Skriv ut  

Begränsa antalet JAA-certifikat

Debatt, Carl-Oscar Lawaczeck, den 23 mars 2011
Piloternas arbetsmarknad är i obalans och skapar motsättningar mellan piloter och arbetsgivare. Ett sätt att komma till rätta med tillgång och efterfrågan och därmed skapa en sundare arbetsmarknad, är att begränsa antalet JAA-certifikat i Europa. Det menar piloten Carl-Oscar Lawaczeck i ett debattinlägg.

Det råder en ständig kamp i flygbranschen mellan arbetsgivare och piloter. Ett jobb som en gång var lockande, spännande och roligt slits nu mellan fack och arbetsgivare i bittra kamper om villkor och kollektivavtal. Måste det vara såhär, och varför har det blivit så?

Flygbranschen är tyvärr relativt känslig för konjunktursvängningar vilket medför att företag och anställda har svårt att få stabil avkastning på investeringar respektive arbetstrygghet. Det finns också stark konkurrens inom branschen, och det är få företag förunnat att verkligen lyckas i industrin.

I varje lågkonjunktur synar flygföretagen kostnadsposterna i takt med fallande intäkter. En stor post (framförallt i regionalbolag relativt sett) är lönekostnaden för piloter. Att minska denna kostnad, endera genom sänkta löner eller hårdare arbetsschema, är ett sätt att vinna konkurrensfördel. Varför bolagen ofta ser just sänkta pilotlöner som en lösning, är på grund av snedvridna grundläggande ekonomiska mekanismer. I en svag konjunktur finns fler piloter än vad det finns jobb, dvs. högre tillgång än efterfrågan.

I en perfekt marknadsekonomi borde detta snabbt regleras med lägre löner för piloter, men fack och kollektivavtal snedvrider marknadens krafter och lämnar ett vakuum mellan marknadskrafter och människors styrka i att organisera sig. Ur arbetsgivarens synvinkel står där 10 arbetslösa piloter på farstukvisten och kan tänka sig arbeta för en bråkdel av nuvarande pilotkårens lön. Arbetsgivaren är dock bunden till kollektivavtalet, men det företag som kan ta sig ur avtalet, åtnjuter en rejäl kostnadssänkning. Det är alltså en av få utvägar ett företag som står inför röda siffror har för att sänka sina kostnader. Bränslebolagen kommer inte ge ett bolag med dålig likviditet rabatt på bränslet (snarare tvärtom). Inte heller Eurocontrol kommer att sänka sina undervägsavgifter. Och reservdelarna går inte att pruta på. Till sist återstår i huvudsak det enda förhandlingsbara; pilotlöner och leasingavgifter.

Lösningen på problemet är principiellt enkel. För att få ro i lägret måste marknadskrafterna balanseras. Det bästa – dock ej det snabbaste sättet att göra det, utan att skada det befintliga kollegiet och utan att skada någon arbetsgivare – är att kontrollera tillflödet av nya piloter på marknaden.

Idag krävs inte så mycket mer än pengar och ambition för att bli pilot, och drömmen att arbeta i luften är fortfarande omåttligt hög bland unga. I och med att certifieringen inte är reglerad i antal, kan i princip ett obegränsat antal piloter utexamineras runt om i världen. Därav överskottet!

Det är självklart att vi behöver ett flöde av nyutexaminerade piloter, men vad som händer nu är att marknaden svämmar över och det är inte bra för någon. Kanske säger någon att det är bra för arbetsgivarna, men det menar jag inte är sant. Ingen aktör mår bra av att hjulen gnisslar. Vid en normal marknadssituation för piloter har alla arbetsgivare samma förutsättningar som sina konkurrenter att anställa piloter. En arbetsgivare skapar sig då inte konkurrensfördel genom att bråka med pilotfack om löner och villkor. Ur arbetsgivarens synvinkel bör det vara en lättnad att alla aktörer tävlar på samma villkor, villkor som är satta av marknadskrafter och följaktligen inte är förhandlingsbara.

En mängd kvalificerade yrken är reglerade genom styrd tillgång på utbildningar, främst universitets- och högskoleutbildningar. Det finns en anledning till det. En investering som aldrig utnyttjas, är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv dålig för alla. En investering i en utbildning som inte används är en bortkastad resurs, och det är graden på utnyttjandet av våra resurser i samhället som för välfärden framåt. Det spelar ingen roll ur vems ficka kapitalet kommer, i slutändan sitter vi alla i samma båt, där produktion och effektivisering för oss framåt, och slöseri med resurser bromsar vår utveckling. Om man bortser från makroperspektivet, är det t.o.m. ännu värre när en resurs kastas bort och kapitalet transfereras till ett annat land. Som när en blivande pilot köper en utbildning i USA, kommer hem, får inget jobb och blir statsarkitekt istället. Möjligen finns en viss positiv tvärvetenskaplig effekt i att ha två utbildningar, men samhällsekonomiskt är det allt som oftast en förlust. Därutöver bör nämnas den ekonomiska tragedi unga människor drabbas av efter att ha satsat så stora pengar på en utbildning som alltför ofta inte leder till jobb.

Allt detta kan upphöra om man på mellanstatlig nivå i Europa kan komma överens om att begränsa antalet JAA-certifikat som får ges ut per år. I förlängningen styr man då utbildningsfaciliteternas vara eller icke vara, och kan då också påverka kvalitén i större grad. Genom att kontrollera tillgången kan man påverka marknadskrafterna och här skulle jag lägga energi om jag var fackförening och arbetade långsiktigt med att förbättra den nuvarande och framtida kårens villkor och arbetssituation.

Om man lyckas hålla antalet giltiga certifikat på en nivå som är rätt för marknaden ger det marknadsmässiga löner, arbete åt de nyutexaminerade samt flygarbetsgivare som konkurrerar på lika villkor med andra flygarbetsgivare. En effekt av kontrollerad tillgång är att man på ett effektivt sätt utjämnar svängningar, dvs. man dämpar rusande konjunkturer (nytillskottet hinner inte med) och saktar ner en nedåtgående trend genom strypning av certifikattilldelning. Lite som riksbanken gör med räntan för att hålla ekonomin i schack.

Om vi väljer att inte gör någonting, kommer naturligtvis allt att ge sig själv, eftersom marknadskrafterna alltid vinner i slutändan. Om vi däremot gör något åt detta nu, så kan den generation piloter och arbetsgivare som är aktiva idag kanske njuta av arbetsinsatsen när situationen är under kontroll. Om vi däremot inte gör någonting kommer flygbranschen sakta bli sämre och sämre för alla inblandade. Då kanske tåget blir konkurrenskraftigare eller kanske får Zeppelinaren en revansch.

Carl-Oscar LawaczeckKommentera artikeln
Det finns 36 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingNyheten har en egen tråd i vårt Flygforum

Uppflygningar
Skrivet av Lars Borgström, 2011-03-28 11:42:55
Att säga att det är upp till JAR kontrollanter att se till att "dåliga" piloter inte får JAR cert tycker jag är orealistiskt. En uppflygning fungerar som ett stickprov och det är väldigt svårt för en kontrollant att få en helhetsbild av en person på 1-2 timmar. Flygskolorna kan få en mycket bättre helhetsbild och så länge de har obegränsat antal elever de får utbilda så kommer de att vilja få igenom så många elever som möjligt oavsett lämplighet.
Anmäl inlägget
reglera kommersiella flygskolor
Skrivet av piloten, 2011-03-27 23:27:55
Mycket bra artikel. Idèn att reglera antalet certifikat är smart tycker jag. Att helt förstatliga pilotutbildningen i Sverige hade ju varit bra. Vi får bara ut testade piloter på marknaden och plånboken spelar ingen roll. Det går inte att köpa sig en läkarutbildning i Sverige. Varför ska man kunna köpa sig till pilot? Helt vansinnigt. Jag känner många bra piloter som finansierat utbildningen själv, men jag önskar att de fått gå en gratis utbildning med vanliga studielån istället.

Anmäl inlägget
hjärnan
Skrivet av Wait a minute, 2011-03-27 19:44:10
Jag instämmer att pedagogiken är viktig. Men även en lärare finner en gräns där en elev inte klarar av att ta till sig utbildningen på ett tillfredställande sätt. Har inget emot högre krav på lärarna, snarare tvärtom, man kan höja nivån överlag anser jag. Om jag platser där vet jag inte nu, men jag tror det.
Anmäl inlägget
Huvudet på spiken
Skrivet av xxx, 2011-03-27 18:34:43
Wait a minute har helt rätt, problemet är just detta. Privata skolor tjänar bra med pengar på sina elever, självklart mjölkar man så mkt det går och kraven vid uppflygning är såklart för lågt ställda. Många stolpskott som sitter bakom spakarna.
Anmäl inlägget
Tänk med hjärnan!
Skrivet av !, 2011-03-27 17:07:21
Jag hoppas verkligen att du själv har en lärarutbildning på två år och läst pedagogik innan du bedömer elever, för det finns en mängd dåliga flyglärare som absolut inte borde vara lärare i något ämne. Där borde det vara riktigt hårda krav, men det är det långt ifrån. Oftast blir man flyglärare som något dragplåster innan man får ett riktigt jobb. Inte bra!
Anmäl inlägget
Begränsa antalet?
Skrivet av Wait a minute, 2011-03-27 16:33:59
Nä, ställ högre krav på pilotutbildarna istället. Om vi har för många piloter beror det snarare på att det är för lätt att bli pilot, inte på avsaknad av reglering. Som flyginstruktör har jag sett flertalet tveksamma elever, men makten att påverka ledningen till att hindra en betalande från att ta sina cert är obefintlig hos lärare. Pengarna styr.
Anmäl inlägget
Huvudvärk...
Skrivet av Bo, 2011-03-27 01:26:07
Så vi behöver FÄRRE piloter i hemmanet?
Själv är jag utslängd till USA pga laseroperade ögon. Hemma kan jag inte ens flyga min gamla kärra Bergfalke, här flyger jag sedan snart 15 år kommersiellt, tung jet.....

Somebody explain!
Anmäl inlägget
Priset for att JAR-OPS / JAA åkte över ICAO.
Skrivet av f.d. ICAO Airline rep. to ANC, 2011-03-26 22:13:08
Först kom avreguleringen i USA efter att PanAm
och TWA åkte av banan = KK.
Om industrien hadde stått kvar vid IATA avtalet och behållit ICAO med Annexer som regelverk och inget annat; -hadde detta problem som her beskrives ICKE varit en realitet OCH HELLER ICKE 60+ FOR ATPL = S K A N D A L för bolagen w.v.
Anmäl inlägget
Bra!
Skrivet av Tf123, 2011-03-26 11:07:46
Jag tycker att det är helt rätt!
Anmäl inlägget
Utopi.. Svar
Skrivet av Lars Borgström, 2011-03-26 05:28:11
Skillnaden är ju att de i Asien inte har någon anledning att reglera antalet piloter då de är i stort behov. Ingen tvekan om att de hellre skulle slippa europeiska och amerikanska piloter om de kunde.

Anmäl inlägget
Väl tänkt!
Skrivet av Svante, 2011-03-25 20:46:04
Tänkvärt. Läkarförbundet har ju lyckats över förväntan - en konstant brist (pga få utbildningsplatser) har skapat en mycket lukurativ arbetsmarknad. Det har ju tyvärr gått så långt att vi måste kompensera med läkare som importeras och som inte talat begriplig svenska. Men som som sagt, arbetmarknaden för läkare är ju oförskämt bra. Det som måste till dock är en högskolebunden utbildningsform som utbildar mer än 10 - 12 stycken per kurs.
Anmäl inlägget
Victor charlie kom!...
Skrivet av Victor charlie charlie , 2011-03-25 19:02:34
Jag hatar alla pilot-nördar som tror att dom är piloter bara för att "pappa" har betalat certet..De här människorna kan absolut ingenting om flyg...

Anmäl inlägget
Yrke eller hobby??
Skrivet av malla, 2011-03-25 15:44:16
M ANdersson hur tänker du när du skriver att "Att flyga handlar inte bara om ett yrke utan om en hobby som skall kunna förädlas."?
Varför skulle just pilotyrket vara så speciellt att det inte ens kan kategoriseras som ett yrke utan istället som en hobby??
Kan tänkas att just såna här villfarelser ger er piloter dåligt rykte!
Anmäl inlägget
Utopi?
Skrivet av Vertigo, 2011-03-25 15:33:44
Jag har svårt att se den positiva effekten detta skulle ge. Om vi stryper tillgången av arbetskraft (genom att införa svårare regler för JAA-certifikat), så kommer Asiatiska bolag införa liknande för Europeiska piloter (har redan skett i USA).

Det betyder att alla svenska piloter som idag flyger i Asien och Mellan-Östern (Emirates, Singapore, Qatar etc) skulle komma tillbaka och slåss om jobben i lilla Sverige.

Anmäl inlägget
haha
Skrivet av xxx, 2011-03-25 13:58:30
Uppenbarligen är det många "pappaspojkar" som tar illa vid sig av artikeln i alla fall. Ni vet vilka ni är, ni som köpt er fram och är kassa som yrkesmän!
Anmäl inlägget
Bästa Lösningen
Skrivet av Pappaspojke, 2011-03-25 12:53:49
Den bästa lösningen är ju att dra in certifikaten hos de piloter dom inte har något jobb. Problem solved. Vad tycker du om det Carl-Oskar?
Anmäl inlägget
Framtida arbetsmarknad
Skrivet av Tingdahlarn, 2011-03-25 12:45:40
Karl-Oskar borde bli politiker istället. Massor av ord men ingen plan! Bara konstatera att "det är inte bra", låt oss tillsätta en utredningskommite...igen! Sossarna behöver visst en ny "Ordförande"! Carl-Oskar, du är som klippt och skuren.
Anmäl inlägget
suck
Skrivet av xxx, 2011-03-25 12:43:23
Jo det går att jämföra en pilotutbildning med vilken annan utbildning som helst. Att vara pilot är inte en hobby det är ett yrke.
Anmäl inlägget
Nej till bregänsning
Skrivet av M ANdersson, 2011-03-25 12:38:00
ja problemen är uppenbara men att strikt reglera och bregränsa tror jag vore mkt olyckligt.
Dessutom en begränsnign i frihet. Det går dessutom inte riktigt att jämföra tex en läkarutbildning med flygutbilnidng. Att flyga handlar inte bara om ett yrke utan om en hobby som skall kunna förädlas.
Anmäl inlägget
svar: Utvägar...
Skrivet av Lars Borgström, 2011-03-25 12:13:45
Utan JAA cert kan "asiatiska" piloter ej arbeta i europa och således finns där en viss skillnad.
Anmäl inlägget
Det finns alltid utvägar....
Skrivet av Dimi, 2011-03-24 23:30:27
Se hur det har gått för Europas välbetalda sjöbefäl!
Dom ersätts med Asiatiska kollegor, för en "bråkdel" av kostnaden! I Sverige o övriga Europeiska länder har detta pågått i många år.. nu kräver tom Maersk, att deras kaptener, med miljonlöner, skall ersättas av billigare utländska kaptener! Pilot o sjöbefälscerten är desamma, så vad blir följden då av en reglerad svensk utbildning?
Anmäl inlägget
Tänkvärd artikel 2
Skrivet av JJ, 2011-03-24 20:54:21
Tänkbart är att auktionera ut certen - likt utsläppsrätter - så man skapar en marknad där flygskolorna är konsumenter och får köpa certen till högstbjudande/av varandra. Förmodligen skulle detta göra privat utbildning (ännu) dyrare med tanke på hur många som är beredda att betala för en utbildning. Men detta skulle vara gravt negativt ur en fördelningspolitisk aspekt. Isåfall vore det bättre att den statliga pilotutbildningen tar hand om alla certifikat så kan "pappa-betalar"-debatten undvikas.
Anmäl inlägget
Tänkvärd artikel
Skrivet av JJ, 2011-03-24 20:51:11
Riktigt bra artikel med många tänkvärda poänger. Det är en god idé att begränsa antalet certifikat men tyvärr faller det förmodligen på omöjligheten att implementera idén, likt många andra fina idéer. Hur skulle antalet cert fördelas mellan och inom länderna? Vad skulle styra vilka flygskolor som får certen?
Anmäl inlägget
skrämmande!!
Skrivet av Piloten!!, 2011-03-24 20:17:54
ännu en gång är en artikel skriven med en verklighetsuppfattning ja bara kan häppnas över!! Piloter ÄR redan idag en bristvara, och över en 25års period ännu mer. Men de verkar som vår skribent tror att arbetsmarknaden för piloter enbart existerar i Sverige!! I vilken verklighet lever den pilot idag som inte ser hela världen som sin arbetsplats??? Jobb finns, men har man inget kanske man skall ta sig en funderare på varför!!
Anmäl inlägget
Helt rätt
Skrivet av Lars Borgström, 2011-03-24 19:08:25
Mycket bra skrivet. Gillar framförallt tanken på att kvalitén på piloter skulle kunna höjas med en begränsning av antalet cert. Har själv sett på tok för många piloter i min karriär som är direkt olämpade för yrket.
Anmäl inlägget
No PPL/ATPL/MPL
Skrivet av Fjortizen, 2011-03-24 15:00:51
Självklart. Blir jag statsminister eller tillika envåldshärskare här i landet så kommer jag dra in alla pilot licenser. Varför? Jo för att Ni (Piloterna och kabinpersonalen) bara klagar. Ni vet att Ni har bra betalt?, varför klaga? Arbetstiderna..Åk til lNorrland och hugg ved med Er era lata as.
Anmäl inlägget
marknaden=kaos
Skrivet av xxx, 2011-03-24 13:23:34
Den som tror på pilotbrist inom de närmsta tio åren bör nog fundera igenom sin verklighetsuppfattning!
Anmäl inlägget
herregud
Skrivet av X, 2011-03-24 12:41:36
har saknas insikt både hur marknadsekonomi och demokrati fungerar.
Anmäl inlägget
Låt Marknaden styra
Skrivet av Piloten, 2011-03-23 22:16:48
Vi har just genomgått en svår ekonomisksvacka vilket givetvis gjort det svårare att få det första jobbet. Men vilken veklighet lever Carl-Oskar i när ledande flygbolag och organisationer diskuterar hur man ska kunna ersätta de piloter som går i pension samt att täcka behovet av den ökade tillväxten inom flyget. Vi ser ju redan nu hur flera bolag börjar rekrytera igen.
Anmäl inlägget
läkarförbundet är proffs
Skrivet av pelle, 2011-03-23 21:12:36
Läkarbörbundet har iallafall lyckats bra med motsvarande idé tidigare, alltså att övertyga statsmakten om lämpliga kullnivåer. Går det i denna branschen?
Anmäl inlägget
Stalinist
Skrivet av Stalin, 2011-03-23 20:26:38
Den här Carl-Oscar Lawaczeck är en äkta stalinist. Jag förstår inte hur man ens kan tänka i dessa överförmyndar banor. Ofattbart!!
Anmäl inlägget
Begränsning en bra väg att gå.
Skrivet av Niklas, 2011-03-23 19:51:07
Mycket bra inlägg! :)
Anmäl inlägget
Arbetskraftsexport
Skrivet av Plutten, 2011-03-23 19:17:36
Exporterar vi rockartister kan vi väl exportera piloter. Hur många svenska fartygsbefäl jobbar inte utomlands?
Anmäl inlägget
EU:s förtrollade värld
Skrivet av Cardoso, 2011-03-23 18:53:24
Som du själv säger så finns det flygföretag som har lyckats ta sig ur kollektivavtal och behöver inte oroa sig om att hitta JAA-piloter på lång tid. Likt andra varor och tjänster så skulle EU få problem när man försöker skydda den inhemska marknaden bl a från USA och BRIC-länderna.

Det är bara synd att folk skuldsätter sig och att dem fortfarande inte förstår hur arbetsmarknaden för piloter ser ut men det är inte ett problem.
Anmäl inlägget
Blickarna vänds mot öst.
Skrivet av Karl Marx, 2011-03-23 17:45:13
Samtidigt vill vi inte ha överförmyndare i kommersiell verksamhet, då kan man lika väl låta allt flyg styras av staten. Men jag förstår samtidigt problemet.
Anmäl inlägget
Instämmer
Skrivet av Pelle, 2011-03-23 17:37:22
Håller med, men svårigheten är att flyget troligtvis är den mest internationella arbetsmarknaden som finns. Att reglera antalet certifikat över landsgränser skulle vara svårt även om det är just såna här grejer EU skulle vara till för och inte bestämma vilka mått en gurka ska ha för att anses ätbar.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn