Skriv ut   Tipsa en vän  

SRF: Rösta för flyget i EU-valet

Flygnyheter, Peter Larsson, den 22 maj 2019
Ett svenskt flygbolag visar att flyget kan minska sina utsläpp med 46%! Det borde våra partier uppmärksamma i EU-parlamentet. Är ditt parti för ett grönare flyg inom EU?, skriver Svenska Regionala Flygplatser (SRF) i sin kampanj inför EU-valet.

SRF
Peter Larsson VD Svenska Regionala Flygplatser (SRF)
 
I det stundande valet till EU-parlamentet är klimatfrågan en av flera viktiga frågor. Likaså hur makten bör fördelas mellan Bryssel och medlemsländerna. Men få tänker på att det som sker inom flyget i Sverige, också skulle kunna göra skillnad för alla EU-medborgare om fler tog efter det vi gör i Sverige. 

Gröna inflygningar
Svenska flygledare har varit i framkant med att utveckla så kallade Gröna inflygningar som innebär rakare flygvägar och de tillämpas också så långt möjligt i Sverige. Det reducerar buller men fram för allt, det reducerar utsläpp. Sedan länge finns ett beslut fattat av EU-kommissionen om ett ”Single European Sky” som just manar alla europeiska länder att flyga raka flygvägar med gröna inflygningar. Däremot tillämpas inte detta i många länder. Nationella restriktioner gör att de flesta flygningar inom Europa innebär ett ständigt zick-zackande för flygplanen.  

Till EU-valet borde våra partier tydliggöra att de tänker driva på för att alla länder inom EU verkligen också lever upp till redan tagna beslut om rakare flygvägar och minskade utsläpp.

Minskade utsläpp med 46 procent
Förra veckan visade flygbolaget BRA upp ”den perfekta flygningen”. Med gällande bestämmelser och med dagens förutsättningar, såg de till att flyga så miljövänligt det bara går. De använde sig av raka flygvägar med gröna inflygningar, de anpassade farten, de använde bränslesnåla turbo-prop flygplan och framför allt, de tankade upp till den idag tillåtna gränsen för biobränsle. 

Mellan Halmstad och Bromma lyckades de då få ned utsläppen med hela 46 procent! Ganska fantastiskt. Det visar att mycket kan göras redan idag. Våra EU-parlamentariker borde ta detta vidare och visa upp det svenska exemplet för att driva på för en omställning för flyget i hela Europa. 

Bestämma över våra egna flygplatser
Sedan flera år finns det EU-regelverk som i praktiken förbjuder offentligt stöd till flygplatser inom EU. Kommunalt ägda flygplatser runt om i Europa och i Sverige fortsätter sin verksamhet med stöd av ett antal undantag från dessa bestämmelser. Regelverket är till för att offentligt stöd inte ska snedvrida konkurrensen mellan privata och offentliga flygplatser. Så kan det se ut i Centraleuropa med stora flygplatser som ligger väldigt nära varandra. 

I Sverige är det i det närmaste de motsatta förhållandena. I vårt avlånga och glesbefolkade land, har vi istället långt mellan flygplatser. Flera flygplatser har granskats av EU om de över huvud taget ska få vara kvar eller ej. Efter Skellefteå, Sundsvall och Kalmar är det nu Växjös tur att granskas av EU. 

Den svenska självbestämmanderätten över våra flygplatser borde vara lika självklar som självbestämmanderätten över våra hamnar, vägar eller järnvägar. Detta är också en fråga våra politiker och partier borde engagera sig mer i inom EU-parlamentet. 

Har du bestämt dig hur du tänker rösta på söndag? Är ditt parti för grönare inflygningar, minskade utsläpp och ett svenskt självbestämmande över våra flygplatser?

Välj ett parti som är för: 

• Gröna inflygningar!
• Minskade utsläpp!
• Mer makt över våra egna flygplatser!

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser 

Kommentera artikeln
Det finns 2 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Rösta!
Skrivet av Stor FL, 2019-05-23 10:35:03
Oavsett vad man har för uppfattning går det inte att klaga om man inte röstar. Alltså Olof rösta så har du möjlighet att påverka och klaga. Om du inte röstar så har du valt bort möjligheten att påverka och även moraliska rätten att klaga.
Anmäl inlägget
Varför..
Skrivet av Olof, 2019-05-22 22:05:59
...ska man rösta överhuvudtaget? Ingen politiker är till för dig eller mig, utan enbart för sin egen ekonomiska vinning. Därom vittnar de näst intill dagligen förekommande avslöjandena.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Volflight
BAM
Air BP
Flygrevyn
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev