Tråden startades av: Lars  2022-08-27 06:53:08
RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge 
Inte ens LFV själva vill längre egentligen ha sitt misslyckade fjärrstyrningsprojekt RTC Arlanda. Ändå drar man inte i bromsen och backar då prestigen inte medger detta och skammen skulle bli för stor att erkänna detta gigantiska misstag som aldrig någonsin kommer att visa lönsamhet, inte ens i teorin. Faktum är att beslutet att påbörja detta projekt byggde på överskattade och starkt kritiserade ekonomiska kalkyler.Efter långa och dyra förseningskostnader i miljardklassen kommer inte Umeå och Malmö att driftsättas under överskådlig tid då personalen hellre väljer nya karriärer, arbetsgivare och placeringar än att följa med till RTC. Skattebetalare och flygbolag/passagerare får fortsätta betala i form av EU-bidrag och biljettkostnader då detta är vad som finansierar LFV:s verksamhet. Trafikverket och regeringen har inte kunskapen att förstå och inse vad LFV:s största felsatsning i historien innebär kostnadsmässigt för hela flygbranschen i Sverige. För att inte tala om vilken påverkan det har på Försvarsmaktens verksamhet, Visby nekades att fjärrstyras enligt LFV:s koncept, sedan dess vet vi alla hur omvärldsläget kraftigt försämrats.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

FL 4
2023-01-29 12:18:15
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
För det första så har personalstyrkan minskat för att det är svårt att rekrytera folk till RTC. Många nyutbildade som fått sin placering vid RTC Arlanda har valt att ta jobb hos en annan leverantör eller valt andra lösningar. Ingen attraktiv arbetsplats helt enkelt.
Sedan är det på ledarsidan som det verkar behövas mycket förstärkning i ett RTC, lägg därtill ökat behov av teknisk personal för att den undermåliga tekniklösningen ska fungera. Totalt har bemanningen ökat med minst det dubbla sedan driftsättning. Teknisk beredskap kommer också att öka i takt med att angreppen på denna viktiga infrastruktur kommer att öka. Den höga redundans som LFV påstår finns med RTC existerar inte, det är extremt lätt att slå ut RTC.
Sv Pidde
2023-01-29 12:06:16
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Vid ett flertal tillfällen har Umeå, Skellefteå och Luleå fungerat som alternativ för varandra. Det är ett "omkunrunklit faktotum".

Det händer även att ett flyg exempelvis ARN - Umeå går tillbaka till ARN om vädret i Umeå inte tillåter landning.

Har sedan 1966 flugit en hel del Stockholm - Norrland och gör så fortfarande. På senare tid som passagerare.

Re:Charles Chef&HRExpert
2023-01-29 11:01:26
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Jo, jag VET att projektet har kostat pengar och fortfarande gör.
MEN, personalstyrkan i RTC har minskat rejält för när de satt i de traditionella tornen.

NN och NO hade 9 + 5 FL år 2015 (visst 0,5-1 för många i båda tornen)
Sammanlagt nu NN+NO är dom 10 st och då har vissa även behörighet Sälen.
Pidde
2023-01-29 10:36:02
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: Svar Pidde
Därför att Umeå, Östersund och Kiruna ligger i samma RTC och därför kan du inte planera med någon av dem som alternativ
FL
2023-01-29 10:02:20
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Svar på tal
Beredskap täcker inte upp detta problemet.
Det är för just ambulansflyg, vad svamlar du om? Att man ska kalla in någon för SAS som ska få ett alternativ? haha
Charles Chef&HRExpert
2023-01-29 09:40:10
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: Svar på tal.
Det är uppenbart att du inte förstår vad detta projekt kostar!
Sv Pidde
2023-01-28 20:20:55
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Du kan planera ESNU Umeå som första alternativ de har öppet dygnets all 24 timmar.

Varför siktar du på Arlanda i första hand!Svar på tal
2023-01-28 19:29:38
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Lars Ja, Umeå är det enda som har nattöppet norr om Arlanda som du säger. Publicerat öppet alltså. Både RTC ESNO och ESNN har beredskap nattetid och helger osv (H24). Har funkat hur bra som helst.

ESNN har dessutom postflyg nattetid.
Dock har de avtal därav ingen publicerad öht. Men ambulansflyg kan komma och gå när de vill hela året H24. De kommer då och då nattetid, helgdagar då det är stängt och naturligtvis när det är öppet.

Ibland får de vänta på ambulansbilen. Ibland får ambulansbilen vänta på flyget. Aldrig på ATC.

Jag tror de är nöjda

2023-01-28 19:05:12
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@ Att:Lars och Olle S
Det är inget nytt att vi har olika syn och förståelse om vad som är uppenbart i detta. Att detta slutar i ett fiasko likt Nuac är högst sannolikt. Gruppen piloter har förståelse för begränsningarna i det operativa som kommer att ske ju fler torn som övergår till ett RTC. Inte alla piloter men även denna skara ökar sakta men säkert. Kvar kommer till slut LFV att stå, tyvärr kommer flera av de ansvariga att hinna gå i pension och andra får städa upp.Kostnader för Rts döljs redan nu och sedan flera år tillbaka i LFV:s årsredovisning, dvs sanningen döljs eftersom den är pinsam att vara öppen med.
Ni som ihärdigt försvarar projektet är beundransvärt lojala till det sjunkande skeppet, men ni är en minskande skara vilket ni vet. Radioprogrammet Kalibers första program angående granskningen av LFV:s RTS-äventyr hette Succé’ eller kraschlandning? Vi får väl se hur det slutar. En ny granskning kanske vore enklare nu när man ser facit på hur illa det gått jämfört med de stora ord som spreds från LFV tidigare.
Pidde
2023-01-28 15:32:35
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
RE: Lars
Men det blir fint att planera med ESSA som alternativ vid en flygning Östersund till Kiruna...
Olle S
2023-01-28 11:51:25
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: Att. Lars

Det är uppenbart att du inte förstår till vilken kostnad!
Att. Lars
2023-01-28 10:12:54
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Umeå flygplats kommer fortfarande var öppen 24 timmar per dygn.

Det kommer att finnas personal på flygplatsen. Vad som skiljer är att trafikledningen sköts via RTC.

För oss i cockpit gör det ingen skillnad.

Utvecklingen går framåt!

Lars
2023-01-28 09:21:26
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Den enda nattöppna flygplatsen norr om Arlanda, nämligen Umeå, riskerar om några veckor att även den degraderas till en RTC-flygplats. För ambulansflyget som flyger mycket nattetid på Kiruna och Östersund får detta stora konsekvenser planeringsmässigt för dessa flygplatser och även för all deras verksamhet. Transportstyrelsen är den myndighet som skall godkänna LFV:s skadliga projekt, där politiker och MSB för länge sedan borde insett frågans allvar. LFV driver på projektet av prestigeskäl i högsta ledningen trots att man likt övrig personal vet att det hela var och är ett gigantiskt misstag som aldrig kan bli lönsamt eller leda till ökad säkerhet. Enskilda tekniska delar hade kunnat utveckla traditionella torn men man valde att inte gå den vägen, projektet kallades Funktionella torn. Detta hade betytt mycket för en positiv utveckling av verksamheten till blygsamma kostnader i jämförelse med RTC och hade bibehållit den starka redundans som traditionella torn besitter.
I värsta fall får vi inom några veckor se den negativa spiralen fortsätta nedåt.
FL 4
2023-01-11 22:10:55
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
NUAC var ju också en av LFV:s fantastiska satsningar som inte stämde med beräkningarna och där man till slut var tvingad att lägga ner felsatsningen. LFV kanske borde låta en oberoende part räkna på kalkylerna i kommande framtidsprojekt som kläcks i ledningsgruppen innan man går till beslut om genomförande. Finns stora pengar att spara genom att inte blint lita på den egna förmågan. Om man dessutom lyssnar på sin egen personal så skulle LFV kunna bli en riktig framgångssaga.
Lisa
2023-01-08 12:28:05
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Svar Lars
En stor del av LFVs egna flygledare gjorde ett till synes gediget arbete för några år sedan när avtalet med Swedavia skrevs. Det publicerades debattartiklar där LFVs ledning endast kunde bemöta fakta med personangrepp. Man lyckades också föra upp frågan i ett antal debatter i Riksdagen. Dessa politiker som för några år sedan talade för eran sak sitter nu i betydligt bättre positioner. Ta kontakt med dessa igen, ni som gjorde det då. Även om LFV smusslat in en liten mullvad i infrastrukturdepartementet så väger sakfrågan betydligt tyngre idag än för fem år sedan. Ekonomin kring fjärrstyrningen börjar komma i dager och det är en förödande sanning. Betydligt sämre än vad som uppgavs då, lönsamhet kommer de facto aldrig att uppnås. Dessutom har omvärldsläget försämrats markant.

Fjärrstyrningen har blivit en elefant i det glashus som LFV utgör. Dra i era gamla linor så kommer ni åstadkomma en hel del. Betydligt mer än en utredning där LFV utreder sig själva. En skandal i sig men det enda dåvarande socialdemokratiska regering var villig att åstadkomma.
FL 4
2023-01-07 15:49:51
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
I ett krigsläge så har försvarsmakten sina egna oberoende metoder för att lösa uppgiften. Det är i gråzonslägena som problemen för totalförsvaret kan visa sig. Då vi redan befinner oss i ett gråzonsläge som kan bli värre är det dags att reducera riskerna genom att bl a stoppa utvecklingen mot RTC som inte gynnar någon, oavsett fred eller ofred.
Kjell
2023-01-07 15:31:07
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: Furir Karlsson
Man menar nog sårbarheten även i fredstid. Samhället är beroende av att flyget fungerar. Slås 3-6 torn ut så blir det fort stora konsekvenser.
Sen är det ju inte bara spetsiga flyg som används i krigstider. Därmed är RTS obra även då.
Furir Karlsson
2023-01-07 12:17:36
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Sv En som lyssnar.

Under den tid jag var aktiv inom försvaret var vi inte beroende av den civila trafikledningen på etablerade flygfält.

Vi nyttjade många vägbaser. D.v.s vi spred ut våra flygplan för att inte råka ut för vad Egypten råkade ut för när ETT anfall från Israel slog ut i stort hela Egyptens flygvapen. De flesta flygplanen fanns på en och samma flygplats.

Vi hade egen utrustning för kommunikation och radarövervakning.
Tyvärr nedmonterade en borgerlig regering det mesta.

Hur det är idag vet jag ej.

Lars
2023-01-07 11:25:18
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@En som lyssnar
Väl talat. Att vi skall ha användbara flygplatser nu när läget är så illa som det är och kan bli sämre, då borde den första åtgärden vara att inte driftsätta Umeå och Malmö som står i tur. Politiker måste sätta stopp omedelbart. Om det finns läsare i tråden som har de rätta kontakterna, försök att föra fram budskapet. Umeå som skall driftsättas i februari om Transportstyrelsen ger sitt godkännande måste stoppas. Det är redan två flygplatser längs kusten som tyvärr körs remote. Låt det inte bli fler. LFV har inte själva förmågan att ta ansvar för en robust flygtrafikledning.
En som lyssnar
2023-01-06 21:49:59
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Tveksam om när NATO gör en survey angående våra användbara flygplatser kommer att acceptera att ATC är remote. Vi kommer att vara fronten mot RU vid nästa ev angrepp mot Baltikum.

Detta fanns, gissar jag, inte me i beredskapsplanen när RTC infördes
FL 4
2023-01-06 10:05:05
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@sv Charles Chef och HRExpert
Vet inte riktigt hur man skall tolka ditt märkliga inlägg, men jag tolkar det som att du inte har några argument kvar om varför RTS skall fortsätta att implementeras och att du konstigt nog tycker att det är ok att göra samhället ännu mer sårbart i en viktig del av vår infrastruktur.
Tyvärr tycks även LFV dela dina synpunkter eftersom projektet inte stoppas. Det verkar vara vattentäta skott uppåt då inte varken politiker eller tex MSB verkar ha en aning om vad som pågår i det statliga verket LFV.
Olle
2023-01-05 20:28:11
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: Du som inte skriver ett namn.

Vad är det för nivå på inläggen?! Kan du inget om RTS så låt bli o skriva!
Du bara förstör tråden.
Klas
2023-01-05 18:55:20
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Samhällets ökade sårbarhet är ett av de starkaste skälen till att inte göra oss ännu mer sårbara genom att centralisera flygledningen ytterligare. Den typen av dagismentalitet "öh men dom dååå" kan alla intelligenta vuxna människor ställa sig ovanför.

För övrigt är det nog bara en tidsfråga innan LFVs mastodont projekt tar kål på hela verksamheten om det inte avvecklas snarast. Alla ser det, alla vet men ingen vågar sätta ner foten. Kvaliteten på ledarskapet avgör om vi ska ha en statlig leverantör av flygtrafiktjänst om några år.
Charles Chef&HRExpert
2023-01-05 17:59:00
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Ett otroligt långt och innehållslöst inlägg från personen utan namn.
Att bemöta en jämförelse mellan flygtrafikledning och dess risker med toalettbesök och dess...risker... nej jag låter bli!
Sv Charles Chef&HRExpert
2023-01-05 16:28:33
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Du anger kostnad och sårbarhet som största negativa konsekvenserna.

Hela vårt moderna samhälle har fått en betydande förhöjning av sårbarheten.

Ett längre strömavbrott och uppvärmningen av våra bostäder uteblir.
I samma veva riskerar vår vattenförsörjning att avstanna.
Våra toaletter kan inte användas.

På 1940 talet hade varje hus en uppvärmning som var oberoende av el. Man eldade med ved och kol. Som man hade ett eget lager av.
Det fanns också de som hade fotogenlampor.
Man hade utomhus toalett, fungerade fint även utan ström.
Man hade ett brunn där man hämtade vatten.

Risken för att något skulle inträffa som berörde en större mängd människor var betydligt mindre än den är idag.

Vi har således genom utveckling blivit betydligt mer sårbara.

Men vi gillar bekvämligheten idag och är därigenom beredda att ta en större risk.

På 1960 talet fanns hyreshus i Stockholm utan centralvärme och vattenklosett. Torrdasset fanns på vindan eller ute på bakgården.

Hade en arbetskamrat som bodde i ett sådant hus.

Charles Chef&HRExpert
2023-01-02 19:16:55
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Mot: Kostnad, kostnad, kostnad och sårbarhet.
För: ...möjligen att LFV får lägre kostnader för att många flygledare slutar... flygledare som man iofs behöver...
Sv Charles Chef&HRExpert
2023-01-02 16:38:16
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Vilka argument för respektive emot RTC tycker du finns?

Redovisa gärna dina argument.

God fortsättning på det nya året.

Charles Chef&HRExpert
2023-01-02 13:17:11
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
"SV Olle" är ganska typisk när det gäller att ha åsikter om "ny" teknik. Han tror att det är bra, utan att veta fakta. Och sen blir alla andra, i hans värld, teknikmotståndare. Han bortser från all fakta i ärendet och lyssnar inte på argument. Tröttsamt men ganska oförargligt.
Svar Flygande
2023-01-02 12:55:22
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
LFV har hittills valt att blunda för detta regelverk. De ser det mer som ett tillfälligt problem. Min gissning är att Transportstyrelsen ställer krav på någon form av specifikation (notam) i sitt godkännande.
Olle
2023-01-01 10:23:20
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re Sv Olle
Det är uppenbart att du inte har någon kunskap om ämnet men ändå skriver du relativt långa inlägg... Inlägg som slår in öppna dörrar och är självklarheter som inte tillför något. Varför...?
Flygande
2023-01-01 09:19:11
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
En fundering jag har kring ifall Umeå och Malmö skall godkännas för alternerande drift i RTC och det vanliga tornet är hur jag som pilot skall veta vilken drift som för tillfället gäller? Eftersom planering av destinations-och alternativflygplats enligt AIC än så länge, inte skall göras om de ligger under drift i samma RTC, då måste ju detta anges tydligt i Notam och att informationen måste man kunna lita på. Jag ser nog faktiskt problem kring detta när det gäller färdplaneringen. Om nu driftsättningen snart skall ske i februari förväntar jag mig som pilot en tydlig information om detta och hur det skall fungera. Ansvarar Transportstyrelsen för sådana frågor?
Sv Olle
2022-12-31 09:58:34
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Glöm ej att Demokrati och Fri Företagsverksamhet inte alltid ger det mest effektiva resultaten!

Framtiden får visa var vi slutgiltigen hamnar.

Har varit verksam inom flyget i många år. Det är mycket som ändrats under åren. Vissa saker kan man uppleva som försämringar och andra som förbättringar. Inom försvarsmakten har vi lösningar för mycket utan att vara beroende av det allmänna.

Du är välkommen att ha dina åsikter. Vet ej om du representerar någon grupp eller verksamhet. Det kanske enbart är din personliga uppfattning. Du låter väldigt självsäker! Det liknar mig när jag var ung men livet har gett mig erfarenhet. Allt är inte bara svart eller vitt.

@Sv Olle
2022-12-30 22:57:35
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Hade först stort nöje av ditt förmodade ironiska inlägg. Endast personer med stort sinne för humor eller de som begravt huvudet i sanden de senaste åren och följaktligen lider av högmod kan uttrycka sig på det sättet i frågan. Men kan du verkligen mena allvar? Det är väl allmänt känt vid det här laget att alla med insyn numer inser att fjärrstyrningen och Arlandafiaskot är LFVs historiskt sett största ekonomiska misslyckande. Enda som saknas är handlingskraften att backa. Kanske när chocken lagt sig men jag tror nog SAAB avvecklar eländet först eftersom det skadar deras varumärke mest av allt just nu. Ska man vinna någon trovärdighet för sin försvarsverksamhet på internationell basis kan man inte ägna sig åt den här typen av självutplånande dumheter som bara leder till förluster på alla fronter. Enda som imponerar med fjärrstyrningen är att man faktiskt nog lyckats med konststycket att utveckla något som missgynnar praktiskt taget alla i ekvationen, från utvecklare, kunder, brukare till i stort sett hela samhället. Det är sällan en sådan "innovation" ser dagens ljus.
Olle
2022-12-30 12:51:15
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: sv Olle

"De flesta här på forumet saknar kontakt med de som bestämmer."

Det kan du ju omöjligt veta...! Det är en liten bransch.

"Du har starka negativa åsikter men de finns också de som har starka positiva åsikter."

Fast det får nog anses vara ganska vedertaget att väldigt många är kritiska till detta projekt, både inom verket och de remissinstanser som tillfrågats.
Så vad du skriver är... egentligen ingenting...?!

Lars
2022-12-29 19:47:54
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Det är enormt ansvarslöst av LFV att inte stoppa detta destruktiva pengarullningsprojekt. Pengar och resurser som kunde använts till att utveckla så mycket annat och gett ett mycket högre mervärde. HELA flygbranschen får lida för denna ansvarslöshet! Istället investerar man i något som dessutom är till skada för totalförsvaret i de tider som nu råder och för decennier framåt. Stoppa Umeå och Malmös driftsättning till att börja med och gör en oberoende utredning. Låt inte LFV utreda sig själv en gång till.
Sv Olle
2022-12-29 18:40:19
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Skall du nå framgång med dina åsikter måste du ta kontakt med de styrande.

De flesta här på forumet saknar kontakt med de som bestämmer.

Sedan har vi i alla tider haft minst två grupper av människor som har motsatta åsikter. Det finns de som tycker den inslagna vägen är bra och de finns de som tycker den är dålig.

Du har starka negativa åsikter men de finns också de som har starka positiva åsikter.

Thats life!

Olle
2022-12-29 12:28:26
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re: SV Olle

Det är ett ganska klassiskt svar när argumenten tar slut som "SV Olle" ger.

Tiden är inget bevis på om en teknik är bra eller dålig. Ibland "vinner" teknik som inte är bättre för att man har mer pengar till marknadsföring tex.
Typ VHS/Betamax o DVD/Blue Ray. Dessutom finns det i historien massor av exempel på teknik som floppat fullständigt.
Dessutom är RTS ingen ny teknik, det är gammal teknik med mycket inbyggda risker som sminkas till att vara revolutionerande.
RTS är inte revolutionerande, det är samma person (flygledaren) som gör samma sak fast på ett annat ställe... Fast med komprimerad bild som överförs (med alla risker det innebär) och med sämre överblick och närvaro. Och till en astronomisk prislapp!
Dessutom missar vi möjligheten att utveckla teknik som hade varit bra på riktigt! Som det är nu tas pengar från annan verksamhet, tekniker och ingenjörer låses upp i detta mastodontprojekt och ingen annan verksamhet/teknik kan utvecklas.
RTS är inte att lära sig gå, det är som att börja krypa! Sämre, dyrare och omintetgör alla möjlighet att utveckla modern och bra teknik.
Ett prestigeprojekt där ett fåtal människor vägrar inse hur dåligt det är och den stora majoriteten inte vågar ta beslut om att lägga ner projektet.
FL4
2022-12-29 10:45:13
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Den 18/1 är det tillträdeskontroll från Transportstyrelsen om att godkänna att Umeå skall drivas blandat från RTC och från tornet i Umeå. Man hoppas på driftsättning 23/2. Detta är enda lösningen för LFV eftersom personalen inte tror på projektet och väljer andra karriärvägar, mycket kompetens som går till spillo och i RTC endast oerfarna flygledare. Transportstyrelsen tycks inte se vilka flygsäkerhetsrisker som detta innebär. Även Transportstyrelsen blundar och hoppas på det bästa precis som LFV. Tyvärr är inte Transportstyrelsens en oberoende part, de flesta tror det men så är det inte, utan de sitter i knät på industrin och regeringen. I detta fallet den förra regeringen då även den nya regeringen inte förstår vad som pågår. Men som en föregående skrev, man kan ju vänta och se vad som var rätt, typ vänta 10 år till och inse att RTC skulle begravts för länge sedan. LFV ledning vet att det hela borde stoppas men man vågar inte ta sitt ansvar med risk för att behöva erkänna att en felinvestering gjorts.
Sv Olle
2022-12-28 18:25:32
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Tiden får utvisa vad som var/är rätt!

De första motordrivna bilarna i England fick också ett mycket stort motstånd. De tvingades ha en person med röd flagga som gick före.

Idag är det nästan tvärt om bilarna får köra utan begränsning men en hästdragen vagn kräver extra omsorg......

Det blir kanske ett motsvarande utfall när det gäller lokal flygtrafikledning!

All början är svår det gäller oss alla innan vi lärt oss att gå.Olle
2022-12-28 12:31:21
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Vår förra GD var väldigt tydlig med att GA inte är prioriterat på de flygplatser som har RTS. Att flygtrafikledningen med RTS är sämre och inte fungerar så bra på de ställen där det finns mycket "blandtrafik" (typ Sturup) var inget problem menade han. Man skulle bara plocka bort flygskolor, allmänflyg mm för dessa gav ju ändå inga intäkter. Han var VÄLDIGT tydlig med detta!
Så förutom att det är OTROLIGT dyrt med RTS så kommer det leda till betydligt sämre tillgänglighet på de flygplatser som drabbas. Att det inte uppmärksammats så mycket ännu är ju för att trafiken på de flygplatser som drivs via RTC än så länge är så ringa.
I LFV ledning finns just nu en illa dold skepsis mot hela projektet men ingen vågar ta steget och göra det enda rätta, nämligen att lägga ner hela projektet och minimera ytterligare kostnader. Hela LFV vet att det är så men ändå fortsätter pengarna rulla och personal slutar.
Ytterligare förseningar hela tiden och den personal som är dedikerad att flytta till Stockholm kommer att lämna och hitta andra jobb. Det har redan skett i stor omfattning och kommer att fortsätta ske.
Stig
2022-12-28 11:15:32
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Problemet består, dvs flyget och Sveriges skattebetalare får årligen plocka upp notan för att bl a LFV investerar i tekniklösningar som aldrig kommer att bli billigare eller effektivare än traditionell flygledning. Ägaren staten och tillsynsmyndigheternas tjänstemän tar inte sitt ansvar utan låter bara detta ske. Flygbolag och EU kommissionen kritiserar Sverige för att inte ta ett ekonomiskt ansvar. Skrämmande att Sverige inte tar detta på allvar.

Vi har politiker och tjänstemän på departementen och på myndigheterna som inte behöver ta ansvar för sina beslut.

Nya regeringen borde ta sitt ansvar utse en oberoende utredare att granska LFV som verksamhet och komma med förslag om hur rationalisera bort större delar av den verksamhet som inte går ihop. Lägg hellre ut stora delar av LFVs verksamhet på privata alternativ. Gynnar hela systemet och konsumenten.

Nästan alla tjänster på större flygplatser drivs idag av andra företag än Swedavia själva. Swedavia förvaltar bara flygplatserna åt staten, men upphandlar tjänster som security, städning, ground handling, matställen, mm, mm.
Börje2
2022-12-27 18:19:43
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Inser att jag var otydlig. RTC SKULLE kunna ge ökade öppettider som skulle kunna nyttjas av GA. Eftersom det blir mindre mankemang än att ha en enskild person på en enskild flygplats för en enskild allmänflygning. Det skulle alltså gå att använda så, att hålla öppet mer så att allmänflyget fick mer eller mindre dygnet runt möjligheter så länge ”centralen” var bemannad. Men i verkligheten kommer LFV att prioritera annat och hänvisa till kostnader eller säkerhet eller liknande.

Min poäng var alltså att hypotetiskt ökade öppetider skulle kunna vara den enda fördelen med systemet. Men inte ens det kommer vi ju få. Sannolikt.
Lars
2022-12-26 18:21:22
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Börje2
Och vad får dig att tro att det skulle bli ökade öppettider för GA? Jag vet att man lurar i företrädare för GA att man gör detta för deras skull, men det är inte sant. GA förekommer inte någonstans i de arbetsdokument som föregått varför RTS skall införas. Det hette en gång för länge sedan i Luftfartsverket att ”Vi arbetar för dig som flyger”. Men det är historia sedan länge. För nuvarande LFV är GA ett bekymmer som kostar pengar, inte en del av samhällsnyttan. Naturligtvis skulle det inte låta så om du skulle fråga dom, men för oss som arbetar i LFV råder andra tongångar uppifrån. Med det inte sagt att vi på golvet dagligen gör vårt bästa för att stötta de flygande.
Bo
2022-12-26 17:17:37
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Ja du Börje2, antar att du hört det direkt från hästen själv. Om du ser på vad som sker i praktiken så är det snarare tvärtom. LFV tjänar inga pengar på GA och den inofficiella linjen är att arbeta bort detta otyg. Vi ser en alltmer fragmentarisk öppethållning riktad mot linjetrafiken och krav från flygplatsen att tornet ska hållas öppet vid trafik. Resultatet blir att GA får begränsa sin verksamhet kraftigt eller hosta upp stålar för extra öppethållning.
Börje3
2022-12-26 14:56:56
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Fast sparar pengar gör man ju verkligen inte! Tvärtom! Ett slukhåll för flygbranschens pengar!
Börje2
2022-12-26 10:22:16
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Den enda fördelen jag kan se med RTC är ökade öppettider för GA. Men antar att det inte är tanken heller utan bara att spara pengar. Trist.
Urban
2022-12-26 09:22:03
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
EU kommissionen kritiserar Sverige för investeringar gjorda i RTC. Bör inte belasta trafikintäkterna från en route. Transportstyrelsen lever i en annan värld och godkänner dessa investeringar och vill att LFV ska få ersättningar för dyra investeringar i en central och nedläggning av funktionella torn spridda över landet. Något stämmer inte!

169)
The Commission observes that, in addition to staff costs, Sweden reports that the largest new major investment of LFV is the ‘expansion of remote tower services’ in Stockholm and four connected airports (Kiruna, Umeå, Östersund, Malmö). The determined costs of the ‘expansion of remote tower services’ amount to 11 % of the total determined costs of investments over RP3. The Commission notes that in general remote towers are investments that provide air traffic services at airports and should therefore, in principle, be mainly allocated to terminal services. However, the draft performance plan of Sweden allocates 75 % of the costs of the ‘expansion of remote tower services’ to en route services without giving a justification on the geographic scope and the nature of the services. The Commission also observes that airspace users questioned the business case of this investment during consultations. The Commission considers that Sweden should revise or further justify the business case and the cost allocation of this investment and should address the concerns expressed by airspace users.
Johan
2022-12-23 12:30:48
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
ESMS 2026 eller senare...?!
Lars
2022-12-17 15:06:34
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
När de fyra drabbade tornen är driftsatta i RTC Arlanda mot slutet av 2023 som är den plan som just nu gäller, då skall det vara mellan 55-60 anställda flygledare och chefer (av någon anledning dubblas behovet av chefer i RTC-drift) samt supportfunktioner. Oräknat all teknisk personal som krävs. På den tiden när även Visby var en del i kalkylen så skulle det behövas ca 50 totalt. Med tanke på att Visby undkom så innebär det en signifikant ökning av personal jämfört med den kalkyl som låg till grund för att projektet skulle godkännas och verkställas. Utöver de skenande utvecklingskostnaderna så kommer även den löpande driften att kosta långt mer än vad de traditionella tornen skulle kostat. Lägg därtill den sårbarhet och andra risker för cyberintrång som gjorde att Visby utgick ur projektet.
KURRE
2022-12-13 21:28:05
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
LÄGG NER RTC!
Jocke
2022-12-13 13:33:01
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Så istället för bara dubbelt så dyrt så blir det tre gånger så dyrt. Om det här är en mardröm så snälla väck mig!
Umeå
2022-12-13 08:56:28
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Enligt anställda på Östersund skulle Umeå få en lösning där flygledningen kan driftas både remote och lokalt med en ”switch” för att ställa om driften. Dvs att de som vill bo kvar i Umeå får jobba i tornet och de som vill till Stockholm får jobba remote därifrån. Låter otroligt, men det är vad de sa.
Jocke
2022-12-12 23:22:55
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Stämmer det att driftsättningen av Umeå är försenad ytterligare till slutet av 2023? Då är det ju minst 4 års försening och det kanske blir mer. Eller aldrig?
Lars
2022-12-02 01:44:40
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Gällande just personalflykten så är bara det ett stort tragiskt exempel på ledningens fullständiga tondövhet när det gäller att lyssna på röster utanför den egna ledningsgruppen. Det är stora värden som man lekt bort i och med att erfaren personal inte ser det som ett attraktivt alternativ att flytta till Stockholm. Inte bara för att man har en familj att ta hänsyn till, men till stor del också för att det inte är en trevlig arbetsmiljö att sitta i en instängd cab med sämre möjligheter att göra ett bra jobb eftersom tekniken helt enkelt på alltför många sätt försämrar möjligheterna. Nu är desperationen stor i LFV och man försöker att snabbt tvinga in nyutbildade flygledare för att fylla det som behövs för att kunna driftsätta Umeå och Malmö. Utan en tanke på att dessa vältrafikerade flygplatser utsätts för stora flygsäkerhetsmässiga risker när majoriteten av flygledarna då är väldigt oerfarna. Allt för att driftsätta något som aldrig borde fått lämna ritbordet. Varningsklockorna ringde i ett tidigt skede, kom inte och säg något annat!
Charles Chef&HRExpert
2022-12-01 13:15:21
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Kostnaden för RTS går ALDRIG att räkna hem! Ingen inom LFV tror på detta projekt längre men ingen vågar avsluta det.
Jacob
2022-12-01 10:06:09
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Personalflykt o kostnaden! Kostnaden måste nämnas igen och igen och igen!
Men även att det är ett sämre sätt att bedriva flygtrafikledning på men det märks ju givetvis mindre på flygplatser med ringa trafik! Men då blir ju den astronomiska kostnaden ännu mer påtaglig!
Sv: Lars
2022-12-01 09:34:51
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Vad har blivit dåligt med Kiruna och Östersund menar du? Är bara nyfiken. Eller syftar du på Saabs central i Sundsvall?
Lars
2022-11-30 22:48:18
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Det har väl aldrig funnits så mycket att granska gällande RTC som nu när det till och med finns facit på hur dåligt det blev. Finns inte en enda punkt av allt som utlovades som fallit in, utan snarare värre än någon kunnat tro. Lättfångad frukt för en journalist som samtidigt gör en samhällsinsats om hen får stopp på eländet.
Bertil
2022-11-29 17:28:29
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Jacob,
Kontakta Norrköpings tidningar (NT). Dessa har nyligen meddelat att de skaffat journalister för just grävande verksamhet och är intresserade för tips.
Jacob
2022-11-27 12:23:47
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Det finns INGEN chef på LFV som har något intresse att försöka rätta till detta stora problem. Alla sitter en viss tid och ser bara till att hinna undan för att slippa ta ansvar.
Hela LFVs chefsstruktur genomsyras av detta tankesätt. Skulle en granskning ske så är det ju oftast LFV själva som gör granskningen, eftersom ingen annan förstår branschen och de system som används.
Så tyvärr kommer detta projekt fortsätta att dränera flygbranschen på pengar utan att någon vågar/kan ta tag i det.
Det är astronomiska summor i flygbranschen men för Sverige AB är det för små summor och då är det lättare att ignorera.
Trodde länge att någon journalist skulle bita tag i detta men tyvärr har ingen gjort ett tillräckligt jobb för att avslöja denna skandal.
Lars
2022-11-27 09:35:01
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Är det någon som vet om det är Riksrevisionen eller någon annan instans som skall kontrollera efterlevnaden av myndigheters beslut och dess påverkan på egen och andras verksamheter? Äventyret RTC Arlanda har ju tex nått kostnader som nog ingen trodde var möjliga, personalen flyr, försvarsmakten får inte sin reservlösning, regler måste ändras för att inte utsätta de flygande för nya risker, stor negativ påverkan för det civila försvaret mm.
Med tanke på att det är så stor negativ påverkan för så viktiga delar av samhället så är det ju lite konstigt att det är så tyst och ingen sätter ner foten för att åtminstone begränsa skadorna.
@Olle
2022-11-08 14:53:40
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Du kan inte förvänta dig någon kritik nu när LFVs vice styrelseordförande blev statssekreterare. M och L debatterade en hel del mot RTC-Arlanda för några år sen när man var i opposition men det är bortglömt nu. Dags för S att opponera sig istället?
Olle
2022-11-08 10:40:21
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Inflation, höga energipriser, stigande räntebana och snart inne i en recension. Staten måste hålla tillbaka och spara pengar i varje led.

Hur kan affärsverket LFV då låtsas som att ingenting händer i vår omvärld och i landet. Helt otroligt att man bara fortsätter att öka på kostnaderna. Stanna upp och se er omkring!!!

Finns det ingen hos regeringen, på departementen eller riksrevisionen som tar ansvar?
Rikskommisionen
2022-11-07 12:47:45
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Fjärrstyrda torn kostar skjortan! Hur kan det få fortsätta?
Få till en ordentlig granskning av detta prestigeprojekt.
Jacob
2022-11-07 10:20:40
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Att kostnaderna ökar, rejält, på Malmö ATCC när Sturup ska styras från Arlanda, är det också något som RTS inte behöver bry sig om...?
Lars
2022-10-26 22:52:16
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Som Föredetting beskriver så ingick det att tillmötesgå försvarets krav men inte heller detta har alltså uppfyllts, vilket i det säkerhetsläge som nu råder måste anses vara ännu ett allvarligt misslyckande för hela projektet. Att man dessutom infört tekniken på två av landets mest strategiska flygplatser borde få politiker att reagera, men passiviteten är total som det verkar. Det verkar vara svårt att tänka flera steg framåt och begränsa skadorna genom att åtminstone stoppa en fortsatt implementering av Umeå och Malmö där personalflykten är i det närmaste oersättbar och nyckelkompetenser försvinner i en tid då dessa i stället borde värnas. Luftfartsverkets ledning har tyvärr inte förmågan att agera på det sätt som vore bäst för totalförsvaret då prestigen fullständigt har förblindat de högre chefsleden.
Föredetting
2022-10-06 09:30:17
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Försvarsmakten hade ställt krav på att det skulle finnas ett alternativt torn/TLF på de ställen som driftsattes som RTC. LFV gick med på kravet, men struntade helt i det och driftsatte ändå. Försvarsmakten skulle kunnat motsatt sig driftsättning av Kiruna och Östersund i och med detta, men det gjordes tyvärr inte.

Men det är så arbetsledningen på RTC jobbat under hela processen, lovar stort och håller inte ett dugg.
Jocke
2022-09-30 15:22:19
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Nu visar tydligen LFV upp sitt multipel-projekt som skall frälsa flygledningen.Ytterligare mångmiljonbelopp kastas in för att hålla skenet uppe. Med multipel skapar man verkligen faror, till en dyr kostnad. Piloterna lär få anledning att protestera mot detta. Tre torn på samma frekvens, låter inte som att man tänkt varvet runt, sedan tillkommer tre separata markfordonsfrekvenser ovanpå det.
Lars
2022-09-18 22:04:57
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Blanca
Helt riktigt. Om centralen går ner så stänger samtliga anslutna flygplatser. Både EASA och Transportstyrelsen har uppmärksammat detta och därför kommer inte färdplanering med destination och alternativ att tillåtas om de ligger under samma central. Väldigt logisk slutsats som dragits i det fallet. Tyvärr blir ju en central ett tacksamt angreppsmål för den som vill störa flygtrafiken.
Blanka
2022-09-18 18:37:08
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Vad händer om centralen som ersätter tornen går ner?
Kan dessa flygplatser ens hålla öppet då?
Undran
2022-09-18 18:22:07
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Vill LFV att alla flygledare i hela Sverige ska flytta till Stockholm? Om man är intresserad av flygledaryrket och funderar på att utbilda sig får man då räkna med att endast kunna jobba i Stockholm? Genuin fråga då jag är oinsatt!
FL4
2022-09-17 16:44:27
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Om Rysslands aggressioner visat sig lite tidigare så hade varken Kiruna eller Östersund driftsatts i RTC.Nu står försvarsmakten med ett problem på halsen i rådande allvarliga gråzonsläge.Tänk att en teknik kan visa sig så felaktig och enormt kostsam. När skall LFV göra det enda rätta, att lägga ner projektet?
Olle
2022-09-09 10:38:44
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Är det samma chefer som sa att "alla" skulle följa med från de utsatta tornen...?
Förseningarna är ju för att ingen följer med, det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal.
Hur kan någon tro på något sådant som dessa chefer säger?!
Jacob E
2022-09-09 10:31:37
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
INGEN som är anställd inom LFV kan tro på detta! Så naiv får man bara inte vara.
FL RTC
2022-09-09 01:22:26
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Loke
Enligt mina chefer så är det inget fel på driften så du får gärna vara lite tydligare. Att vissa saker är lite försenade är helt enligt ett antal uppdaterade planer och inget konstigt alls har vi fått veta. När allt är infört så kommer systemet att vara överlägset all annan flygledning och mycket billigare och säkrare. När alla som arbetar här har vant sig vid miljön så kommer också alla att tycka att arbetsplatsen är överlägsen och väldigt attraktiv, det har vi fått garanterade löften om. När sedan även multipel drift snart är godkänt så kommer arbetet att bli än mer givande när vi samtidigt får övervaka 2 eller till och med 3 flygplatser samtidigt, och det kommer inte att bli någon skillnad mot att bara ha en flygplats och luftrum att övervaka. Det bestämdes redan i ett tidigt skede.
Loke Leizer
2022-09-08 15:44:34
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Re:FL RTC

Drift
Mrbrown
2022-09-07 15:59:08
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Nu verkar det som att Umeå driftsättning blir uppskjutet, likaså Malmö.
FL RTC
2022-09-06 22:33:27
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
@Loke Leiser
Vad är det som Swedavia tycker att LFV inte kan leverera?
Lars
2022-09-01 21:51:59
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Ingen direkt nyhet egentligen, men Nato anser förstås att Nordkalotten och norra Sverige är en mycket viktig militärstrategisk region. Samma sak förstås med Gotland och Jämtland. Endast Gotland undkom i tid fjärrstyrningskatastrofen sett ur militär synvinkel. En mycket viktig anläggning uppe i Kirunaområdet är förstås också Esrange, Europas enda bas för raketuppskjutningar, där man inom en nära framtid även kommer att kunna skjuta upp satelliter. LFV har verkligen lyckats ta sämsta möjliga beslut i och med fjärrstyrningsprojektet när två av landets viktigaste strategiska flygplatser nu styrs från Arlanda. Gör om och gör rätt. Det kommer att kosta en bråkdel jämfört med vad som hittills slösats på RTC-implementeringen.
Jacob
2022-09-01 10:28:07
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Hur många flygledare har LFV blivit av med nu? 10? 15? Till en kostnad a 5-6 miljoner per flygledare. Detta i en tid när pensionsavgångarna är extrema och fler och fler verkar vilja flytta utomlands.
Umeå, återigen, försenat och därmed även Sturup. Ingen verkar tycka att systemet är bra, ingen vill flytta med, högsta cheferna tycker det är för dyrt men ändå fortsätter man...?
ACR och övriga providers är otroligt tacksamma och tar emot de flygledare som inte vill vara med på LFVs vansinnesprojekt.
Loke Leiser
2022-08-31 22:42:31
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
Kan väl påtala att Swedavia är väldigt besvikna på LFV som inte kan leverera. Personalen flyr RTC och det är väl närmast att betrakta det som kris inom LFV.
Heinz
2022-08-29 11:48:35
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
FINDINGS CONCERNING SWEDEN EN-ROUTE COST BASE - from European Commission

The Commission observes that, in addition to staff costs, Sweden reports that the largest new major investment of LFV is the ‘expansion of remote tower services’ in Stockholm and four connected airports (Kiruna, Umeå, Östersund, Malmö). The determined costs of the ‘expansion of remote tower services’ amount to 11 % of the total determined costs of investments over RP3. The Commission notes that in general remote towers are investments that provide air traffic services at airports and should therefore, in principle, be mainly allocated to terminal services. However, the draft performance plan of Sweden allocates 75 % of the costs of the ‘expansion of remote tower services’ to en route services without giving a justification on the geographic scope and the nature of the services. The Commission also observes that airspace users questioned the business case of this investment during consultations. The Commission considers that Sweden should revise or further justify the business case and the cost allocation of this investment, and should address the concerns expressed by airspace users.
Duvan
2022-08-28 11:54:30
SV: RTC är flygtrafikledningens hungriga gökunge
RTC bör läggas ner omedelbart, av flera skäl. Inte minst militära skäl då flygvapnet givetvis ska ha möjlighet att operera från samtliga svenska flygplatser
 

Tillbaka

HDI
HDI
Air-BP
Flygrevyn
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev