Skriv ut  

EU visar vägen mot hållbart flyg

Flygnyheter, Redaktionen, den 21 februari 2024
EU-rådet och Europaparlamentet har preliminärt kommit överens om hur den så kallade Net-Zero Industry Act, netto-nollindustrin, ska kunna bli verklighet. Nu finns en idé om hur medlemsländerna ska arbeta för att uppfylla de gemensamma klimatmål som man bland annat enats om i ReFuelEU Aviation.

Sammanlagt ska 40 procent av EU:s efterfrågan på så kallade net-zero-lösningar produceras inom unionen redan 2030. Bland annat pekas produktionen av hållbara flygbränslen ut som ett av flera strategiska projekt som ska prioriteras inom EU. Kopplat till detta ligger krav på betydande snabbare tillståndsprocesser vid byggnation av produktionsanläggningar för hållbar energi. Även lösningar för batteri- och vätgasdrivet flyg ska prioriteras inom ramen för detta.
 
- Net-Zero Industry Act sätter ytterligare press på de nationella beslutsfattarna att snabba på arbetet med att bygga upp storskalig inhemsk produktion av hållbara flygbränslen. Sverige med sin gröna el och tillgång till hållbara bioråvaror har en fantastisk potential att snabbt bidra till omställningen, säger Fredrik Kämpfe, branschchef vid Transportföretagen Flyg.
 
Vidare så innehåller Net-Zero Industry Act tydliga instruktioner för hur medlemsländerna ska prioritera och ställa krav på produkter med låga utsläpp i offentliga upphandlingar. Enligt Transportföretagen Flyg innebär det att den svenska staten nu snarast bör gå före och upphandla hållbart flygbränsle för alla tjänster med flyg. Detta skulle även bidra till efterfrågan på lokalt producerat hållbart flygbränsle i linje med det beslut som nu fattats av EU.
 
- Att tillväxt och minskade utsläpp kan och ska ske samtidigt blir ännu tydligare med detta beslut. Det förstärks också av den senaste statistiken från SCB och Transportstyrelsen som visar att volymen sålt jetbränsle för både in- och utrikestrafik under 2023 minskade med 5 procent samtidigt som antalet passagerare ökade med 18 procent, säger Fredrik Kämpfe.Kommentera artikeln
Det finns 0 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

   Skriv ut   Tipsa en vän
Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev