Skriv ut  

Krav på biobränsle i tankarna – men var finns bränslet?

Miljö, Anders Carlsson, den 5 mars 2019
Flygbranschen säger inte nej till förslaget om krav på ökad användning av biobränsle. Men samtidigt lämnar inte regeringen några svar på var bränslet ska komma ifrån. Idag räcker inte det som tillverkas för att uppfylla kraven.

Flygtankning
Biobränsle för flygplan
 
Idag presenterade regeringen ”Biojet för flyget”, alltså förslagen på hur ökad användning av biobränsle ska minska flygets miljöpåverkan. Fokus i förslaget är en så kallad reduktionsplikt. Under de kommande 11 åren ska alltmer av flygbränslet inblandas med biobränsle i en stigande skala: De första två åren krävs bara 1 procents inblandning men sedan ökas kraven och år 2030 ska 30 procent av det bränsle som tankas på svenska flygplatser innehålla 30 procent biobränsle, oavsett om det är svenska eller utländska flygbolag.

Det är en försiktig framtidsplan, utredaren själv, Maria Wetterstrand misstänkte att en del kommer att kalla det ”mesigt”. Men hon menade att det måste finnas en möjlighet för branschen att klara kraven, annars blir inte utredningen trovärdig.
         
Rektionerna från flygbranschen är också till stora delar försiktigt positiva.

”SAS ser att reduktionsplikt kan vara ett effektivt sätt att skapa stabila förutsättningar för produktion i Sverige och ökad användning av biobränsle”, skriver SAS i ett pressmeddelande.
“Krav på iblandning av en viss procent biobränsle är betydligt bättre än en flygskatt som överhuvud taget inte leder till minskade utsläpp. Vi hoppas att detta i så fall ersätter skatten”, skriver Norwegian i en kommentar.

”Det krävs effektiva och långsiktiga styrmedel och nya politiska beslut för att minska flygets negativa klimatpåverkan. Att införa en reduktionsplikt som ett alternativ till flygskatten är därför ett steg i rätt riktning”, skriver Swedavia i ett pressmeddelande.
 
Det är ett resonemang som Svenska Flygbranschen också tar upp:

”En väl avvägd reduktionsplikt går åt rätt håll. Däremot är kombinationen av en reduktionsplikt och en bibehållen flygskatt direkt skadlig då det kan medföra alltför höga kostnader för branschen som särskilt kommer att drabba inrikesflyget oproportionerligt hårt.”

Men flygbranschen är också noga med att påpeka att förslaget är en sak, verkligheten en helt annan. Främst är det tillgången, eller rättare sagt den bristande tillgången, på biobränsle som kan stjälpa regeringens plan. Idag finns bara motsvarande en procent av bränsleförbrukningen i världen att tillgå som biobränsle och i princip är det bara en fabrik i USA som står för tillverkningen. Enligt beräkningarna i förslaget krävs det 13 500 kubikmeter biobränsle första året och 424 000 kubikmeter år 2030.

Var det bränslet ska hämtas lämnar Maria Wetterstrand inga svar på. Istället rullas bollen vidare till Energimyndigheten som ska utreda hur en svensk tillverkning kan skyndas på och om det ska läggas statliga medel i det arbetet. Regeringen är medveten om att det är en stor ekonomisk risk för näringslivet att ta första steget och börja bygga en produktionsanläggning för biobränsle med en till delar oprövad teknik. Däremot menar regeringen att Sverige har stora förutsättningar att verkligen få igång biobränsleproduktion, främst gjord på svenska skogsrester.

– Det måste bli mer attraktivt att vara en föregångare. Vi anser att utredningen bör kompletteras med incitament för hela flygindustrin att investera i innovation och utveckling för att ytterligare öka omställningstakten i alla led, säger Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.Kommentera artikeln
Det finns 9 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Det handlar om taktik.
Skrivet av Puckelbro, 2019-03-06 08:38:22
Kommer ni ihåg att diesel var bra för miljön för några år sedan? Låga CO2 utsläpp. När de väl lyckats använda detta för att förstöra för bensindrift blir dieseln plötsligt livsfarlig och ska förbjudas. Samma typ av taktik kommer att användas mot flyget. Ett steg i taget mot målet...
Anmäl inlägget
Industrin skall betala
Skrivet av Linkan, 2019-03-05 18:45:15
Flygbolag och övriga transporter skall självklart betala framställningen av bio bränsle. Skattemedel skall gå till de uppgifter som samhället svarar för.

Vi kan inte ha en industri som är beroende av skattemedel för att kunna verka.

Bolag har betydligt mindre kostnader än vad en privatperson har.

Bolag betalar sina kostnader med obeskattade pengar, moms är ingen kostnad för ett företag.

Anmäl inlägget
Dumheter i repris
Skrivet av Patrik Pilot, 2019-03-05 17:53:21
Det här är lika fånigt som när Maud Olofsson fick igång biodieseltillverkning i Övik. Enorma bidrag betalades ut. Förluster i miljardklassen då och blir samma elände igen, om Wetterstrand får bestämma. Tydligen kan man aldrig lära sig nånting av historien. Maud gjorde mera vansinnesgrejer jag nämner bara utförsäljningen av Vattenfall. Stoppa Wetterstrand omgående till varje pris!
Anmäl inlägget
JET-A1
Skrivet av Mr €, 2019-03-05 12:02:52
Bara att fylla fullt då planet roteras till OSL/CPH/HEL och tanka vanlig JET-A1. Lägger man nattstoppen där och därmed nattcheckar kan man tömma de svenska hangarerna nattetid och alla de mekar/tekniker får bli bilmekaniker efter en tids arbetslöshet.
Anmäl inlägget
Hur man än vänder sig....
Skrivet av Tailspin, 2019-03-05 11:17:04
Innan man börjar fokusera på transporter så kanske man borde kräva granskning av andra företeelser i vår värld.
Internet och datalagring förbrukar enorma mängder energi och står därför för stor del av planetens utsläpp.
Man kan vidare lista andra stora utsläppskällor som t ex ishallar, konstsnötillverkninc, uppvärmda gatumiljöer osv som sammantaget står för större utsläpp än flygsektorn
Anmäl inlägget
Trovärdighet
Skrivet av Bengt Franzén , 2019-03-05 11:10:50
Maria Wetterstrand utredning har liten om än någon trovärdighet. Hon har egna privata intressen i ett av de bolag som skall framställa detta bränsle.
Tillgången till råmaterialet är inte på långa vägar tillräckligt. Prismässigt kommer det troligtvis att ligga orimligt högt!
Anmäl inlägget
Miljövinst?
Skrivet av Janski, 2019-03-05 10:10:13
Hur stor blir miljövinsten när man fraktar biobränslet på fartyg runt halva jorden? Det måste vara bättre att flyget i USA tankar bränslet, utsläppet är ju ändå globalt. Sedan är det Maria Wetterstrand själv som genom sina bolag ska tillverka och sälja biobränsle. Ju större andel inblandning desto mer pengar till Maria.
Anmäl inlägget
Incitament?
Skrivet av Calle, 2019-03-05 09:56:50
Flygbranschen dras med lönsamhetsproblem och på detta läggs ytterligare pålagor (flygskatt) som gör att nödvändiga investeringar kanske inte är möjliga.

Skapa incitament att flyga på biobränsle, lägg skatten som en direkt subvention på bränslepriset t ex?

Något måste göras från statligt håll istället för att bara göra det dyrare för bolagen som kämpar i en internationell bransch. Att begränsa flygandet är inte en lösning.
Anmäl inlägget
Bio
Skrivet av Xxx, 2019-03-05 09:47:29
Är palmolja en ingrediens precis som i biodieseln?
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev