Skriv ut  

Kan SAS verkligen spara mer?

Krönika, Lars Brynielsson, den 17 mars 2017
SAS sparar och effektiviserar men det biter inte på resultatet. Kanske beror det på att det helt enkelt inte går att sänka kostnaderna mer i de skandinaviska länderna? Det borde vara intressantare att diskutera än att bara kommentera den senaste kvartalsrapporten, skriver Lars Brynielsson i en krönika.

SAS i New York
 
SAS lägger ett säsongsmässigt bra kvartal bakom sig. Antal passagerare ökade med 537 000 eller hela 9 procent jämfört med förgående år. Trafiken utvecklades starkt på samtliga linjeområden, Interkontinentalt med 31 procent, Europa/Intraskand med 14 procent och Inrikes med 6 procent. Totalt ökade trafiken med 18 procent och produktionen med 11 procent varför kabinfaktorn ökade med 4 procentenheter till höga 73 procent.
 
Flygplanutnyttjandet ökade med 5 procent till 9,4 blocktimmar per dag. Antal EuroBonus medlemmar ökade med nästan 100 000 till 4,8 miljoner. Enhetsintäkten per passagerare PASK sjönk med 5,6 procent men enhetskostnaden exklusive bränsle CASK sjönk med 5,7 procent, främst pga den ökande produktionen på långdistanslinjerna.
 
SAS har en stark balansräkning. Den finansiella nettoskulden, som var på 1 454 miljoner SEK den 31 januari 2016, har minskat med 2 miljarder SEK och ersatts av en finansiell nettofordran på 546 miljoner SEK. Soliditeten ökade till 20 procent och den justerade soliditeten är kvar på 12 procent. Den finansiella beredskapen på 33 procent ligger en bra bit över målet 20 procent. Försäljningen av Cimber har minskat antal flygplantyper och gjort SAS mer flexibelt.  De framtida investeringarna i flygplan är på plats. Under 2016/17 beräknas dessa uppgå till netto 1 miljard SEK.
 
SAS är väl rustat för att möta konkurrenterna och leverera ett positivt resultat för innevarande redovisningsår. Utmaningen blir att hämta in det sedvanliga underskottet från första kvartalet under de kommande tre kvartalen som vi gjort tidigare år, se min prognos i rött i nedanstående tabell.
 
B1
 
Men det var väl inte så kvartalsrapporten presenterades av SAS eller kommenterades i media.
 
SAS skrev ”Säsongsmässigt svagt resultat som förväntat- strukturella åtgärder planläggs”. Utöver de effektiviseringar på 1,5 miljarder SEK som är under implementering 2017-1019 behövs ytterligare åtgärder för att komma åt SAS strukturella nackdelar. I planerna finns att registrera ett nytt AOC på Irland och etablera baser i London och Spanien med lägre kostnader som kan flyga på Skandinavien. Detta gör att SAS kan bygga upp en överlägsen tidtabell till, från och inom Skandinavien.
 
Media fokuserar på att kvartalsresultat var sämre än vad analytikerna hade beräknat. SAS måste anpassa sig ytterligare för att kunna tjäna pengar. Bedömare anar oråd när SAS i det rådande gynnsamma läget inte går bättre. Rickard Gustafsson och facken citeras att de har förståelse för fortsatta besparingar som de skyller på den ökande konkurrensen med lägre priser. Sydbank lyfter fram att omförhandling av lån på 6 miljarder samt eventuell inlösen av SAS dyra preferensaktier som möjligheter eller hot till kapitalstrukturen. 
 
Ingen analyserar varför inte alla års kostnadsbesparingar har gjort större avtryck i affären. Ett flygbolags affär är att erbjuda marknaden stolar. Ett positivt resultat fås om intäkten är större än kostnaden per erbjuden stol. Marknaden och konkurrensen påverkar intäkten, flygbolagen påverkar kostnaden.

Flygbolagen har svårt att påverka kostnaderna för bränsle, avgifter, flygplanunderhåll, stationskostnad, catering, leasing och kapital som ofta följer industrins standard och därför är ganska lika för flygbolagen. Då återstår det att jobba med de interna kostnaderna lön, försäljning och övrigt. För Q1 2017 utgjorde dessa tre kostnadsslag 40 procent av SAS kostnader på EBIT nivå. Detta ska jämföras med 20 procent hos konkurrenten Norwegain för helåret 2016.
 
En jämförelse mellan kvartal 1 2017 och de tre senaste åren visar på att dessa kostnader håller sig på en ganska konstant nivå per producerad stol för SAS.
 
B2

Varför biter inte alla effektiviseringar och kostnadsbesparingar i affären? Vad hade hänt om SAS inte hade gjort några kostnadsbesparingar alls? Det är något som inte stämmer i det som SAS säger och i mitt resonemang!
 
Det går kanske inte att komma längre i Skandinaviens högkostnadsländer? SAS hävdar att kostnaden för arbetskraft är 35-40 procent lägre i Europa jämfört med Skandinavien beroende på sociala avgifter och pensioner. Från rapportpresentationen i december 2016 redovisades arbetskostnaden i Skandinavien till 43 Euro/timme att jämföras med London 26 Euro/timme och Europa 25 Euro/timme. Det är 5 bolag som konkurrerar om 6,5 miljoner årspassagerare med 90 dagliga avgångar mellan London och Skandinavien. Hur ska SAS kunna tjäna pengar där eller på andra utrikeslinjer med skandinaviska kostnader?
 
Ryanairs försök att etablera en bas i Köpenhamn mötte kompakt danskt motstånd. Ordföranden för dansk LO Harald Børsting sa att principen är viktigare än jobben – kan man inte skapa en tillräcklig stark affärsverksamhet som kan betala de löner som är nödvändiga för att leva i Danmark får verksamheten flytta någon annan stans. Ryanair flyger fortfarande på Köpenhamn fast från andra baser. Nu använder SAS samma argument för Skandinavien.
 
Som ett fristående flygbolag måste SAS behålla en, som man nu säger, överlägsen tidtabell till, från och inom Skandinavien för att motivera sin existens. Går det inte att skapa konkurrenskraftiga kostnader hemma återstår det att utnyttja billigare baser utomlands. Detta leder till intressentkonflikter och politisk turbulens. Vänsterpartiet pratar om social dumping och att man ställer löntagare från olika länder mot varandra. Näringsministern säger att hur man organiserar verksamheten är en bolagsfråga och inte en ägarfråga och kryper fegt ifrån sitt ägaransvar. Facken noterar att flyget är på väg att flaggas ut från Skandinavien liknande vad som hänt sjöfarten och andra näringar.
 
Enligt evolutionsteorin är det inte den starkaste eller intelligentaste som överlever, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar. SAS behöver lägre kostnader för att få en uthållig lönsamhet. Jag hoppas att tiden är med på SAS sida.

Lars Brynielsson
Aviation ManagementKommentera artikeln
Det finns 12 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Sänka skatten för SAS
Skrivet av Anders Sand, 2017-03-19 11:06:07
Ingen ny idé men SE,NO,DK borde stöda mer (med skattesänkningar) SAS. Men det strider mot EU:s "liberala konkurrenslagar". SAS skulle sysselsätta mer folk och därmed (NO, SE, DK) skulle få mer skatteinkomster (köpkraft). Jfr. nu stöder man andra industrier med tiotals eller tom hundratals miljoner SEK. Vi lever i en nyliberal ideologisk värld (stöder sig på den mikroekonomiska teorin som har gjort illa åt västländerna och inkomstskillnaderna ökat), men ngt att tänka på.
Anmäl inlägget
Alldeles riktigt!
Skrivet av Urban, 2017-03-18 22:20:04
Uppgradera SAS Plus på Europatrafiken eller lägg ned denna katastrof till "C-klass". Eller kika på SJ som faktiskt ger bättre service till 1:a klass.
Anmäl inlägget
sas måste banta
Skrivet av christer ericson, 2017-03-18 07:50:53
normalt tjänar ju bolagen sina pengar på buisness eller som sas kallar sin klass plus. denna klassen är ju en katastrof med dålig mat, plastbestick och plastglas och inte större plats i planen, så varför betala mera för detta. vore roligt att veta beläggningen här. uppgradera denna klassen omg eller lägg ner den
Anmäl inlägget
Nåh, på den måde
Skrivet av Rubick, 2017-03-17 23:17:50
Ledningen är väldigt duktiga på att benchmarka flygande personalen med tex DY men samtidigt ha en administration som är allt för stor och dyr. Dags för ledningen att titta inåt och rensa upp överflödig personal. Dock för mycket politikmellan de nu tre ägande länderna. Flygande personalen står för cirka fyra procent av totala driftkostnaden, just saying.
Anmäl inlägget
Dags
Skrivet av Diavel, 2017-03-17 17:29:30
att se till att bli av med alla onödiga byråkrater, som SAS har anställt massvis av genom tiderna, inte minst i Sverige.
Kanske enklast at lägga ner HQ Frösundavik och överflytta alla flygplan och alla aktiviteter till nytt. bolag. Som Austrian gjorde för några år sedan
Anmäl inlägget
UK Vs SE
Skrivet av Britten, 2017-03-17 17:12:52
SAS har verkligen dumpat lönerna i de nya avtalen. Men det kanske är så det blir när UK har 13.8% arbetsgivaravgift Vs 31.42% i Sverige, samt en marginalskatt på 42% vid dess löner i UK Vs ca 60% i Sverige.
Anmäl inlägget
UK Vs SE
Skrivet av Britten, 2017-03-17 17:10:55
Har suttit och rattat turboprop i UK I snart 11år. Skulle jag gå till SAS skulle det med gällande avtal ta 20år inklusive uppgradering till skeppare innan jag tar hem netto vad jag har nu. Ska nu börja som styrare på BA och slipper faktiskt ta en lönesänkning. Visst, pengar är inte allt här i livet, men att söka till SAS har liksom inte varit aktuellt.
Anmäl inlägget
CA's
Skrivet av Ekonom, 2017-03-17 16:21:23
Det är på CA's man kommer att göra de största besparingarna. Piloter är det bara två åt gången, till skillnad mot antalet CA's.
Anmäl inlägget
EU-kommisjonen kan være
Skrivet av pf, 2017-03-17 12:49:17
en viktig premissgiver.
Anmäl inlägget
Lats Brynielsson gör en tabkevurpa
Skrivet av Mr C, 2017-03-17 10:10:56
Visst är det kanske billigare arbetsgivar avgifter utomlands, men samtidigt har i alla fall flightdeck betydligt bättre betalt än vad man har på SAS. Ca 50-60% på ex British Airways och London som tas upp som exempel så där blir det kunniga besparingar. Möjligen då på kabinen...
Anmäl inlägget
90 %
Skrivet av Jörgen Wrånghål, 2017-03-17 09:42:58
Det är klart att det inte går så bra när endast 30-40 % av personalen är flygande personal. Mängder med överflödiga magar som måste mättas då. Ett sunt bolag har runt 90 % flygande personal.
Anmäl inlägget
9,4h
Skrivet av Lucas , 2017-03-17 08:26:01
Inte undra på det går dåligt om flygen bara är i drift ca 9,4h
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev