Skriv ut  

Kommunerna får själva upphandla flyglinjer

Flygnyheter, Redaktionen, den 19 april 2024
I januari 2025 ska regelverket vara klart för hur kommunerna själva ska få upphandla flyglinjer utan inblandning från staten. All upphandling sker idag via Trafikverket, men nu ska det bli fritt fram för kommuner och regioner att själva upphandla flyglinjer, både inrikes och utrikes.

Att kommunerna själva upphandlar busstrafik är inga konstigheter, men när det kommer till flyget är situationen en helt annan. Hittills har kommunerna varit tvungna att gå via Trafikverket när det gäller all upphandlad flygtrafik. Men nu är det ändring på gång när regeringen har gett Trafikverket i uppgift att ha en plan klar för kommunernas självständiga upphandling av flygtrafik. Senast 31 januari 2025 ska regelverket vara klart.
 
Det handlar alltså inte om några nya finansiella tillskott, utan en ny frihet för kommunerna att själva bestämma över sin flygtrafik utöver de statligt finansierade flyglinjerna med allmän trafikplikt. Kommunen eller regionen ska ta fullt kostnadsansvar för den upphandlade trafiken och det ska givetvis följa bestämmelserna genom Trafikverket och EU:s lufttrafikförordning.
 
I tidigare förslag fanns en begränsning men verkar det som att kommuner i södra Sverige kan upphandla flygtrafik till stora hubbar i Europa och norra Sverige kan exempelvis köpa in trafik till Finland.
 
Peter Larsson, vd för svenska regionala flygplatser, är nöjd med förslaget, men är bekymrad över de långa beslutsprocesserna:
– Vi har inte tid att vänta. Återgången efter pandemin har planat ut och flygplatser hinner läggas ner.
Peter Larsson menar att det blir svårt för de regionala flygplatserna att upphandla ny flygtrafik när de redan kämpar med stora underskott. Det är positivt att regeringen har fördubblat det statliga stödet till flygplatserna till 210 miljoner, men än så länge har man inte sett röken av några pengar.
– Stödet till flygplatserna betalas vanligtvis ut i början av året, men nu verkar finansieringen inte komma förrän tidigast i slutet av sommaren, säger Peter Larsson.
 
Även Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport och vice ordförande för SRF, ser fram emot att flygplatserna själva ska få upphandla flygtrafik. Men han pekar samtidigt på problemen för de regionala flygplatserna. Det är givetvis positivt för invånarna att ha tillgång till flygtrafik, men det innebär också en kostnad.
– En kommun som råkar äga en flygplats får också ökade kostnader. Vårt önskemål är att staten ska täcka 75 procent av kommunernas flygplatsunderskott.
 
Enligt Peter Larsson står staten idag bara för cirka 10-20 procent av kommunernas underskott från flygplatsverksamheten.
– Idag går 3 promille av statens transportbidrag till flyget, övrigt går till järnvägen och bilvägar. Allt vi önskar är en promille till, för att kunna täcka 75 procent av kommunernas underskott.
 
Möjligheten till kompletterande flyglinjer var ett av förslagen när den så kallade flygplatsutredningen lämnade sitt betänkande i februari 2023.Kommentera artikeln
Det finns 14 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Dåligt förslag
Skrivet av Patrik Pilot, 2024-04-24 07:30:42
Det kommer med all säkerhet att sluta i katastrof. Kommunfolket klarar inte ens att upphandla snöröjning och enklare fastighetsskötsel.
Anmäl inlägget
Får Bromma vara med
Skrivet av Anders L Nilsson , 2024-04-22 22:31:52
Tidigare har BMA uteslutits från att delta då all upphandlad trafik skulle ske på Arlanda. Blir det ändring på det med nu?

I så fall tänker jag att det blir ett efterlängtat tillskott för BMA mot ARN.
Anmäl inlägget
Inget lokalt s(d)ärintresse
Skrivet av Hephaestion , 2024-04-22 20:01:50
Jag anser att detta är en nationell fråga och inte en lokal sådan.
För landet som helhet borde denna infrastruktur stå över lokala särintressen.
Anmäl inlägget
NL
Skrivet av Sven, 2024-04-22 14:21:31
Aron och Erik, ingen fara, det är inte förskolelärarinnan eller hemtjänsten som ska handla upp trafiken. Det är kunniga i näringslivet som kan det här. Det kommer däremot bidra till att kommun och region har möjlighet att utvecklas vilket är en förutsättning om någon vill bo utanför Stockholm.
Anmäl inlägget
Tror jag inte på
Skrivet av Aaron, 2024-04-22 13:55:30
Håller med Erik.
Den kommun jag tillhör, klarar varken sin hemtjänst eller skola. Tror inte detta är unikt.
Ska man sedan hålla på med flyg, som man troligen inte kan så mycket om, blir det nog i slutändan ett inslag i något satirprogtam på TV.
Anmäl inlägget
Kompetens saknas
Skrivet av Erik, 2024-04-22 13:41:39
Om man saknar både resurser och kompetens för ordinarie uppgifter, varifrån kommer kompetensen till denna udda verksamhet, som att upphandla flyg?
Vi kommer att få se ett kaos, nära det som redan existerar i många kommuner.
Anmäl inlägget
Kompetens finns
Skrivet av Lasse, 2024-04-22 11:56:22
Inte alls, det finns bättre kompetens hos kommunerna än hos Trafikverket.
Anmäl inlägget
Kompetens
Skrivet av Erik, 2024-04-22 11:42:47
Kommunerna klara nästan inte av sin kärnverksamhet. Massor av dagliga upphandlingsfel görs och det hör vi om lite då och då. Att dessutom börja upphandla flyg, blir som "hela havet stormar", då kompetens för detta saknas.
Anmäl inlägget
Kommunen
Skrivet av Lasse, 2024-04-22 08:12:23
Nu är det ju en önskan från kommunerna eftersom de vet lite mer om vad som fungerar just på deras ort, så det var en konstig kommentar.

Anmäl inlägget
Nja
Skrivet av Magnus Max, 2024-04-20 11:54:25
Tyvärr har efterfrågan på inrikesflyg från kunderna minskat dramatiskt sedan 2020. Det gamla inrikesflyget byggde mycket på endagsresor som idag till 95 % utförs via Teams och Zoom. Kommunerna kommer knappast att ha medel att upphandla olönsamma flyglinjer. Detta är bara ännu ett populistiskt förslag från sittande regering.
Anmäl inlägget
Sätt fart!
Skrivet av Lantis, 2024-04-19 19:00:39
utdragna processer urholkar landsbygden, sätt fart!

regelverket styrs av EU, så vad är problemet, jo, politik som vanligt.
Anmäl inlägget
Missvisande
Skrivet av Petig, 2024-04-19 18:52:48
Några regler ska alltså inte vara på plats eller börja gälla i januari 2025, utan då ska TV redovisa uppdraget gällande "att utreda, förbereda och vidta nödvändiga åtgärder för att ge kommunala och regionala myndigheter möjlighet att komplettera utbudet av flyglinjer med allmän trafikplikt, i förhållande till det statliga utbudet."

Räkna inte med några nya flyglinjer i januari 2025, eller ens innan 2030...
Anmäl inlägget
Kanon
Skrivet av Mateus, 2024-04-19 17:54:21
Ja nu kan vi äntligen hoppas på mer flyg till de mindre flygplatserna
Anmäl inlägget
Strålande :=)
Skrivet av Kungen, 2024-04-19 14:39:46
Det blir nog svinbra. Komunerna brukar briljera med sin kompetens i diverse upphandlingar.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev