiga flygtjänster utför. Detta sätter Skatteverket nu stopp för.

Skatteverket kräver nu att de som fortsatt vill vidareförsälja flygbränsle måste söka nya tillstånd för att få lagra bränslet. Det innebär omfattande byråkrati för bokföring av försäljning, krav på uppbärande och redovisning av skatt på försålt bränsle till privat brukare med mera.

Flera flygklubbar och operatörer väljer nu att stoppa försäljning av flygbränsle till annan brukare då de inte orkar med den utökade administration och det ansvar som den nya tolkningen innebär.
Antalet möjliga tankningsplatser har nu minskat betydligt. I princip finns det nu bara möjlighet att tanka luftfartygen på flygplatser med Skatteverkets tillstånd att vidareförsälja flygbränsle.

Flygplatsernas öppettider är begränsat och bara någon enstaka har öppet hela dygnet. Flygklubbar och flygbolag med tankningsresurser var tidigare ofta tillgängliga dygnet runt. Då ofta tack vare entusiaster som ville göra en samhällsinsats genom att frivilligt ställa upp när någon vill köpa bränsle på obekväma tider.

Färre tankningsstationer, längre avstånd och sämre tillgänglighet på udda tider leder till att en större del av bränslet vid en insats går åt för att flyga till och från en tankningsplats. Vid olika typer av olyckor eller andra insatser kan det allvarligt begränsa eller fördröja flygets förmåga att utföra sitt uppdrag att rädda liv och egendom.
Många privata helikopterföretag befarar att service till olika typer av näringsverksamhet och turism i väglöst land försvåras också avsevärt.
Denna försämring av samhällets beredskap och förmåga att hantera olika samhällshändelser är allvarlig. Den senaste tidens bränder mot flyktingförläggningar har illustrerat behovet av ett flexibelt och snabbt fungerande polisflyg.

Nu i vintertider, med ett ännu större behov av snabb sjö- och - flygräddning och ett ökat tryck på fjällräddning, kan varje minut vara avgörande. Vi uppmanar civilminister Anders Ygeman att agera innan lagändringen skördar sina första offer. 

Jan-Olov Bergling, branschchef Svenska FlygbranschenKommentera artikeln
Det finns 0 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

   Skriv ut   Tipsa en vän
TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev