Skriv ut  

Swedavia: Arlanda behöver en tredje parallell bana

Flygnyheter, Redaktionen, den 16 januari 2020
En ny bana på Arlanda men inte en fjärde. Istället en ny bana parallellt med bana ett och tre medan tvärbanan avvecklas, är vad som behövs för att säkerställa kapaciteten på flygplatsen. Nu behövs ett brett politiskt stöd för det, menar Swedavias vd.

Arlanda flygbild
Arlanda Airport
 
Arlanda behöver fler banor för att klara dels den ökande flygtrafiken, dels en eventuell framtida överflyttning av inrikestrafiken på Bromma. Så har argumenten för att lösa flygtrafiken i Stockholmsregionen låtit en längre tid. De två utredningar som genomfördes under förra året, om Arlanda och om de regionala flygplatserna och som kunde ha gett ett mer detaljerat underlag i den fortsatta diskussionen, har dock hamnat i byrålådan och kommer av allt att döma inte att publiceras. Viljan att göra Arlanda till ”Nordens ledande flygplats” har fastnat i en politisk låsning inom regeringen.

Nu tar Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia initiativet till att komma vidare i diskussionen om Arlanda i ett utspel som publicerades i går.

- Hur många rullbanor Arlanda behöver har länge diskuterats. I dag finns tre rullbanor. Två parallella som styr flygplatsens kapacitet och en tredje, tvärgående, som inte bidrar med kapacitet. Däremot skapar den viss redundans och minskad bullerbelastning. Efter flera års uppgång har antalet passagerare sjunkit det senaste året. Swedavias långsiktiga prognoser, som förutsätter att flygets omställning till att bli fossilfritt genomförs, indikerar dock en ökning från dagens 26 miljoner passagerare per år till 40 miljoner år 2040. Då behöver en tredje parallell rullbana stå klar runt 2035. Annars uppstår en kapacitetsbrist som påverkar hela landets konkurrenskraft och välfärd. Men frågan om en tredje parallellbana är komplex. Det kan därför vara på plats att belysa ett antal fakta kring rullbanekapacitet i allmänhet och Arlandas förutsättningar i synnerhet.


- I debatten lyfts det ibland fram att andra flygplatser hanterar fler passagerare än Arlanda med samma antal parallella banor. Detta kan tolkas som att det är en effektivisering av trafiken på Arlanda som behövs, snarare än ytterligare en rullbana. En sådan analys bortser från att varje flygplats har sina unika förhållanden avseende funktion, geografi, lokala väderförhållanden, flygmarknad och trafikmönster, och dessa påverkar behovet av bankapacitet. I Arlandas fall finns flera faktorer som gör att det krävs en högre bankapacitet än på vissa andra flygplatser i Europa. En sådan faktor är att flygplatsens trafikmönster har en tydlig peakstruktur, vilket innebär att de flesta avgångar och ankomster är koncentrerade till några få timmar under morgon och kväll. Trafikmönstret styrs av vilka tider på dygnet de flesta människor behöver flyga. Vissa måste hinna till möten i andra delar av Sverige eller Europa, andra ska hinna med transferflyg vidare ut i världen från andra flygplatser. Möjligheten att styra trafiken till andra tidpunkter är därför begränsad. En annan faktor som styr behovet av en tredje parallellbana är att Arlanda behöver hantera både snabba jetmotordrivna plan och långsamma propellerflygplan. Mixen av snabba och långsamma flygplan gör flygplatsen mindre effektiv än en flygplats som trafikeras av en mer enhetlig flygplansflotta. På många av de största internationella flygplatserna är trafiken jämnt fördelad över trafikdygnet och består nästan enbart av jetdrivna plan, eftersom de mindre, långsammare inrikesplanen ofta är förlagda till närliggande flygplatser.


- Utvecklingen mot eldrivna flygplan kommer också att leda till en mer varierad flygplansflotta. De första kommersiella eldrivna flygplanen kommer att vara betydligt mindre än dagens fossildrivna motsvarigheter och primärt användas för kortare sträckor. Elflyg på kortare distanser kommer att samexistera med biodrivna jetplan för längre avstånd. Att utveckla lösningar och infrastruktur som är anpassade för framtidens fossilfria flyg är absolut nödvändigt för att klara omställningen till hållbart flygande. Bankapacitet är betydelsefullt i det sammanhanget.

- Det finns en stor osäkerhet kring exakt när ytterligare en rullbana behöver vara på plats. Det beror på resenärsutvecklingen, som i sin tur är beroende av hur flygets omställning till att bli fossilfritt enligt branschens färdplan fortgår. Det vi med säkerhet vet är att det med dagens trafiksituation skulle vara omöjligt att hantera trafiken från Bromma med Arlandas befintliga rullbanor utan att tillgängligheten skulle påverkas negativt.

- Swedavia arbetar för att Arlanda ska vara en modern flygplats som bidrar till hela Sveriges tillväxt och välfärd. Samtidigt bedriver vi ett världsledande arbete för att minska utsläppen från flygplatsen. Det är hög tid att vi prioriterar de investeringar som både ökar Arlandas kapacitet och förbereder flygplatsen för morgondagens fossilfria flyg. Swedavias bästa bedömning för närvarande är att en tredje parallellbana behöver finnas på plats runt 2035. För att det ska vara möjligt har planering och förberedelser av den långa och viktiga processen för ett nytt miljötillstånd påbörjats. En nationell samling bakom såväl flygets nödvändiga omställning för att bli fossilfritt till 2045 som den nödvändiga långsiktiga utvecklingen av för landet kritisk infrastruktur är både önskvärd och nödvändig. 

- Vi efterlyser därför politiskt väl förankrade förutsättningar för det fortsatta arbetet med att göra Arlanda till Nordens ledande flygplats. I detta sammanhang vore ett uttalat och brett politiskt stöd för en tredje parallellbana synnerligen välkommet.Kommentera artikeln
Det finns 32 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Banor???
Skrivet av Puckelbro, 2020-01-20 02:50:56
Vad hjälper det att öka bankapacitet när resten av flygplatsen inte kan hantera de volymer man har idag. Pax och frakt ska ju ta vägen nånstans, eller? Arlanda är byggt som en lång serie av små etapper som alla syftar till att generera upphandlingar (kickbacks), inte för att skapa en fungerande flygplats.
Anmäl inlägget
Varför?
Skrivet av Oja, 2020-01-19 22:37:01
Varför behövs detta, när det ena bolaget efter det andra lämnar Arlanda, eller lägger ner linjer?
Anmäl inlägget
2 banor räcker långt
Skrivet av Max, 2020-01-18 10:41:12
Även med överflytt av Brommatrafiken räcker dagens parallellbanor om man kan använda de i en mixad oberoende konfiguration. Arlanda har idag ca 60-65 rörelser i peak, något som inträffar 1 h på morgonen och 1 h på kvällen. Övrig tid betydligt färre rörelser. Arlanda hade fler rörelser år 1990 än vad man har idag - och på den tiden hade man inte ens någon parallellbana. München med liknande trafikmix som Arlanda har mer än 400 000 rörelser per år på två banor.
Anmäl inlägget
Hm
Skrivet av Donsö, 2020-01-18 01:32:03
Jag undrar om Swedavia är medvetna om hur illa de ligger till. Någon måste till slut reagera på hur illa verksamheten sköts.
Anmäl inlägget
Bromma
Skrivet av Cege, 2020-01-17 21:11:37
Alltså, vem tror på riktigt att trafikbilden kommer se lika ut om man lägger ner Bromma och flyttar trafiken till Arlanda?
Det som kommer hända är att större flygplan kommer flyga fler passagerare mindre frekvent. Ja, BRA kommer dö men det är för att dom inte har en produkt som passar på Arlanda. Men oroa er inte, passagerarna kommer hanteras i vilket fall.
Anmäl inlägget
Om man räknar på det..
Skrivet av Mr Pratt, 2020-01-17 16:36:20
Alla förstår att det ligger något i argumenten om "funktion, geo, lokalväder, marknad och trafikmönster", frågan är hur mycket.

ARN har 27m pax/år dvs 13,5 m pax/år/bana. Låt oss göra överdrivna antaganden, att fyllnadsgrad + större plan ger 2X så många pax och vi räknar med 20% sämre förutsättningar i trafikmönster. Då landar ARN på 30 mPAX/år/bana.

-> alltså 10M diff t UK och 20M t Indierna som i så fall skulle ha effektivare "funktion,
geo, väder och flygmarknad"?

MY ASS.
Anmäl inlägget
HEL
Skrivet av 763, 2020-01-17 15:55:00
Fel banriktning i HEL i mitt tidigare inlägg, RWY 15/33 och inget annat!
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av 763, 2020-01-17 15:53:37
Ska tillägga att HEL och OSL använder 2 banor och det fungerar utmärkt. HEL har även RWY 12/30 som används ibland, likadant i CPH men då vid stark ostlig eller västlig vind.
Anmäl inlägget
@763, FO737, Styrman
Skrivet av Olle, 2020-01-17 15:25:22
Synd att ni inte har nån koll
Anmäl inlägget
@763 mm
Skrivet av Olle S, 2020-01-17 15:21:54
Oberoende parallella (dvs start och landning på båda samtidigt) ger högre kapacitet, ca 90 mot dagens 82. Men-ska Brommas trafik flyttas över samtidigt som trafikmönstret behålls och att trafiken ska kunna växa, då räcker inte dagens parallellbanor. Många här blandar ihop äpplen, päron och slanggurkor.
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av 763, 2020-01-17 12:50:01
Som jag sagt flera gånger tidigare om den här historien. Förläng RWY 01R/19L till 3000 meter från dagens 2500. Fördela starter och landningar på båda banorna samtidigt. Då kan dom stänga RWY 08/26. Då behövs INTE en tredje parallellbana. På Kastrup fungerar det alldeles utmärkt med blandad trafik med jet och turboprop och då använder dom bara en bana för start och en för landning. Kastrup har förmodligen mer trafik än Arlanda.
Anmäl inlägget
@Piloten
Skrivet av Kenneth, 2020-01-17 09:41:01
Absolut GOT är toppklass i alla fel, felplacerad från början. Lite extra avgångar under sommaren och det är kö ut till parkeringen.
Väskor tar det minst 30-40min innan dom kommer. Sena avgångar pgr av städ som inte funkar pgr av att många är hemma och sjuka.
Landsortsflygplats..
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av Anonym , 2020-01-16 21:18:28
Arlanda måste bygga ut kapaciteten så att all flygtrafik i stor Sthlm kan koncentreras dit. Då kan man lägga ner Skavsta, Bromma & Västerås flygplats. Först då kan Arlanda bli Nordens största flygplats.
Anmäl inlägget
// inflygningar gav ingen vinst
Skrivet av Ha en bra dag, 2020-01-16 20:41:17
Sist jag frågade ATC på Arlanda så har parallella inflygningar testats men det gav inte någon vinst i trafikflödena.


Anmäl inlägget
Swedavia är ute och cyklar
Skrivet av FO737, 2020-01-16 18:49:50
Förläng bana 3 så klarar Arlanda ett långt tag till - allt annat är slöseri med skattepengar. Swedavia bör ta sig i kragen och våra politiker bör avgå. Sverige går åt helvete.
Anmäl inlägget
Parallella osv
Skrivet av sv Jet, 2020-01-16 18:41:57
Vilken bana skal då användas för start?
Anmäl inlägget
Rappakalja
Skrivet av Styrman , 2020-01-16 16:53:04
Vilken fullständig rappakalja av Swedavias VD, allt prat om el-flyg är bara för att tillfredsställa klimatalarmisterna. Arlanda skulle kunna öka kapaciteten rejält om man använde de banor man har idag på ett effektivt sätt. Parallella inflygningar, kortare separation, när det peak för landningar, landa på minst två banor, peak för starter, starta på minst två.
Anmäl inlägget
Motsägelsefullt agerande
Skrivet av Pierre, 2020-01-16 16:47:40
Finns ingen logik i någonting längre. Så Sveriges mest flygfientliga regering, som är en av flera orsaker bakom det enorma passagerartapp man ser i hela landet inklusive på Arlanda, ska nu göra Arlanda till Skandinaviens mest trafikerade. Vilket skämt! Kommer aldrig hända. Dessa utredningar är garanterat politiskt motiverade
Anmäl inlägget
Moppebana...
Skrivet av ABC, 2020-01-16 16:43:06
Vi kan kalla dom elvispar om det känns bättre!? En elvisp behöver inte 3500 meter betong där man kan landa en A380, taxibanor och avancerade terminaler. Det räcker med en liten asfaltsbana och ett plåtskjul med en toa.
Anmäl inlägget
ARN RWYs
Skrivet av thomas, 2020-01-16 15:51:36
Säger bara JFK 2 runways hanterar mångdubbel trafik 22L 22R Det räcker med att Halmsjön är offrad.
Anmäl inlägget
Som alltid
Skrivet av Flygare, 2020-01-16 15:05:44
bara svammel och idioti från Swedavia, ARN behöver inte fler banor,få det som finns att funka! Inget större problem på andra flygplatser runt om.
Anmäl inlägget
Parallella inflygningar
Skrivet av Jet, 2020-01-16 14:43:59
Börja med parallella inflygningar på dom två banor som finns!! Arlanda behöver INTE en till bana! Bara mer effektivisering. Men statliga Swedavia har väl aldrig hört talas om det ordet..
Anmäl inlägget
Vad är det för fel på Sverige?
Skrivet av Jörgen, 2020-01-16 14:19:53
Reser ofta i arbetet och ser Arlanda och dess trafik på olika tider. Det är nästan alltid stendött, vilket är skönt i jämförelse hur de kan se ut nere i Europa. Sverige blir inte större för vi skapar fler banor än de vi redan har tyvärr. Åk ut och käka lunch en dag och sätt er på Sky City och se hur dött allting är på ramperna!
Anmäl inlägget
Utopi
Skrivet av sv ABC, 2020-01-16 14:12:50
Det går inte att göra en seriös analys av en utopi.
Man kan inte bara bygga en bana lite hur som helst. Det finns ett regelverk att förhålla sig till.
Att kalla det "moppebana" visar bara hur seriös skribenten är.
Anmäl inlägget
Rörelser
Skrivet av Rör, 2020-01-16 13:50:23
En jämförelse mot antal rörelser är nog mer korrekt eftersom Arlanda har mindre flygplan är storflygplatser som London. Med det sagt är nog inte Arlanda nummer ett i avveckling av trafik precis...
Anmäl inlägget
Swedaviasvammel
Skrivet av ESSA, 2020-01-16 12:46:28
Arlanda med 27 milj. pax behöver ingen ytterligare bana.
Förläng i stället 08/26 och 01R/19L med 500-600 m.

Gatwick - 1 bana och 40 milj. pasagerare
Mumbai - 1 bana och 50 milj. passagerare
Heathrow - 2 banor och 85 milj. passagerare Dubai - 2 banor och 90 milj. passagere

Bara svammel från Swedavia. De kanske på heltid ska ägna sig åt att bygga och hyra ut kontorsfastigheter i stället för att driva flygplatser.
Anmäl inlägget
”Om det hade varit så enkelt”...
Skrivet av ABC, 2020-01-16 12:01:33
Vore kul att få en seriös analys av vad en ”light”- bana och terminal för moppeflyget skulle ges för placering, dimensioner, material och hur lite det skulle kosta jämfört med övriga förslag? Skulle det räcka med en asfaltsbana på 1200x30m?
Anmäl inlägget
Stolleprov
Skrivet av Långbänken, 2020-01-16 11:57:07
Skulle Arlanda vara unikt när det gäller peaktider!?! Detta gäller för alla storflygplatser. Man reglerar detta genom att begränsa rörelserna genom slotar. Arlanda har färre slotar än jämförbara flygplatser med liknande eller sämre bankapacitet. Fördelning jet/prop? Under FL100 håller samtliga plan max 250 knop under inflygning, 160 knop vid OM. Vid start svängs prop av redan på 600 fot. Prop belastar fö bantiden mindre pga kortare rullsträckor.
Anmäl inlägget
Moppebana?
Skrivet av sv ABC, 2020-01-16 10:38:14
Som vanligt vet du inte vad du pratar om.
Om problemet vore så enkelt, då hade man gjort det. Lägg ner dina vimsiga inlägg!
PS. Väl stavas med ett L DS.
Anmäl inlägget
Dela upp
Skrivet av Piloten , 2020-01-16 10:01:32
Varför inte styra över en del trafik till GOT. Det är en flygplats i världsklass, som är under utbyggnad. En mycket bra flygplats som har posential, som det kan satsas mera på.
Anmäl inlägget
Vakna upp Swedavia
Skrivet av Ronny Pettersson, 2020-01-16 09:39:23
Swedavia borde vakna upp ur sin megalomanidröm! Bolaget vill ju inte vara kvar på en nersliten flygplats där ägaren (Swdavia) höjer hyror och avgifter som det passar för att sy ihop årets budget, effektivisering är ju inget alternativ.

Sedan kan man roa sig med tanken på att det kommer lite snö i januari; klarar flygplatsen kanske 5-6 landningar per timme...

Nä, som sagt vakna upp och få det som finns att funka i stället!
Anmäl inlägget
Moppebana och nytt läge för terminal 3?
Skrivet av ABC, 2020-01-16 09:10:21
En billig kort bana enbart för de små, lätta och söliga? Man kan väll även stänga och flytta dit terminal 3 så behövs inte ens en taxibana. Skicka dit alla ATR, F50, SF3, Beech och Dash.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Volflight
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn