Skriv ut  

Flygplatsupproret sprider sig: Staten måste stötta ekonomisk

Flygnyheter, Redaktionen, den 25 september 2019
Ett orättvist ekonomiskt system som dessutom bakbinder möjligheterna att själva upphandla flygtrafik. Nu höjer de regionala flygplatserna rösterna och tvekar inte att stämma Trafikverket.

I dagarna var representanter för Mora flygplats ner i Bryssel för att försöka övertyga EU om att en av förutsättningarna för flygplatsens överlevnad är att de själva har möjlighet att upphandla flygtrafik. Det är idag inte möjligt om inte trafikplikt råder och det är då en process som Trafikverket ska hantera. Det har Flygtorget rapporterat om tidigare. Just Trafikverket var även de med nere i Bryssel men gav inte det stöd som ledningen för Mora flygplats hoppats på. Tvärtom överväger nu politikerna i Mora att stämma Trafikverket.

– Nu går vi vidare och ser över möjligheterna att inleda en process mot Trafikverket för att de inte behandlar Mora på samma sätt som Kramfors och Hagfors. Vi anmäler dem till Europadomstolen, om det inte löser sig i tidigare instanser, säger Anna Hed, kommunalråd i Mora till Mora Tidning.

Men det är inte bara i Mora som protesterna mot villkoren för de regionala flygplatserna blir allt skarpare. Främst bottnar det i Swedavias tillkomst när tio flygplatser valdes ut till ett nationellt basbehov och lades i det statliga bolaget medan resterande lokala flygplatser överläts till de kommuner där de låg. Det innebar samtidigt att kommunerna fick ta över en driftskostnad som nu på vissa håll blir allt svårare att hantera och som i dagens flygdebatt är svår att motivera, särskilt om det saknas linjetrafik på flygplatsen. Det driftstöd som varje år går till de cirka 30 regionala flygplatserna och som inte höjts på många år, är på cirka 100 miljoner medan det sammanlagda underskottet växer och nu ligger på 562 miljoner kronor.
Det driftstöd som länge funnits på cirka 100 miljoner varje år räknades aldrig upp när en rad flygplatser överfördes från staten till kommunerna. Idag ska drygt 30 regionala flygplatser dela på dessa pengar medan det sammanlagda underskottet växer och nu ligger på 562 miljoner kronor. Alla regionala flygplatser är inte heller berättigade till det statliga stödet. 

Det som svider mest för de regionala flygplatserna är att de bidrar med flygtrafik in till statligt ägda Arlanda men får inte ta del av överskott som staten tjänar på Arlandatrafiken.

När flygplatsen dessutom är bakbunden av EU-regler som man menar att Trafikverket, som har ensamrätt på upphandling av flygtrafik, övertolkar när inte flygplatserna själva tillåts upphandla trafik, då tryter tålamodet.

– Vi är intryckta i ett hörn och där har staten lämnat oss i sticket, säger Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad till Flygtorget. 

Karlstad vill även de ha rätt att själva upphandla flygtrafik, i första hand en linje till Frankfurt som ersättning för den som BMI flög fram till konkursen tidigare i år. Brev till både Trafikverket om till regeringen har inte fått några svar och nu tänker man driva frågan inom ramen för organisationen Sveriges kommuner och landsting.

– Antingen får vi möjlighet till egen upphandling eller så måste regeringen ta ett ekonomiskt ansvar för vår och andra mindre flygplatser, fortsätter Per-Samuel Nisser.

Likadana tongångar hörs nu också i Kalmar där just orättvisan i att de tio flygplatserna lever gott på statlig finansiering medan kommunerna måste betal direkt ur den egna kassan, är i fokus.

– Det finansieringssystem vi har idag är inte rättvist, säger riksdagsledamoten Jan R Andersson till Barometern.

Ingen vill dock ha en fullständig återgång till tiden när staten ägde samtliga flygplatser i landet, likt systemet fortfarande är i Norge och Finland. Däremot att regeringen tar ett större ekonomiskt ansvar för att hålla den flygande infrastrukturen igång i hela landet. 

– Ursprungligen uppgick det statliga driftsstödet till 75 procent av underskottet. Eftersom den regeln inte tagits bort vore det rimligt att regeringen lever upp till sina egna utfästelser och justerar upp bidraget. Det är ett enkelt sätt att lösa frågan. Nästa steg kan vara att låta Trafikverket sköta upphandlingen av de linjer som har trafikplikt medan de flygplatser som inte har det, är fria att göra egna upphandlingar, säger Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala flygplatser till Flygtorget.

Vilket resultat det gryende upproret bland landets regionala flygplatser kan ge är oklart. Infrastrukturdepartementet uppger nu att Flygplatsöversynen ska bli klar under hösten. 
Men flygfrågan har skapat motsättningar i regeringen, de två stora utredningarna dels om Arlanda, dels Flygplatsöversynen för de regionala flygplatserna, har redan skjutits upp två gånger i regeringskansliet på grund av motsättningarna mellan miljöpartiet och socialdemokraterna.

– Därför är det bra att Karlstad, Kalmar och andra tar initiativ och vi kan rada upp 25 case till som visar på hur snedfördelningen mellan de regionala flygplatserna och de inom Swedavia är, säger Peter Larsson.Kommentera artikeln
Det finns 5 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Minska kostnader istället
Skrivet av Ali, 2019-09-29 11:12:10
Det måste vara bättre att sänka kostnaderna. I USA kan man ha tung jettrafik utan trafikledning på plats.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yampa_Valley_Airport
Vid inrikestrafik drar man mer banlängden till 1300 eller 1800 meter, beroende på trafik, för att få en lägre klassning.
Brandtjänst för det mesta med kommunens resurser.
Anmäl inlägget
Inga mer bidrag
Skrivet av Tänkare, 2019-09-26 19:19:37
Ni måste beakta att vi borgerliga riksdagsmän var de som bestämde årets budget. Det finns inga pengar att stötta alla flygplatser.

Vi vill inte ha högre skatt men vi vill få mera bidrag av olika slag.

Det går helt enkelt inte ihop!
Anmäl inlägget
Lönlöst
Skrivet av Realisten, 2019-09-25 20:50:04
Men kära vänner, det är ju som alla vet fullständigt lönlöst att försöka få statliga verk eller myndigheter att ta ansvar för något som hellst. Dessutom har den här löjliga regeringen gjort det till sitt signum att totalt vägra ta ansvar för någonting alls.
Anmäl inlägget
Statligt ägande
Skrivet av Arne, 2019-09-25 19:55:06
Staten har aldrig ägt alla flygplatser. Som mest ägde LFV 19 st plus 40% av Säve och Västerås. Därutöver fanns på 90-talet ytterligare ca 26 st med reguljär trafik.
Anmäl inlägget
Det går inte vinna över staten
Skrivet av thomas, 2019-09-25 10:12:01
Varför arbetar inte Mora flygplats med att få igång egen trafik? Web handeln är bara i sin linda, den konkurrerar nu internt med snabba leveranser.
Mora ligger ur befolknings synpunkt mitt i landet.
Starta ett cargo logistik center, Det är utsiktslöst att staten skulle ta ansvar, vad pågår i New York ? Ett klimatmöte. Titta på DXB som utvecklat ett enormt logistik transfer center över åren.
Fysiska butiker kommer försvinna helt, då grossist och detaljistledet körs över med den nya handeln.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Volflight
BAM
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn