Skriv ut  

Att satsa på Arlanda är att investera i framtidens flyg?

Debatt, Redaktionen, den 17 december 2021
Ingen skambeläggning, ingen långbänk. Arlandas utveckling behöver konstruktivt tänkande och vilja att satsa på framtidens hållbara flyg. Vi föreslår därför bland annat ytterligare en rullbana reserverad för flygplan med inga eller små utsläpp, skriver företrädare för Stockholms Handelskammare.

Arlanda är och kommer även i framtiden att vara landets flygnav och behöver därför ges förutsättningarna för att lyckas med omställningen av flyget. Därför är det väldigt positivt att Moderaterna sträckt ut en hand till Socialdemokraterna för att göra upp om en utveckling av Arlanda flygplats och att en konstruktiv process har påbörjats. Vår förhoppning är att ytterligare partier som delar målbilden ansluter till processen och säkerställer en parlamentarisk bredd i en uppgörelse som kan säkerställa en fullgod framtida flygkapacitet.

Med en hög ambition att elektrifiera en större andel av flygets inrikesresor så följer också konsekvensen att elflygplan kommer att transportera färre passagerare, vilket ställer högre krav på kapacitet i termer av starter och landningar.

Vi måste även investera i omkringliggande infrastruktur. Mot bakgrund av detta är besvikelsen stor över den föreslagna nationella planen, där det helt saknas fokus på resorna till och från Arlanda. Det behövs krafttag för att förbättra flygplatsens tillgänglighet med kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Det är därför Stockholms Handelskammare anser att vägen framåt varken går via status quo i flygpolitiken eller skambeläggning och nedmontering av möjligheterna till snabba transporter, utbyte mellan människor och förutsättningar för handeln. Över 100 000 jobb i huvudstadsregionen och Sverige är beroende av utvecklingen på och omkring Arlanda. När flyget stannar upp, då bromsar utvecklingen in även på marken. Värdet i tidseffektiva resor över längre distanser har med tydlighet illustrerats av pandemin. 

Samtidigt krävs dramatiskt minskade utsläpp. Helst inga alls. För att nå netto noll-utsläpp till mitten av århundradet och klara målet om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader framhåller FN:s 26:e klimatkonferens, COP26, bland annat behovet av att snabba på elektrifieringen av fordon och investeringar i förnybara drivmedel.

EU:s nya klimatlag, med paketet Fit for 55, fastställer att utsläppen ska minskas med minst 55 procent till 2030 och att unionen ska uppnå klimatneutralitet senast 2050. Att år för år öka graden av elektrifiering av inrikesflyget blir därför viktigt i strävan mot det senare målet.

Därför är viktigt för hela transportsektorn, inte minst flygtrafiken, att omställningsarbetet på allvar växlas upp. För drygt 100 år sedan var tåg ett smutsigt transportslag som drevs av kol och sedan med diesel. Elektrifieringen gjorde tåg till ett väldigt klimatsmart transportslag som avsevärt förbättrat resande och arbetspendlande inom städer och regioner.

Nu behöver flygtrafiken genomgå motsvarande utveckling och det förutsätter politiska beslut som skapar förutsättningar för att den transformationen ska kunna påbörjas och år för år accelereras.   

Teknikens landvinningar gör att det som igår framstod som omöjligt eller i alla fall fjärran nu är mer realistiskt och i vissa fall nära förestående. 

I detta nu pågår en intensiv utveckling av framtidens flygplan där storbolaget Airbus siktar på att deras förbränningsmotorer ska gå på vätgas 2035. Redan 2025 räknar amerikanska Universal Hydrogen flyga rutter för 50 passagerare upp till 100 mil med hjälp av vätgas.

Svenska Heart Aerospace siktar på att ha elektrifierade plan i luften 2026 och flygbolaget BRA planerar för att trafikera sträckan mellan Stockholm och Visby med elflygplan 2027.

Skellefteå flygplats satsar för att ta en tätposition i en omställning till elektriskt flyg och invigde nyligen landets mest kraftfulla laddstation.

Resan mot ett grönare flyg har redan börjat, flygbranschen driver på och utvecklas samtidigt som lovvärda lokala satsningar för att ställa om inrikesflyget genomförs.

Allt detta är naturligtvis mycket positivt, men svenska politiker på nationell nivå behöver ta ett större ledarskap för att Sverige ska ha den infrastruktur och de grundläggande förutsättningarna som krävs för att möjliggöra framtidens flyg. Annars finns risken att utvecklingen springer ifrån vår infrastruktur och att nödvändiga politiska beslut tas alldeles för sent.

Regeringen omnämner specifikt i sin handlingsplan för Agenda 2030 betydelsen av att minska flygets miljö- och klimatpåverkan och att utveckla Arlanda som storflygplats.

Nu finns en möjlighet att också fatta beslut som ökar flygkapaciteten och leder i den riktningen.

En ordentlig satsning på att expandera och rusta Arlanda är en absolut grundbult för att möta teknikutvecklingen. Flygplatsen behöver ges kapacitet för att på ett bra sätt kunna hantera den kraftigt ökade volym av starter och landningar som elektrifierade plan – som rent fysiskt är mindre och bär färre passagerare – kommer att innebära. 

Åren före pandemin har kapaciteten på Arlanda periodvis varit oerhört pressad med konsekvens att resetoppar blivit svårhanterade och regionala linjer hänvisats till oattraktiva restider som givetvis påverkar dessa regioners näringsliv negativt.
Statliga Transportstyrelsen bedömer i en ny prognos att flygtrafiken redan 2023 troligtvis återhämtat sig till 80 procent och har god chans att ha återhämtat sig fullt ut till 2027.

En full återhämtning kombinerat med en högre grad av elektrifierat inrikesflyg kommer inte huvudstadsregionens befintliga flygkapacitet ens vara i närheten av att kunna hantera.

Det i sin tur leder till negativa effekter för samhällsekonomin, förmågan att knyta ihop och hålla ihop Sverige och förutsättningarna att ställa om flyget. Detta gäller i synnerhet om man stänger Bromma i förtid.

Det är därför Stockholms Handelskammare föreslagit en satsning på ytterligare en rullbana med gröna förtecken. Man bör utreda möjligheten att helt eller delvis reservera den tillkommande kapaciteten för flygtrafik med mycket låga eller helst obefintliga utsläpp. Den kapacitet som erbjuds och antalet starter och landningar som krävs om inrikesflyget ska drivas med fler små plan i stället för dagens kapacitetsstarka plan går helt enkelt inte ihop utan en expansion av flygplatsen.

Ett ja till mer kapacitet på Arlanda är därför också ett ja till en offensiv agenda för att ställa om stora delar av inrikesflyget. Det är ett beslut som ett land med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer borde kunna samlas kring.

Urban Edenström, ordförande, Stockholms Handelskammare

Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare

Artikeln har tidigare varit publicerad i DI.Kommentera artikeln
Det finns 12 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

EL
Skrivet av Britt-Marie, 2021-12-22 01:34:37
Tror inte Arlanda är ett så säkert kort när El flyget kommer men däremot är Bromma det.
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av Snurre, 2021-12-22 00:25:51
Men grejen är ju att Arlanda ligger SÅ långt från Sthlm.
Och det är Svin dyrt resa dit och tillbaka.
Dessutom en helt orimlig avgift bara för att kliva på/av ett tåg där.
Ligger typ ute i buschen.
Och inte skulle det bli bostäder på BMA om det lades ned.
Anmäl inlägget
BMA vs ARN o Swedavia
Skrivet av Mr €, 2021-12-19 18:27:17
Frågan är om ett politiskt Swedavia klarar att utveckla Arlanda utan traditionella förseningar och fördyringar samt att fokus hamnar på fastigheter och parkeringar. Så krävs en proffs ledning, analys av mellansveriges transporter och hur beslutade satsningar slår tex förbifart stockholm och risk för kaos då det går från 3 filer till 2 filer på E4.
Anmäl inlägget
Förbättra terminalerna först
Skrivet av Longflier, 2021-12-19 06:08:28
Nya rullbanor för planen?? NÄ!
Arlanda behöver istället förbättra inne i terminalerna dvs rullbanor iNNE för passagerare i T5 och ex Skycity T4, T2. Något som man verkar glömt bort istället för att prioritera trägolv och annat trams.
Anmäl inlägget
Intikesflyget
Skrivet av Stockholmare, 2021-12-18 09:35:54
Inrikesflyget har haft sin peak för länge sedan… nu kan man inte göra något eftersom det är corona. Snart kommer rejäl lågkonjunktur och då kommer man heller inte kunna göra något och sådär kommer det hålla på. Bekvämare med status quo än att fatta nödvändiga beslut.
Anmäl inlägget
Finns inget kapacitetsproblem
Skrivet av Arne, 2021-12-17 21:44:03
Håller helt med signaturen 19L, obegripligt att i detta läge komma med krav på ytterligare banor. Det finns inget kapacitetsproblem, se
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/12/bromma-arlanda-wwf-r-1.pdf
Anmäl inlägget
ARN hub?
Skrivet av Ricecub, 2021-12-17 16:36:12
Som föregående talare så har BMA drifttoppar. BMA är inte öppet dygnet runt. Att helt sonika bara flytta trafiken är omöjligt. BMA läggs troligtvis ned på 30-talet och trafiken lär ju knappast ha minskat till dess. ARN har yta att utvecklas på.
Anmäl inlägget
Arlanda
Skrivet av Stockholmare, 2021-12-17 09:20:44
Varför satsar man inte på att göra Sverige och Arlanda världsunikt. Jag tror vi behöver minst 6 rullbanor för att klara några minuters peakbehov på morgonen. Om vi ska köra skytteltrafik med 20pers Stockholm-Visby är nog det som krävs.
Anmäl inlägget
Klimatat - ickeargument
Skrivet av Stockholmare, 2021-12-17 09:12:29
Personligen tycker jag det är löjligt att blanda in klimatet i debatten om BMA.

Oavsett, hur tänker man sig att vätgasen eller elen ska produceras? Dels är det är trångt, väldigt trångt med utrymme i stamnät och lokalnät redan som det är. Sedan har vi inte ens energiproduktion att klara av försörjningen i Mälardalen som det är... värt att tänka på att Forsmark är 40 år redan...
Anmäl inlägget
Det rimmar
Skrivet av Rosa Röd, 2021-12-17 08:52:37
https://www.youtube.com/watch?v=fUszsaFn4b4
Anmäl inlägget
Incitament för nedläggningav av Bromma
Skrivet av Investor, 2021-12-17 08:45:58
Näringslivet vill ha marken på Bromma för bostäder, därför propagerar man för en till bana på Arlanda. Investeringen bli då ett incitament för en nedläggning av Bromma flygplats.
Anmäl inlägget
Provokativt och dumt!
Skrivet av 19L, 2021-12-17 08:26:10
Hur kan man välja den här tidpunkten att gå ut och debattera för en ny landningsbana? Det känns helt befängt och man undrar vilka kraft som ligger bakom. Det behövs ingen ny bana på Arlanda. Att blanda in fossilfritt som ett argument, SLUTA LARVA ER! Flyget är ifrågasatt som det är och att då gå ut och vifta med det här, skojar ni?
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev