Skriv ut  

98 politiker och företagre i debatt om flygskatten

Debatt, 98 politiker och företagare, den 1 juni 2016
98 politiker och företagare i Norr- och Västerbotten skriver en gemensam debattartikel mot regeringens förslag om en flygskatt.

Flygskatten
Flygskatten

Regeringen utreder införandet av en flygskatt i Sverige, en skatt som vore förödande för näringsliv och privatpersoner i norra Sverige. För Norrbotten och Västerbotten så handlar det om en ökad skattebörda på 300 miljoner kronor årligen, minskad sysselsättning och risk för en försämrad tillgänglighet. Flyget är ovärderligt för oss i norra Sverige.

Tillgänglighet, jobb och konkurrenskraft är inget som vi kan ta för givet. Långa avstånd och restider till såväl Stockholm som övriga världen riskerar annars att bli en bromskloss för jobb i hela vår region. Regeringen behöver säkerställa att hela landet har en god tillgänglighet – för oss i norr så handlar det om flyg så att vi kan leva och verka här. Därför behöver Sverige en:
En flygstrategi som säkerställer tillgänglighet och jobb i hela Sverige.
En satsning på biobränslen och ny teknik där vi tillsammans jobbar för storskalig biobränsleproduktion och tekniska innovationer som skapar jobb och exportmöjligheter.
Globala styrmedel, regelverk och införande av raka flygvägar genom som begränsar flygets internationella utsläpp.
-Vi är många som berörs av en flygskatt och det är viktigt att våra politiker i Stockholm förstår vilka konsekvenser en flygskatt skulle få för oss i Norr – men detta är inte en Norrlandsfråga utan något som berör hela Sverige. Detta blir allt mer viktigt för våra företag i en globaliserad värld där konkurrensen om investeringar, företagsetableringar, varor och turism blir allt hårdare, säger Peter Forsell, vd för Västerbottens Handelskammare.

-Enligt en rapport från WSP så skulle en flygskatt innebära ca 300 miljoner kronor årligen i extra skatt för Västerbotten och Norrboten – en skatt på möten, företag, jobb och tillgänglighet och hota över 700 jobb. Samtidigt som det skulle innebära närmare en halv miljard i förlorad tillväxt i vår region, säger Niklas Nordström, kommunalråd (S) i Luleå och ordförande i Svenskt Flyg.

-En vanlig dag flyger 100 000 personer till eller ifrån en svensk flygplats – och närmare 1 000 människor flyger dagligen från Skellefteå Airport. Bara för Skellefteå bidrar flyget till 1,2 miljarder i tillväxt och ca 1 500 jobb runt om i regionen. Skellefteå behöver bättre tillgänglighet och fler direktlinjer – inte en flygskatt som försvårar detta, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport.

-Kompetensförsörjning, infrastruktur och internationell handel är tre strategiska frågor för vårt näringsliv. Där flyget och Luleå Airport utgör en startbana för tillväxt och tillgänglighet i hela vår region. En flygskatt vore inget annat än en mötesskatt på över 150 miljoner kronor varje år för Norrbottens näringsliv, säger Susanne Wallin, vd för Norrbottens Handelskammare.

Sverige är ett glesbefolkat och avlångt land. Flyget utgör på många sätt en förutsättning för jobb, välstånd, turism och möten mellan människor. Varje dag flyger omkring 8000 människor till eller från Norr- och Västerbotten, dubbelt så många som åker tåg sträckan Stockholm – Göteborg dagligen. Vi flyger i jobbet, på semester eller hem till nära och kära. Mer än sju av tio resor mellan Stockholm och Norrland genomförs med flyg. För många människor utgör flyget det enda realistiska alternativet för resor mellan norra Sverige och andra delar av landet. Samma sak gäller för den viktiga besöksnäringen som attraherar besökare från Sverige och från hela världen och som skapar många arbetstillfällen.

Men miljön då, kanske många frågar sig. Ja, miljön är viktig. Därför ingår flyget redan idag i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och redan i höst ska ett globalt utsläppshandelssystem diskuteras och förhoppningsvis beslutas i FN. Faktum är dessutom att utvecklingen redan går åt rätt håll. Utsläppen per passagerare har minskat med 20 procent under de senaste tio åren. Inrikesflygets andel av Sveriges koldioxidutsläpp har minskat sedan 1990 och står i dag för 1 procent. Visst behöver mer göras, men svaret på framtidens miljöutmaningar är ny teknik och biobränslen, som dessutom kan utvinnas ur svensk skogsråvara.

Vi i norr skulle drabbas extra hårt av en flygskatt då avsaknaden av annan infrastruktur och avståndet till omvärlden innebär att flyget är vårt enda alternativ. Den ökade kostnad som en flygskatt innebär skulle dessutom kunna leda till färre avgångar, sämre utbud samt svårigheter med att locka nya flygetableringar. För många av de regionala flygplatserna utgör detta ett direkt hot och skulle kunna resultera i flygplatsnedläggningar. Det vore förödande och skulle kraftigt försämra möjligheterna för oss här i norr att möta framtidsutmaningarna.Kommentera artikeln
Det finns 2 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Flygskatten dåligt - och onödig
Skrivet av Per, 2016-06-03 18:01:36
Om flygskatten inte är något problem för näringslivet så fyller den inget syfte. Hela syftet med flygskatt är att minska flygresandet. Gör den inte det har den inget existensberättigande.

En flygskatt är skadlig för såväl enskilda landsändar som för Sverige som helhet. Och gör det svårare för människor att möta sina nära och kära. Ett dåligt förslag, helt enkelt.
Anmäl inlägget
Inget problem för näringslivet
Skrivet av Se, 2016-06-02 18:35:30
Flygskatten är inget problem för näringslivet varken i Stockholm eller i Norrland.

Problemet är att årskorten för pendlare blir väldigt mycket dyrare. Företag och privatpersoner har inget problem med att betala lite mer för varje biljett.

Årskorten används normalt av personer som vill bo i till exempel norr men jobba i Stockholm. Bra för miljön? Knappast. Flytta till Stockholm om ni behöver vara i Stockholm varje dag.Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev