KopplingDenna forumtråd handlar om följande nyhet:

Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för flyget

Flygnyheter, Redaktionen, 2024-01-15
Samtidigt som det allmänna säkerhetsläget i norra Europa försämrats inleder LFV en nedmontering av kritisk infrastruktur för svensk luftfart. Måndag 15 januari slocknar radarbilderna vid åtta regionala flygplatser, och LFV har även beslutat att stänga ner markbaserad navigationsutrustning.

Läs hela nyheten (Öppnas i nytt fönster)

 Tråden startades av: Joakim  2024-01-21 12:51:53
KopplingDebatt: LFV stänger ner infrastruktur för flyget 
Sveriges infrastrukturminister pratar om vikten av robust infrastruktur i Linköping. LFVs nedstängning av radar och nätverkstjänster, vintervägar (E22) och järnvägsunderhåll. Listan kan göras lång och ändå blir besluten från departement och dess generaldirektörer/vd:ar obegripliga. Hur är detta möjligt?

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Olof
2024-04-11 11:29:30
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det mest fantastiska och tragiska med detta är att statens affärsverk/myndighet tillåts stänga ner samhällsviktig infrastruktur och leka affär med skattebetalarnas pengar. Hur är det möjligt och vem har givit sitt godkännande att försvaga landets flygplatsers ansvar och roller. Läxa upp alla ansvariga, arbeta fram lösningar snabbt och se till att ersätta LFV med andra aktörer som är villiga att ta ansvar för både infrastruktur och operationer. NATO borde kräva att LFV ersätts fullt ut. Något som FM borde ha krävt för årtionden sen.
Christian Hülsmeyer
2024-04-11 09:36:31
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@ Per, I början trodde jag att du hade några bra diskussionspunkter. Dock kan inte LFV hållas ansvarigt för:

Avregleringen av kommunala flygplatser.
Att flygplatserna inte har en CNS-certifikat eller någon annan nödvändig del för kommunikation och övervakning.
Som SVD påpekar idag, kräver flygplatserna en enorm mängd kapital och saknar de nödvändiga pengarna för att investera i en robust infrastruktur som anses vara nödvändig för NATO (bristen på radar är en mindre detalj i denna ekvation).
Per
2024-04-10 23:14:32
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/mfl/mfl-o-1-2024-uppdaterad.pdf

Som många vet så är nu regeringen och försvarsmakten på högsta nivå i färd med att finna en lösning på den olyckliga situation som LFV försatt landet i. Som att det som skett inte vore nog så är även fler flygplatser föremål för denna farliga hantering av luftrummet runt en stor del av landets flygplatser. Se MFL 1-2024 för vilka ytterligare flygplatser som står på tur. För arme’n är påverkan också stor då viktiga skjutområden inte kan användas, vilket har fått stor negativ påverkan på utbildningen av soldater.
Oscar
2024-03-28 14:26:40
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Kravet att den som svarar för trafikledningen på flygplatsen skall vara godkända kommer av EU 2017/373.

Således inget Svenskt påhitt.

Certifiering enligt (EU) 2017/373
Den 2 januari 2020 började nya krav att gälla för leverantörer av flygtrafiktjänster, samt myndigheter som gör tillsyn av dessa leverantörer.

För luftrum och procedurdesign började nämnda förordning gälla från och med den 27 januari 2022, varvid samtliga organisationer som ska konstruera enligt (EU) 2017/373 Part FPD måste vara certifierade.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/certifiering-enligt-eu-2017373/

Per
2024-03-28 11:23:59
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv AC
Tack AC för ditt inlägg.
Tyvärr har det ju ändå visat sig att det bara är tomma ord från LFV och Transportstyrelsen om hur enkla lösningarna är.

Därför är det oansvarigt av båda dessa att låta situationen hamna i att så många flygplatser nu står utan radar. Förhoppningsvis är någon lösning snart klar för en första flygplats, men vi är inte där än. Lösningarna skulle varit på plats innan man bryter förbindelsen.

Det som skett är ett farligt sätt att hantera ett säkerhetshöjande hjälpmedel på. Just nu arbetar LFV med att i hög takt montera ner ytterligare komponenter för att försvåra ytterligare.

Regeringen måste sätta stopp och begränsa skadorna som uppstått samt verka för att lösningar prioriteras.Transportstyrelsen har alldeles för låg prioritet på denna fråga.
AC
2024-03-28 10:37:03
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
LFV:s uppsägning av nät och nättjänster

Thomas Morell har frågat mig om jag avser att informera mig om LFV:s uppsägning av avtal för nät och nättjänster och vidta åtgärder för att de negativa konsekvenserna av en sådan uppsägning inte ska bli verklighet.

Frågan gäller tjänsteleveranser vid berörda regionala flygplatser. Flygplatsförvaltarna vid de regionala flygplatserna ansvarar för att leverera de tjänster som flygplatserna vill tillhandahålla. I det ansvaret ingår att säkerställa flygtrafiktjänst, oftast genom avtal, i något fall i egen regi. De leverantörer som flygplatsen träffar avtal med ska vara certifierade i enlighet med vad som gäller enligt EU-lagstiftning och Transportstyrelsens föreskrifter.

För de tjänster som nämns i frågan finns enligt Transportstyrelsen flera certifierade leverantörer. Transportstyrelsen har publicerat en förteckning över certifierade leverantörer på sin hemsida.

Bolaget ACR AB har enligt uppgift ett pågående ärende i fråga om certifiering för kommunikationstjänster. Hantering av certifiering av flygtrafiktjänster görs av Transportsstyrelsen.

Luftfartsverket sade i december 2022 upp sina avtal för nät och nättjänster för flygplatserna Arvidsjaur, Växjö, Trollhättan-Vänersborg, Stockholm Skavsta, Ljungbyhed, Västerås, Örebro och Kristianstad, med ett års uppsägningstid. Luftfartsverket har för berörda flygplatser förklarat att det inte längre är möjligt för verket att fortsätta leverera tjänsten enligt tidigare förutsättningar. I stället erbjuds som Thomas Morell skriver, flygplatserna att hämta motsvarvarande data vid en accesspunkt belägen på ATCC Stockholm. Vissa flygplatser har tecknat avtal om leverans vid accesspunkt.

Luftfartsverket har genom den långa uppsägningstiden givit parterna förutsättningar att hantera de nya avtalsvillkoren vad gäller Luftfartsverkets del. Enligt Transportstyrelsens bedömning är det möjligt för parterna att hantera frågan genom avtal.

Det är viktigt för hela Sverige att förutsättningarna och tillgängligheten för de regionala flygplatserna är god. Det är också viktigt att frågor som uppstår hanteras inom det system och de ansvarsförhållanden som finns på plats.

Jag kommer dock självklart att fortsätta hålla mig informerad i frågan.

Stockholm den 11 oktober 2023

Andreas Carlson
Per
2024-03-27 21:52:05
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv J Carlzon
NATO-perspektivet är ju lite intressant. Det finns nog en chans att det kan bli jobbiga samtal för LFV framöver.
MO
2024-03-27 19:09:05
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Suck… Varför uttala sig när man inte har koll?

Den aktuella flygplatsen som ”har beställt” är själv certifierad C-leverantör sen tidigare vilket de andra flygplatserna inte är. Förstår du skillnaden?
Per
2024-03-27 18:55:11
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv MO
Du yrar återigen ifall det är du som fortfarande inte har förstått det här med att sätta ett namn i rutan som heter DITT NAMN.

Det som MO skriver är rätt, möjligen att vissa förhoppningar finns att finna en lösning, men vi får se var det hamnar. Vi får ta en dag i taget så kommer LFV:s blunder förhoppningsvis snart vara ett minne blott.

Så får dom väl smida nya planer sedan om hur man försämrar landets flyginfrastruktur med hjälp av sin dominerande storlek.
Sv MO
2024-03-27 18:26:37
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det finns alternativ!

En flygplats har lyckats beställa och sju flygplatser har inte beställt.

DET ÄR SÅLEDES FLYGPLATSERNAS BESLUT!
DE SOM INTE BESTÄLLT VILL TYDLIGEN INTE HA RADAR I TORNET!

DET ÄR INGET DIREKT KRAV/BEHOV ATT HA RADAR!
MÅNGA MINDRE FLYGPLATSER HAR I MÅNGA ÅR KLARAT SIG UTAN!

Har flugit mycket som pilot in command på både flygplatser med och utan radar utan problem!

Hur mycket har du flugit! Har du inget svar bedömer jag dig som en surfare utan erfarenhet.


MO
2024-03-27 15:21:03
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Hur många gånger ska folk behöva skriva det?

DET. FINNS. INGA. ALTERNATIV.
I så fall hade flygplatserna skaffat en sådan alternativ lösning. Ingen vill stå utan radardata och det är inte en kostnadsfråga.

Och på grund av myndighetens (Transportstyrelsen) inkompetens tar det ofantligt lång tid att "skapa" alternativ.
Mysan
2024-03-27 14:46:10
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Svar LFV
Tills det går att utföra vad som krävs så handlar det också om att lugna ner sig så att man inte sätter de flygande i fara. Det är vad LFV gjort.
LFV
2024-03-27 12:18:13
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
När nya lagar eller regler börjar gälla är det medborgarnas skyldighet att anpassa sig till det.

De som inte utför vad som krävs är ansvarig för eventuella problem.

I detta fall är det sju flygplatser som inte vidtagit det nödvändiga åtgärder som krävdes för att kunna nyttja radar information i tornet.

Respektive flygplats är skyldig inte LFV.

Klasse
2024-03-26 19:01:22
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Så slutsatsen är alltså att Transportstyrelsen borde stoppat LFV men lät det istället urarta till att många flygplatser står utan radar och fler är på väg åt samma håll?
J Carlzon
2024-03-26 18:20:37
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
När NATO-ledningen också får upp ögonen för vad vårt statliga LFV ”råkat” ställa till med så kommer dom att undra vad vi sysslar med i det här landet. Det är ju inte precis något som förbättrar flyginfrastrukturen det som LFV håller på med. Då menar jag inte bara radarskandalen utan även RTC-fiaskot och nedläggningen av VOR-fyrar, och vem vet vad som kommer härnäst.
NATO-anslutningen innebär ett behov av upprustad infrastruktur och det är inte vad LFV bidrar med. Politiker måste vakna upp och stoppa denna myndighet som verkar i motsatt riktning!
@berra 1
2024-03-26 17:31:49
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Du också.

Men ACR/Flygplatserna visste redan 2019 att de skulle få ordna sina egna anslutningar. Och få gratis radarinformation. Men det kallas prokastinering. Lättare att skylla ifrån sig
Bertil 1
2024-03-26 17:00:35
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@LFV, den länk du hänvisar till är ju inget brev till resp flygplats om att ansluta sig till deras nätverk för att erhålla radarinformation. Det är ju en allmän artikel i deras öppna informationsblad. Det skulle vara mycket intressantare att läsa det det förslag till anslutning som de borde fått som visar villkor, förutsättningar och priser. Det måste väl vara en öppen handling så den borde du kunna vaska fram.
LFV
2024-03-26 13:35:15
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...

De åtta flygplatser som påverkas av förändringen är Arvidsjaur, Kristianstad, Ljungbyhed, Skavsta, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro.

OBS!
En av de aktuella flygplatserna har tecknat avtal om att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt.

En flygsäkerhetsbedömning har genomförts och Transportstyrelsen har godkänt förändringen.

OBS!
LFV har i god tid meddelat flygplatserna om förändringen för att ge dem möjlighet att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

https://www.lfv.se/nyheter/nyheter/forandring-i-avtal-med-atta-svenska-flygplatser


Olof
2024-03-25 23:37:21
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
En skandal i hantering och än värre är det tyvärr att Transportstyrelsen stödjer LFV. Ränderna går aldrig ur heter det. LFV och Transportstyrelsen visar att de är i maskopi med varandra. Pinsamt för Sveriges styrning att det får ske så öppet. Hoppas att sanningen snart kommer fram varför staten och myndigheten stöttar en stängning av radar mm på de flygplatser som genom åren valt att lämna statliga LFV för ett annat och bättre alternativ. Flertalet oansvariga beslut tagna senaste åren och det drabbar flygnäringen och den fria konkurrensen. Uppenbart att LFV är ett dåligt styrt affärsverk. Måste något allvarligt ske, hoppas inte det, innan skuld kan läggas på de ansvariga. Det vore en katastrof.

Transportstyrelsen enligt många har missförstått sin roll som myndighet. En myndighet ska vara positiv, utgå från ja, inte nej och hur man ska tillämpa förvaltningslagens krav på service. En myndighet kan inte göra som den vill. Den ska vara tillgänglig och ge service…. Ärenden och handläggningstider ska inte få ta lång tid. Det är lagbundet.
PPL-pilot
2024-03-25 21:32:37
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Hur är det tänkt att man ska kunna navigera om man skall förlita oss på sattelliter som är lätta att störa ut? Vore det inte bättre att ha kvar markbundna som VOR:er istället för att lägga ner dom? Det har varit mycket störningar på GPS-signaler under lång tid och det kan öka så som det ser ut nu. Vet någon vad LFV har för plan om man snart inte har varken nav-hjälpmedel till flyplatserna eller radar i flygtornen? Den Svenska Pilotföreningens artikel menar ju att Luftfartsverket håller på att ta bort ganska många viktiga hjälpmedel. Eller hur ska man veta som händer? Kommer det att finnas andra sorters transpondrar som man måste köpa om inte radar skall finnas överallt?
Per
2024-03-25 12:11:06
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Tänk om och tänk rätt, säg det till LFV. Det är ju det jag har sagt hela tiden. Bra att du håller med om det i allafall.
Sv Per
2024-03-25 10:00:52
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Du säger att jag inte förstår allvaret i detta.

Jag säger att sju flygplatser inte tycker det är allvarligt eftersom man inte ens lämnat in ansökan om ny säkrare anslutning för att behålla radar i tornet!

En flygplats har lämnat in ansökan det verifieras av LFV. Det går således lämna in ansökan.

Vi lever i en föränderlig värld som inte alla förstår konsekvenserna av.

Tänk om tänk rätt så blir det inte fel!

Per
2024-03-25 09:06:31
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Du tycks inte förstå allvarligheten i detta. En seriös aktör bryter inte en viktig del av det som skall ge en hög säkerhet innan det finns användbara alternativ.

LFV vägrar att leverera oavsett betalning. LFV har tydligt visat att man aktivt vill nedmontera infrastrukturen. Man gömmer sig bakom sin monopolställning och dominerande storlek. Övriga får lida för den inställning som LFV visar.

De som får lida mest är de som flyger när LFV tagit bort ett mycket viktigt hjälpmedel för säkerheten.

Och LFV vill släcka övriga flygplatser till nästa årsskifte. Förutom där man själv driver torn naturligtvis. Inte bra.

Någon annan myndighet behöver hjälpa LFV med sitt ansvar på något sätt. Allvarliga incidenter har redan inträffat pga detta. Då har vi ändå inte kommit ini högsäsongen än för flygandet med GA-trafiken som skall blanda sig med kommersiellt flyg.
Sv Per
2024-03-24 22:04:46
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
För att förtydliga säger jag detta ytterligare en gång!

Flygplatsen är själva ansvariga för säkerheten på flygplatsen!

Har man inte lämnat in en ansökan om fortsatt radar bild i tornat kan man inte klaga på någon annan än sig själv.

Tycker man att säkerheten blir för låg skall man stänga kommersiell trafik om man har någon.

Har sett att du undviker svara på en del frågor. Det tar jag som om att du inte har kontroll på detta.

Arbetar du för någon av dessa flygplatser så förklara varför ni inte ansökt om den nya säkrare uppkopplingen!!!!

Har ni ansökt ange var vi kan kolla ansökan och när ni lämnade in den. Samt uppgift om att ni beställt en förbindelse direkt till LFV.
Samt att ni gjorde det i tid!

Kan du / ni inte bevisa att flygplatsen definitivt gjorts vad krävs i tid är det flygplatsen som är helt ansvarig!


Per
2024-03-24 16:33:40
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Till Per
Så klart att det är flygplatsens ansvar också. Men vi är alla beroende av varandra på olika sätt. I det här fallet är flygplatserna beroende av LFV angående radarn tills en annan lösning finns. Även efter att lösningar kommit till stånd är flygplatserna fortfarande beroende av LFV eftersom de äger radarstationerna. Vad blir nästa slag från LFV mot flygplatserna?

Sv Urban
Alla flygplatser vet vad som måste göras och den flygplats som påstås ha tecknat ett avtal är ändå långt ifrån att få radar tillbaka pga LFV. Alla flygplatser betalade till LFV för tillgången till radar, men LFV har inte lust att leverera trots erbjudande om mer pengar. Viljan saknas helt enkelt att vara en aktör för en säker flygtrafik!

Dina "liknelser" eller vad det skall föreställa är möjligen relevanta på det sättet att det LFV håller på med spelar Vladimir P i händerna. Och det är ju inte så bra, eller?

Dina körkortsfrågor får du nog ställa i något annat forum.

Den här sk förändringen som är på gång av LFV är inte till nytta för någon. det märkliga är att den fått ske. LFV har mer på sitt bord än vad de klarar att ta hand om på ett ansvarsfullt sätt. Det är där förändringen måste ske. Men inte likt det som LFV gjort att de börjar med att stänga av och sedan får man se hur det går. Hejsan hoppsan, så tokigt det blev.

Om du är en som flyger som pilot så kanske du förstår att det är en sänkning av säkerheten att bryta radarförbindelsen?


Till Per
2024-03-24 12:51:51
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Du skriver: "så kan LFV:s ansvar för en robust flygtrafikledning ifrågasättas".

Ansvar för trafikledningen inom flygplatsområdet är flygplatsens!
Det är inte LFV:s ansvar.

Det är flygplatsen som är ansvarig!

Är det så att flygplatsen anser att det är ett problem bör de stänga flygplatsen till dess de skaffat radarpresentation.


Urban
2024-03-24 12:34:57
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
En av de 8 flygplatserna har förstått vad som måste göras.
Enligt min synpunkt vill de övriga flygplatserna inte betala för säker radar presentation i tornet eller så förstår de inte.

Eftersom en flygplats lyckats teckna avtal har vi beviset på att det inte är omöjligt!

Det är mycket som hänt i världen som gör att större säkerhet krävs.
11 september, då kapade flygplan flög in i b.l.a Word Trade Center. Efter det gjordes stora förändringar för ökad säkerhet. På 60 talet var det inga kontroller av passagerare annat än att de hade biljett.

Även reglerna för körkort har skärpts.

Se vad som hände i Moskva. Putin hade varnats att något kunde vara på gång men brydde sig inte om det.

Att vara mot denna förändring då gör man samma misstag som Putin.

Vi som flyger ofta vill att säkerheten är hög och hela tiden förbättras helst innan något händer. Att koppla in flygplatser så dom får radarpresentation genom en egen förbindelse är säkerhetshöjande.


Per
2024-03-24 10:46:44
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Jag tror att du mycket väl vet att den här frågan hanterats på ett sätt som inte hör till det vanliga. Men du kämpar på för att försöka försvara ett allvarligt misstag som begåtts.

Dessutom till alla läsare; läs debattartikeln igen genom att trycka på rubriken i tråden. Fundera sedan på vad det är som LFV håller på med. Radarfrågan är en del av en mängd felbeslut som på inget sätt bidrar till en förbättrad infrastruktur.

Och precis som artikelförfattaren skriver så kan LFV:s ansvar för en robust flygtrafikledning ifrågasättas. Det som händer är inte bra, stoppa LFV:s nedmontering.

Om det inte skall bli ännu värre så måste mycket av det som LFV nu ansvarar för läggas på någon annan myndighet med en större förståelse för vad ett ansvar innebär. Vilken myndighet detta skulle vara vet jag inte. Men det borde snabbutredas. Och inte av LFV självt förstås.
Sv Per
2024-03-24 09:39:48
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Trams. Nu tror jag din foliehatt åkt ner framför både ögon och öron. Vi bor i Sverige där myndigheter talar sanning. Misstänker man någonting annat kan man begära ut allt material i ärendet som är offentliga handlingar, inklusive e-postkonversationer.

Gör jobbet först så du har belägg för det du skriver. Eller skriv inte alls. Nu spekulerar du bara hej vilt och det sänker bara nivån på detta forum.
Per
2024-03-23 20:19:23
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Turbinpilot
Du kanske själv skulle ta och sätta dig in i vad det handlar om och inte okritiskt köpa LFV:s historia.

LFV hade kunnat fortsätta tillhandahålla tills det finns godkända alternativ, men detta motverkas av dem själva tillsammans med Transportstyrelsen. Om det inte är IT-säkert som du påstår så kanske alla övriga inkopplingar också borde snabb-brytas, inklusive LFV:s egna. Vem vet vad för otäckt som döljer sig där?

LFV erbjuder ingenting, inte ens för ännu mer pengar!

Flygplatserna har haft ett år på sig att försöka lösa något som aktivt motarbetas av LFV och Transportstyrelsen. Dialoger har förts med LFV som inte är intresserade av att föra några dialoger. Detta är inte något önskat läge för någon utav flygplatserna, men det kanske är ett önskat läge för någon annan.

Delningen för många år sedan då nuvarande Transportstyrelsens flygavdelning skiljdes från Luftfartsverket kanske inte är helt genomförd trots allt.Sv Turbinpilot
2024-03-23 12:00:58
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Du kan väl sätta dig in lite i ämnet innan du börjar skriva. LFV kan inte fortsätta tillhandahålla tillgång till deras nätverk till externa parter som tidigare, det är helt enkelt inte it-säkert. Istället erbjuder man tillgång till radar-data på ett annat sätt, men flygplatserna måste göra ett arbete och ev. bekosta ny utrustning för att ”koppla in sig”. Det framgår ganska tydligt att flygplatserna har vetat om förändringen sen länge, inget avtal har ens förlängts sedan 2019. Det är flygplatserna och deras providers som inte har gjort sitt jobb.

Det övre luftrummet påverkas inte då LFV sköter all flygtrafikledning där.
Urban
2024-03-23 11:00:24
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Endast en av de åtta aktuella flygplatserna har vidtagit nödvändiga åtgärder!

Varför de övriga sju inget gjort är väl att de inte har behovet eller inte vill ta kostnaden. På något annat sätt kan man inte tolka detta.

De åtta flygplatser som påverkas av förändringen är Arvidsjaur, Kristianstad, Ljungbyhed, Skavsta, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro. En av de aktuella flygplatserna har tecknat avtal om att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt.

Ansvaret ligger helt och hållet på de flygplatser som inte vidtagit nödvändiga åtgärder!

https://www.lfv.se/nyheter/nyheter/forandring-i-avtal-med-atta-svenska-flygplatser
Turbinpilot
2024-03-22 23:15:07
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Till LFV och ni som försvarar LFV:s modiga angrepp på flygsäkerheten: radar är bra för flyget och säkerheten runt flygplatser och på de högre flygnivåerna. Sabba inte det som under lång tid byggts upp för att minska antalet flygolyckor. Varför samarbetar ni inte istället för att få ner olycksstatistiken? Det hela låter väldigt bakåtsträvande. För oss som skall färdas i luftrummet känns det väldigt osäkert med vad hela meningen är med det som händer vid många flygplatser och det verkar vara fler flygplatser som skall bli utan radar enligt något tidigare inlägg.
Per
2024-03-22 16:17:20
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Ett år är en kort tid när alternativen som är godkända inte vill eller kan hjälpa till med att ingå ett nytt avtal.

Förändringen är ingen säkerhetsåtgärd pga anslutningsproblem, då borde åtgärder vidtagits omgående och på andra sätt. Den förklaringen låter som en i raden av efterhandskonstruktioner.

Att avbryta förbindelsen på det sätt som skett är farligt och fler allvarliga incidenter än de som redan inträffat kommer att ske ju närmare sommaren vi kommer.
Sv Per
2024-03-22 12:29:31
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Vilken flygplats är du engagerad i och vad är din roll?

Är du engagerad i en flygplats när beställde Ni fortsatt radar för Ert flygfält samt förbindelse till LFV centralt?

Flygplatsen har haft över ett år på sig att ordna detta.

Denna förändring är en säkerhetsåtgärd så inte andra flygplatser drabbas av eventuella problem med eran anslutning.

Per
2024-03-22 12:14:30
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Att inte ha radarpresentation i tornet är ett alternativ, men ett mycket dåligt alternativ, det kan jag hålla med om.

De som inte haft radar har gått över till radar. Det finns ingen som frivilligt vill operera utan radar.

Sweden Control har radartäckning vid andra flygplatser men det betyder inte att de får kontrollera trafiken.

Spelar ingen roll om man har lite eller mycket kommersiell trafik. Radar är ändå överlägset när det gäller fllygsäkerhet och effektivitet.

Flygplatserna vill betala kostnaden för radar anslutning, vilket de redan gjorde.!

Sv Per
2024-03-20 07:52:56
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Att inte ha radarpresentation i tornet är ett alternativ!

De finns flera flygplatser som aldrig haft radar presentation i tornet men ändå haft kommersiell trafik!

Allt kommersiellt flyg har radar övervakning från Sweden Control fram flygplatsområdet!

Bland de uppräknade flygplatserna som valt att inte beställa radar till tornet är det flera som har mycket begränsad kommersiell trafik.

De flygplatserna vill inte betala kostnaden för radar anslutning!

Vilken flygplats är du engagerad i och vad är din roll?Per
2024-03-19 21:32:39
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Om alternativen inte har tid eller inte lust så är det ju inga alternativ. Var det jobbigt att förstå? Inte ens vid erbjudande om ännu mer pengar fanns intresset enligt vad som sägs.

Och det finns ingen av de utsatta flygplatserna som är igång igen, men som jag sa så görs vissa framsteg. Vi får väl se när det blir godkänt, men det kan vara långt kvar.

Under tiden får du väl fortsätta att gotta dig åt situationen. Själv tycker jag att LFV har betett sig alldeles bedrövligt, men alla har ju rätt att tycka olika. Men som du säkert känner till så är det många inom LFV som undrar vad firman håller på med nu igen. Inget att känna stolthet över precis.
Sv Per
2024-03-19 17:51:16
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Du skriver.
"De alternativ som faktiskt fanns var inte intresserade av att hjälpa till. Så därför fanns det inga alternativ."

Du pratar om ett alternativ som inte fanns. "De alternativ som faktiskt fanns......"

Vad menar du??

Det dunkelt skrivna det dunkelt tänkta!

Det fanns en flygplats som klarade av detta, då måste det ha funnits ett verkligt alternativ.

Tänk om gör rätt!
Per
2024-03-19 11:16:51
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Miss
Nej, inte så heller. De alternativ som faktiskt fanns var inte intresserade av att hjälpa till. Så därför fanns det inga alternativ. Men vi får väl se, det kanske börjar hända något nu. Det som fortfarande inte är ok är att radaravbrottet har tillåtits ske. Det är oansvarigt att agera på det sätt som LFV och Transportstyrelsen gjort.
Miss
2024-03-19 07:48:40
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
okej, flygplatserna ville inte betala, eller de ignorerade de nya villkoren, och sen blev det en "oj" upplevelse när de insåg vad de hade missat.
Per
2024-03-19 07:43:30
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Det hjälper inte att du skriver med stora bokstäver. Du har ändå fel, och LFV har satt många flygplatser i en farlig situation med uppbackning av Transportstyrelsen.
Sv Per
2024-03-18 22:11:29
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
DET FANNS ALTERNATIV SOM FLYGPLATSEN IGNORERAT!

ÄR DET SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ?

Per
2024-03-18 16:10:36
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Moster Berit
Det som är svårt att förstå är hur LFV kan bryta förbindelsen innan det finns några alternativ. Det är ett farligt ingrepp som LFV har gjort utan att Transportstyrelsen bryr sig. Vad är det som du har så svårt att förstå med det? Eller tycker du att det hela är en kul grej? Barnslig och ansvarslös attityd tycker jag.
Även om flygplatserna agerat med högsta fart från dag 1 så hade det inte kunnat lösas eftersom det inte finns några lösningar just nu. Det som händer nu är att LFV och Transportstyrelsen försöker rädda ansiktet för de vet att de agerat fel. Men det är lätt att sparka på dom som är mindre när man är stor.
Sv Moster Berit
2024-03-18 13:19:28
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det är inte alla förunnat att förstå!

De flygplatser som önskar radarpresentation i tornet får tillgång till det genom att göra som LFV informerade om för mer än ett år sedan. Mer än ett år sedan!

De måste beställa en anslutning till LFV´s centrala anslutningspunkt.
Den anslutningen får flygplatsen bekosta. Man får även bekosta utrustningen i tornet om inte tidigare utrustning går att nyttja.

Inga radar tjänster har blivit stängda endast anslutningen måste uppdateras för flygplatser som inte drivs av LFV/Försvaret. Detta är närmast en säkerhetsåtgärd.

Nya tider nya krav!

Vad är det ni inte förstår!
Moster Berit
2024-03-18 12:06:07
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Transportstyrelsens och LFV:s gemensamma front med att nedmontera svensk flyginfrastruktur måste upphöra. Varför inte bara börja leverera radar igen tills andra alternativ finns för de icke-statliga tornen? Eller är det sant som ryktas att LFV plockat ner anslutningsmöjligheterna för att göra det lite svårare för de icke-statliga?
Zomar
2024-03-12 22:15:10
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det är dags för LFV att sluta hyckla. Varken ni, eller Transportstyrelsen för den delen, uppfattas som att ni är en viktig del av totalförsvaret. Ert agerande liknar mer ett svek, och ska sanningen fram är det nog inget annat än LFV usla ekonomi som ligger bakom detta feta magplask!
Som nån skrev, politikerna måste agera nu.
Bertil 1
2024-03-12 10:24:10
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@sv FL 4, du som förstår, kan du då också reda ut min frågeställning

- Vem ägde den radarpresentationsutrustning som fanns i de berörda tornen tidigare?
- Varför kan inte flygplatserna köpa in denna utrustning?
- Vad är LFV lösning för den flygplats som redan anslutit sig, hyra eller köp av utrustning?
Sv FL 4
2024-03-12 09:56:09
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...

LFV har tidigare erbjudit åtta av Sveriges privata flygplatser ett avtal, som gjort det möjligt för flygplatserna att använda LFVs operativa nätverk för att få tillgång till övervakningsinformation.

Sedan 2019 nytecknar eller förlänger LFV inte avtalen utan erbjuder istället flygplatserna en möjlighet att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt för att få tillgång till samma information.

De åtta flygplatser som påverkas av förändringen är Arvidsjaur, Kristianstad, Ljungbyhed, Skavsta, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro.

En av de aktuella flygplatserna har tecknat avtal om att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt.

Vad är det Ni inte förstår!

Ansluter flygplatsen till LFVs centrala anslutningspunkt får de tillgång till samma information!

Uppsägning av det tidigare avtalet har man fått för mer än ett år sedan!


FL 4
2024-03-11 21:45:23
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Bilden av vad som skett tycks klarna. Transportstyrelsen har begått en blunder genom att böja sig för Luftfartsverkets brådska att snedvrida konkurrensen genom att utnyttja sin monopolställning och makt att använda radarsystemet för egen del. Inga lösningar är nära förestående. Inom mindre än ett år kommer många fler flygplatser att stå utan radar. Reaktionerna från de som flyger och som drabbas hårdast är massiv och protesterna kommer att flerfaldigas, vi är bara i början av en stor skandal som aldrig borde tillåtits av Transportstyrelsen. De statliga myndigheterna håller varandra om ryggen, det står klart nu. Men det finns en statlig myndighet som drabbas negativt och det är Försvarsmakten. Oanvändbara skjutområden nära flygplatserna har snabbt blivit ett växande problem, lika illa är det att flygstridskrafternas behov reduceras. Ett uppvaknande måste ske på hög politisk nivå. Det som är allra allvarligast är att man tagit bort ett hjälpmedel som ökar flygsäkerheten. Det som händer är unikt för Sverige och hade aldrig tillåtits någon annanstans. Gör om och gör rätt, ju längre tiden går desto större blir konsekvenserna.
Bertil 1
2024-03-04 12:20:04
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
För att bringa lite mer klarhet i vad som gäller, utan att verka tjatig, hoppas jag någon av de insatta här på forumet kan svara på de frågor jag tidigare ställt.

- Vem ägde den radarpresentationsutrustning som fanns i de berörda tornen tidigare?
- Varför kan inte flygplatserna köpa in denna utrustning?
- Vad är LFV lösning för den flygplats som redan anslutit sig, hyra eller köp av utrustning?
Sv Per
2024-03-04 12:11:40
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Vilken flygplats jobbar du för?

Det LFV gör kommer att öka säkerheten. Det nät som LFV/Militären har skall ej beblandas med utomstående aktörer. Varje flygplats utanför LFV/Militären skall ha en egen förbindelse.

De flygplatser som ej tillhörde LFV/Militären fick en uppsägning med information om vad de behövde göra mer än ett år innan det nya säkrare systemet skulle införas.

Det är nya krav som införs för att öka säkerheten!

Detta på samma sätt som kraven inom biltrafiken.
För länge sedan gällde ett körkort du tog för bil även motorcykel samt tunglastbil buss med släp (så länge du inte körde yrkesmässigt, då behövdes en komplettering). Dessutom var det fri fart utanför tätbebyggt område.

Per
2024-03-04 11:00:13
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Det är nog ingen flygplats som trilskas. Alla kommer att lösa det tids nog. Däremot är det ett ansvarslöst beteende av LFV att utsätta de flygande för detta helt i onödan. Det är inte flygplatserna och Ans-leverantörerna som drabbas värst. Det är de som flyger. Det blir dyrare, mindre effektivt och osäkrare.

Om du och LFV hade tänkt längre än näsan räcker så hade detta tagits i åtanke innan man gjort detta vårdslösa snedsprång. Det som LFV och Transportstyrelsen håller på med är ett stort skämt. Att LFV dessutom fortsätter att försvåra för flygplatserna genom att nedmontera anslutningarna visar också att de inte vill att någon annan skall ha tillgång till radar som är bekostat av allmänna medel sedan långt tillbaka.

Läs debattartikeln igen, det som LFV sysslar med är till stor skada för Sveriges flygverksamhet, civilt och militärt.
Sv Per
2024-03-04 08:23:58
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Slätar inte över de misstag som ett antal flygplatser gjort!

Tillhör du en av de flygplatser som trilskas?

En flygplats med så dålig ordning borde stängas då man inte klara av att uppfylla de nya kraven med en egen anslutning för att få radarpresentation i tornat. Vad mer klarar inte de inte av?


2024-03-04 07:38:17
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Vilken flygplats är det som har lyckats lösa sin del?
Per
2024-03-03 16:00:47
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Du vet inte vad du pratar om. Låter som ett desperat försök att släta över ett misstag som begåtts.
Sv Per
2024-03-03 12:22:21
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Så komplicerat kan det inte vara. En flygplats har redan fått ok!

Jag tror inte att de övriga är beredd att betala vad det kostar och försöker alla knep för att slippa investera!

De skyller nu på LFV. Anslutningsreglerna är klara. Det är bara att beställa och betala. Med mer än ett års övergångstid fungerade det ok för en flygplats som inte trilskades och försökte slippa betala.

You get what you pay for!

No money no honey!

Bertil 1
2024-03-03 11:35:32
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det verkar fortfarande att vara en himla soppa det här där alla skyller på alla.
- Vem ägde den radarpresentationsutrustning som fanns i tornen tidigare?
- Varför kan inte flygplatserna köpa in denna utrustning?
- Vad är LFV lösning för den flygplats som redan anslutit sig, hyra eller köp av utrustning?
Om samma typ av utrustning används behöver ju bara ny anslutningspunkt mot LFV radarnät säkerhetsbevisas. Det kan väl inte vara något som skall ta över ett år att få till. Om man däremot har hittat på några nya system för radarpresentation förstår jag att tidsaspekten är kort.
Lars
2024-03-03 11:02:37
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Hyfsat insatt
Din information om att LFV svarat nej på förfrågningar om lösningar med utrustning eller ökad betalning är korrekt. Ingen tendens till samarbete med att undvika avbrottet har funnits. Konsekvenserna kommer att bli kännbara nu när flygandet ökar efter vintern. Blev det säkrare? Njaee. Tror inte det.
Per
2024-03-03 10:42:51
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv Per
Det är inget som är klart någonstans. Vissa framsteg har möjligen gjorts men det är inget som är klart. Det är LFV:s ansvarslöshet i frågan som är huvudproblemet. Att berörda flygplatser desperat försöker lösa det är ju bra. Men det är inte med någon hjälp från LFV som tvärtemot nekat till att hitta lösningar som någon nämnde tidigare.
Sv Per
2024-03-03 08:23:44
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Vad är det du inte förstår? Av dessa flygplatser är det redan en som fått klartecken?

Alla flygplatser fick uppsägelsen för mer än ett år sedan!
De fick också veta vad de skulle göra för att få fortsatt radar presentation i tornet.

Allt tyder på att övriga flygplatser inte vidtagit nödvändiga åtgärder, de kanske inte förstod!Per
2024-03-03 07:18:49
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Bertil 1 (och många andra)
Oavsett vad man anser vara gott om tid i det här fallet, så är det fortfarande omöjligt för flygplatserna att komma med ett alternativ när Transportstyrelsen hanterar ärendet så som de gör. Om det beror på jäv kanske borde undersökas som flera här antyder.

I vilket fall så är det högst oansvarigt att bryta radartillgängligheten när man vet att lösningarna är långt borta. Det är alltid bättre att kunna ”se” med hjälp av radar än att vara utan. LFV har därmed skapat en farligare miljö med hjälp av Transportstyrelsens godkännande att få bryta förbindelsen.

Uppsägningsavtalen verkar ha varit med ett års framförhållning , men även mindre. Det säger sig självt att det är för kort tid i sådana här sammanhang med de omständigheter i hanteringen som dessutom verkar gälla.
Bertil 1
2024-03-02 22:48:49
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det verkar inte behövas någon länk till brevet. LFV redogör ju nedan för detta. Hade varit av intresse att se kostnaderna för att få del av radarinformationen från LFV.
Hyfsat insatt
2024-03-02 20:59:08
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@LFV - Lite kul måste jag säga med "En flygsäkerhetsbedömning har genomförts och Transportstyrelsen har godkänt förändringen. LFV har i god tid meddelat flygplatserna om förändringen för att ge dem möjlighet att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet."

Absolut, och när flygplatserna har frågat LFV vad de ska ha för utrustningen eller vad de ska betala så är svaret i grova drag "nej".

Samt att tillståndet de senaste (5? åren..) för att själva få tillståndet ligger hos TS själva.

Men detta är säkert både trafiksäkert, ekonomiskt och miljömässigt..
Vad vet jag, jag är ju bara en pilot och ingen byråkrat.
Bertil 1
2024-03-02 13:45:47
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Jogren m fl, för att undvika spekulationer och diskussioner kring detta så lägg upp en länk till brevet flygplatserna fått från LFV om detta. Det lär ju vara en offentlig handling.
LFV
2024-03-02 12:45:57
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
LFV har tidigare erbjudit åtta av Sveriges privata flygplatser ett avtal, som gjort det möjligt för flygplatserna att använda LFVs operativa nätverk för att få tillgång till övervakningsinformation. Sedan 2019 nytecknar eller förlänger LFV inte avtalen utan erbjuder istället flygplatserna en möjlighet att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt för att få tillgång till samma information.

Efter avregleringen av flygmarknaden 2010 har LFV ett begränsat ansvar för delar av den svenska flyginfrastrukturen. LFV har tidigare tagit på sig ansvaret för nätverket via ett avtal med de aktuella flygplatserna. Under december 2022 valde LFV formellt säga upp avtalen och den 15 januari 2024 trädde förändringen i kraft.

De åtta flygplatser som påverkas av förändringen är Arvidsjaur, Kristianstad, Ljungbyhed, Skavsta, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro. En av de aktuella flygplatserna har tecknat avtal om att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt.

En flygsäkerhetsbedömning har genomförts och Transportstyrelsen har godkänt förändringen. LFV har i god tid meddelat flygplatserna om förändringen för att ge dem möjlighet att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

LFV bedriver lokal flygtrafikledning vid 16 statligt ägda flygplatser och flottiljer samt vid LFVs fyra kontrollcentraler i Sverige. LFVs avdelningen System och utveckling levererar även tekniska flygtrafiktjänster till ytterligare 10 privata flygplatser i Sverige.

Jogren
2024-03-02 10:41:09
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Karsten, mfl.

LFV har varit mycket tydliga för länge sedan att det kommer att krävas åtgärder för att behålla tillgången till radar. Detta har vissa flygplatser struntat i / glömt / inte förstått, och därför har det nu blivit så. Men att de inte fått information och förvarning långt innan stämmer inte. Men visst kan man stoppa huvudet i sanden och låtsas som det regnar, men då får man också ta konsekvenserna.
Per
2024-03-02 10:35:27
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Linkan
Du försöker sprida en bild av att detta har kunnat lösas av flygplatserna. Det är inte sant och det tror jag att du vet. LFV har agerat ansvarslöst då lösningar ännu inte finns, bl a och till stor del pga hur Transportstyrelsen valt att hantera detta. Det som hänt bör snarast rättas till och där har de två nämnda statliga myndigheterna det största ansvaret eftersom det är de som låtit detta ske. Regionala flygplatser har inget emot att frigöra sig, men alternativen är inte möjliga i dagsläget.
Linkan
2024-03-02 09:54:23
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Att: Karsten

Det är flygplatserna som är ansvariga att de inte längre har en radarbild i tornet. Flygplatserna har för mer än ett år sedan fått information om att man behöver vidtaga åtgärder för att behålla radarpresentation i tornet. En flygplats har vidtagit nödvändiga åtgärder.

Det är inte alla förunnat att förstå.
Karsten
2024-03-01 11:48:10
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Den svenske transportstyrelse er eneansvarlig for, at radaren forsvinder fra de svenske regionale lufthavne. Styrelsen er i ledtog med LFV, og det er helt åbenlyst. Myndigheden tillader LFV at lukke vigtig infrastruktur ned, og hvorfor, uden at have en løsning på plads? Hvor kommer de inspektører og chefer fra hos myndigheden, som er ansvarlige og træffer useriøse beslutninger? De seneste beslutninger hæmmer flysikkerheden og driften i og omkring lufthavnene.

Det er skammeligt, og svenske politikere og justitiekansleren bør handle, og det haster. Hvor er lederskabet i den svenske transportstyrelse, og hvordan kan en direktør for styrelsen tillade, at beslutninger og sagsbehandling træffes af personlige årsager?

Sverige ville være meget bedre stillet med ministerstyre i visse sammenhænge.
Per
2024-03-01 08:18:23
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Zomar
Exakt, var är granskningen av att en stor del av landets torn plötsligt står utan radar och att det blir ytterligare 10 torn vid nästa årsskifte?
Zomar
2024-03-01 05:39:30
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Wow! Här kommer en förklaring på varför en nedmontering av radarinfrastruktur tillåts i Sverige. Jag skulle bli förvånad om det här skulle vara möjligt i något annat land. Personal från LFV till TS.
Var är granskningen?
Lars
2024-02-29 12:37:15
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Bertil 1
Bra observerat, partiskhet var ordet.
Bertil 1
2024-02-29 09:05:22
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@FL, det är väl inte så förvånande att TS kan tyckas vara lite partiska. De flesta rekryteringar till luftfartsdelen inom TS sker ju från LFV.
Lars
2024-02-28 22:03:40
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Tack FL, bra beskrivning av läget.
Naiv
2024-02-28 14:13:09
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Absolut, det handlar om kostnaden för flygplatserna, oavsett om den är rimlig eller inte. Faktum är att ingen flygplats någonsin har betalat för radarinformation tidigare, alla har fått den "utan kostnad". Efter avregleringen investerade LFV en betydande summa pengar i att uppgradera radarinfrastrukturen av olika skäl och för att uppfylla kraven för att stödja Mode S. LFV såg sedan en möjlighet att återfå en del av kostnaderna, förståeligt eller inte, genom att börja ta betalt för radarinformationen.
FL
2024-02-28 13:15:36
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Linkan

TS tolkning angående krav på C-certifikat är relativt "ny" och inget som finns i något internationellt regelverk.

Om vi hade haft en fungerade tillsynsmyndighet så hade det inte tagit flera år att erhålla ett C-certifikat när alla krav är uppfyllda.

Och nu när det blev som det blev så borde det inte finnas några hinder för LFV att låta flygplatserna förlänga tjänsten ytterligare (mot betalning givetvis, det är det ingen som motsatt sig!) om man nu anser sig värna om flygsäkerheten.

Det är dessutom anmärkningsvärt att TS som tillsynsmyndighet godkänner att LFV genomför förändringen när inget alternativ lösning för flygplatserna finns tillgänglig.

Linkan
2024-02-28 10:06:06
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv FL, som jag förestått har LFV givit flygplatserna en lång förvarning att man måste ordna en egen förbindelse till LFV centralt.

Dessutom skall de följa de riktlinjer och krav som ställs.

I Sverige måste du också ha flygcertifikat för att flyga flygplan och körkort för att köra fordon. Även flygledare skall ha utbildning! Detta är inte alls konstigt.

Det skall vara ordning och reda för alla vårs säkerhet.


FL
2024-02-25 16:49:17
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Problemet är att enligt TS godtyckliga tolkning så måste man ha ett C-certifikat för att drifta ett nät med övervakningsdata. Och med myndigheten handläggningstider och allmäna ovilja så tar det lååååång tid att få ett sådant.

2024-02-25 11:58:21
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Linkan, helt plötsligt verkar det ganska enkelt. Det måste finnas någon hake eftersom bara en flygplats som valt detta alternativ. Skulle ju bara vara att förlänga nätverket till LFV centrala anslutningspunkt (var den nu är) och ansluta och sedan använda sitt tidigare radarpresentationssystem + ny säkerhetsbevisning. Är prissättningen orimlig eller var ligger problemet.
Linkan
2024-02-24 12:45:58
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
LFV har tidigare erbjudit åtta av Sveriges privata flygplatser ett avtal, som gjort det möjligt för flygplatserna att använda LFVs operativa nätverk för att få tillgång till övervakningsinformation. Sedan 2019 nytecknar eller förlänger LFV inte avtalen utan erbjuder istället flygplatserna en möjlighet att ansluta sitt eget nätverk till LFVs centrala anslutningspunkt för att få tillgång till samma information.

https://www.lfv.se/nyheter/nyheter/forandring-i-avtal-med-atta-svenska-flygplatser

En flygplats har redan antagit erbjudandet.

LFV hade redan under december 2022 sagt upp tidigare avtal att sluta gälla 15 januari 2024.SAF
2024-02-24 11:36:20
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...

@Lars - Det är beklagligt att du känner så; jag fann diskussionen ganska intressant. Att ha radar- eller visuella presentationsystem är utan tvekan bättre än att enbart förlita sig på procedurer.

@Bertil - Målet är inte att duplicera system utan att föreslå en alternativ lösning till de nuvarande "ovanliga metoderna" och utnyttja ett förvärvat system för dess avsedda syfte. Den nuvarande uppställningen liknar att köpa en expressbiljett och sedan stanna vid varje station och ändå förvänta sig att komma fram i tid.

Radaroptimering är ett specialiserat men mycket komplext område. Att integrera En-route och flygplatsradarer i ett system och tillfredsställa alla användare är en formidabel utmaning. Men om ni gillar det gamla och inte vill förbättringar .....

Som @Enig nämnde tidigare, "Det kan knappast vara i LFV:s intresse att ta hand om saker utanför dess kärnuppdrag till förmån för konkurrenter." Jag utvidgar på det och frågar, vad är alternativen?

Mitt syfte var att föreslå en alternativ lösning som används över hela Europa för att förbättra tjänstekvaliteten för enskilda flygplatser och torn. De delar för närvarande ett sämre optimerat och mindre effektivt radarsystem som försöker leverera tre tjänster i ett, vilket naturligtvis inte kan tillfredsställa alla, med tanke på antalet klagomål som årligen skickas till TS. Dessutom skulle det ge större redundans, vilket vi behöver, istället för att minska antalet system och dela radardata mellan ANSP:er, som beskrivs i kommissionens masterplan. Det är på en annan nivå av "avveckling," och enligt min åsikt är det mycket mycket mer oroande.
Sv Hyfsat insatt
2024-02-23 18:35:04
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Alla flygplan syns inte på den syntetiska radar bild som finns i tornet.

Flygplan utan transponder eller flygplan som ej slagit på transpondern kan ej identifieras eller syns ej! Eller när man flyger mycket lågt.

Bertil 1
2024-02-23 13:34:22
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Lars, är helt enig med dej i din senaste kommentar. Helt samhällsmässigt resursslöseri att bygga upp dubbla radarstationer för de platser där befintliga radarstationer har täckning för flygplatsen. Mig veterligen har inte ACR någon teknisk kompetens, i så fall hyr de in någon konsult. Då kan ju flygplatsen lika väl skaffa denna konsult själva.
Lars
2024-02-23 12:43:52
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@SAF
Jag sa att de inte har all den kompetens du räknar upp, inget annat.
Meningslöst att diskutera vidare med dig om detta. Frågan är enkel, det är bättre med radar än utan, och det som LFV startat är ansvarslöst.
SAF
2024-02-23 11:46:05
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@ Lars, jag tror inte att ACR skulle säger att de har brist på kompetens?

Sen i grunden antyder du att majoriteten av Europa misstar sig genom att använda separata konventionella en-route- och TMA-/approach-radarsystem och i vissa områden WAM/MLAT. Det finns betydande skillnader i funktionalitet, krav och användning mellan terminal-, flygplats-, militär- och en-route-radars, inklusive, uppdateringshastigheter, rotationshastigheter och tillåtna separationskrav. Ta en titt på ESSAP (EUROCONTROL Specification for ATM Surveillance System Performance) och säg att jag har fel. Eller kanske antyder du att flygplansmönstren i FIR/TMAs är desamma som de i en-route-luftrummet, och att ESSAP här fel? :D
Lars
2024-02-23 10:27:09
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@SAF
För det första så har inte ACR all den kompetens du räknar upp.
För det andra så är det fullständigt hål i huvudet att bygga dubbla system av den anledning som råder. Om det anses behövas dubbla system av andra anledningar är en annan sak, men just nu handlar det om att vi gemensamt skall kunna använda gemensam infrastruktur. Att LFV känner att behov av att utnyttja situationen på ett illa valt sätt är problemet just nu.
Hasse
2024-02-23 10:07:48
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
FR24 är en leksak för flygnördar.
Det räcker med att Lasse snubblar på sladden när han går ut i köket för att koka en kopp kaffe, och då får all trafik över Västerås vänta tills han råkar se vad han har ställt till med, i värsta fall märker han inget och åker i vägg till flygklubben, taxar ut för start och får ingen clearence eftersom hans ADS-B box är avstängd. Då blir det nästan som ett moment 22.

Så kan vi inte ha det!
Hyfsat insatt
2024-02-23 08:37:00
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Herrejösses...

Ser du militärensflygplan (typ Jas) på FR24?
Ser du alla små allmänflygplan?

FR24 är kanon för att följa sin flygning när man drar till Spanien, men i övrigt är det inte ett radarledningssystem.
SAF
2024-02-23 08:04:58
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Bertil - Det verkar tydligt utifrån de flesta kommentarerna att många parter saknar förståelse för ämnet, särskilt när det gäller radar och tekniken.

Som någon som verkar vara informerad om situationen påpekade tidigare, fick de berörda kommunala flygplatserna information för länge sedan men valde att inte agera. Denna situation, som tidigare nämnts, är en följd av avreglering. Om de kommunala flygplatserna anser att det är ett problem att inte få radardata borde de helt enkelt skaffa en flygplats-/approach radar och söka godkännande från TS. Det är så enkelt om de har den nödvändiga kompetensen. Jag är övertygad om att deras underhållsorganisationer besitter den tekniska kunskapen. ACR har expertisen att utföra säkerhetsarbetet, och om flygplatserna saknar S delen av CNS-certifiering kan ACR också hjälpa till med det.

Det handlar helt enkelt om att betala och få jobbet gjort.

@Urban - ADSB är inte radar, det är flygplanets transponder som rapporterar sin egen position vilket för närvarande inte kan förlitas på för separation. (om du läser tidningarna förstår du varför).
Bertil 1
2024-02-22 22:27:17
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Urban, FR24 är ett hobbysystem och inte godkänt för att användas för flygledning.
Lars
2024-02-22 21:33:58
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Urban
Lycka till med att få Flightradar24 godkänt av Transportstyrelsen. Den här tråden har verkligen spårat ur nu.
Urban
2024-02-22 18:31:31
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Ni kan testa https://www.flightradar24.com/ där ser man flygplanen och deras beteckning.

Har tornet en internetanslutning får de info om ankommande flygplan.Lars
2024-02-22 18:12:51
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Bertil 1
Vem har sagt att det är ett krav? Men det är ju bättre att kunna använda radar än att inte göra det. Radar är bra för effektiviteten och flygsäkerheten. Jag har lite svårt att förstå varför det överhuvudtaget finns en avvikande åsikt om detta. Som tidigare sagts, det som händer nu är inte bra för någon, särskilt inte de som flyger.
Bertil 1
2024-02-22 13:23:38
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Lars, om totalförsvaret hade haft krav på radardata hade man också haft radardata, likaväl som att Försvarsmakten har tillgång till detta.
Lars
2024-02-22 11:12:51
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@@Lars
Jaha du namnlöse, nu blandar du verkligen äpplen och päron. Ska vi ge oss in på sådana dumheter så har ju även LFV ett avkastningskrav till staten. Men detta har inget att göra med vad som pågår i radarfrågan. Men intressant att du verkar lägga liten vikt vid att svensk flyginfrastruktur nedmonteras i rasande takt. Lågt och ansvarslöst kommenterat av dig. Skäms på dig!
FL
2024-02-22 11:08:12
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Suck... Återigen: Det är inte ANSPn som har avtal om radardatan utan flygplatsen!

ACR hade inte haft några problem att betala om det hade varit en lösning...

Väldigt många som uttalar sig i den här tråden utan att minska insikt i problematiken.
Lars
2024-02-22 10:19:04
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Bertil 1
Vi är väl alla en del av totalförsvaret, eller?
Bertil 1
2024-02-22 09:32:04
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Lars, radarinformationen från LFV stängs inte ner till Försvarsmakten.
@Lars
2024-02-22 09:00:06
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
På vilket sätt gynnar det totalförsvaret att privata ANS-providers prioriterar aktieutdelning över att säkra sina anslutningar till radardata?
Lars
2024-02-21 22:09:50
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
För att anknyta lite till debattartikeln igen; på vilket sätt gynnar det totalförsvaret att radarsignalerna tillåts släckas i dessa gråzonstider? Det gynnar i allafall inte Sveriges totalförsvar, men det gynnar en annan makt i vår närhet att vi inte kan hantera sådana här frågor bättre.
Sv Per
2024-02-21 16:57:26
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det dunkelt sagda det dunkelt tänkta!

Du får försöka uttrycka dig klarare!
Re aktiv pilot
2024-02-21 16:54:45
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Nog dags att parkera Cessnan om du inte känner till TMA och vem som hanterar det på de kommunala flygplatserna.
Per
2024-02-21 15:13:14
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Aktiv pilot
Det är möjligt att du är pilot men du verkar inte ha en susning om vad vi pratar om.
Bertil 1
2024-02-21 14:37:27
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@SAF, de flesta som kommenterar detta är nog lite bevandrade i godkännanden och safetyarbete som behövs. Självklart måste det hela godkännas när man återansluter mot radarsystemet. Men om det nu är samma system, dvs radarpresentationsutrustningen, som återanslutas borde det vara ett minimalt säkerhetsarbete att göra eftersom samma system tidigare varit anslutit och godkänt.
Aktiv pilot
2024-02-21 12:13:18
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Att: Per

De som flyger (piloterna) har radarövervakning ända fram till flygplatsen. Detta oavsett om flygplatsen har en skärm med radarbild i tornet eller ej.

Normalt har man Sweden Control på en comradio och Tornet på den aktiva comradion när du flyger inom flygplatsens område.

Vad är problemet?

Är pilot och har flugit mycket.

Per
2024-02-21 10:52:20
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@SAF
Det jag har hört är att det inte gjorts någon samverkan enligt multiactor-Change innan systemet kopplades ur. Det var först ett par veckor innan avbrottet skedde som de första kontakterna togs från LFV om vad som kommer att påverkas. LFV har överhuvudtaget inte brytt sig om slutanvändarna i detta, de som flyger.
SAF
2024-02-21 09:23:26
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Om människor tror att återanslutningen av ett radarsystem eller en kabel för att tillhandahålla radardata är enkelt, bör läsa lite om regelverket och safety. En betydande mängd säkerhetsarbete och så kallade SAF-ansökningar måste skickas in till TS för att ens inleda återanslutningen av tjänster, vilket liknar processen som genomfördes när de först kopplades bort.

Det är värt att notera att TS är stränga när det gäller regler för "Multi-actor change", vilket innebär att innan något system kopplas bort eller ansluts måste alla ATS som påverkas informeras och genomföra säkerhetsarbete, och allt måste godkännas av TS innan någon åtgärd får utföras.

Per
2024-02-20 21:39:43
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Zoon
Det är en bra fråga du ställer. I dagens läge kanske ansvaret hela vägen skulle ligga på en enda statlig leverantör och inte blandas med privata och/eller utländska. Det borde vara den övergripande frågan. Som det är nu så har skadan skett pga en svensk statlig leverantör, så kanske det skulle vara någon annan statlig myndighet som klarar ett sådant uppdrag. Typ Trafikverket.
Enig
2024-02-20 20:02:01
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@ J Carlzon

Det du beskriver är att TS är krångliga och har personalproblem. Hur har det med ett konkurrensutsatt LFV att göra?
Du skriver också att det skulle röra sig om ”mindre än ett år sedan” som flygplatser och privata flygledningsbolag fick informationen. Har du nån aning om det egentligen eller är det mindre än ett år sedan DU fick reda på det?
Om du nu vill återförstatliga flygtrafiktjänsten i Sverige, så har du min röst! Då hade sannolikt detta aldrig hänt,, men med kortsiktigt tänkande privata aktörer så får du nog räkna med fler driftstörningar och nedprioriterad säkerhet.
Vilket väljer du?
Bertil 1
2024-02-20 18:05:08
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Zoon, ansvaret för anskaffning av tekniska system ligger dessa fall på flygplatsägaren. ACR är ett svenskt företag.
Sv J Carlzon
2024-02-20 17:42:23
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Ansvaret ligger på de flygplatser som gjort upphandling och inte försäkrat sig om att allt skulle fungera med annan leverantör.

Då kan man inte skylla på den som förlorat!

J Carlzon
2024-02-20 17:05:18
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Enig
Det har inte varit gott om tid för detta med tanke på vilka långa processer det är att få det godkänt av TS. Att TS dessutom har problem med bl a sin egen bemanning och regelverk som förändras och skall följas gör att enskilda myndigheter som är involverade i frågan(LFV) borde agera betydligt mer ansvarsfullt. Att lösa sådant här med en förvarning på mindre än ett år är inte görligt under de förutsättningar som gäller. Och som nämnts i tidigare inlägg så förlorar ALLA på LFV:s på agerande. LFV mest har det visat sig efter en månad. Men det är inte svårare än att man börjar leverera igen. Om man vill. Men viljan hos LFV att visa att man är störst är viktigare för dom.
Enig
2024-02-20 12:59:18
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Flygplatserna har vetat om detta i god tid, även leverantörerna av Flygtrafikledning på berörda orter har vetat om detta i god tid!

Flygplatsägarna har med öppna ögon velat ha konkurrensutsättning och fri marknad och fått just detta. ACR har lämnat lägre anbud än LFV och således vunnit kontrakten.

Varför ens skylla på LFV?? Det kan omöjligt vara i LFVs intresse att sköta saker utanför sitt kärnuppdrag för att rena konkurrenter varken orkar, vill eller har kunskap att sköta det. Skärp er!

Det är som att skylla på Apoteket när Kronans Apotek inte har din astmamedicin hemma...
Zoon
2024-02-20 12:51:31
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...

Är svensk strategi att denna del av infrastrukturen ska kunna ligga på en utländsk aktör som ACR? Eller vilar ansvaret på flygplatsen?
J Carlzon
2024-02-20 12:29:30
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Sv J Carlzon
Alla betalar redan och har erbjudit sig att betala mer men LFV vill inte.
Swedavia har inget med detta att göra.
Bertil 1
2024-02-20 12:27:13
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Sv J. Carlzon, vilka system är det som finns att anskaffa? Finns det mer än ett, eller är det någon monopolställning som gäller, dvs utrustning måste köpas av LFV eller SAAB?
Sv J Carlzon
2024-02-20 11:31:10
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Systemet finns, om flygplatsen skaffar godkänd utrustning samt betalar driftkostnaderna för sin del (inklusive eventuell anslutningskostnad) kommer de snart igång!

Vill man inte betala får man ingen anslutning.

Flygningen till flygplatsen är radar bevakad idag av Swedavia. Infrastrukturen är komplett.

Ni skapar problem och skyller på LFV när det är ett lokalt problem på flygplatsen.

Aero-Lina
2024-02-20 11:11:02
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@ Bertil1
Jag tänkte mer på att FM har intresse i betydligt fler områden än bara i närheten av de statligt kontrollerade flygplatserna. Sen blir jag alltmer osäker på om LFV framledes bör vara en del av det svenska försvaret. Agerandet från LFV bör ses som ett allvarligt svek mot uppdraget.
J Carlzon
2024-02-20 10:32:07
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Svar Naiv
Flygplatserna kan köpa egna system. Alternativa system finns. LFV tycker att det är rätt att stänga signalerna och bryr sig inte om konsekvenserna. Transportstyrelsen har tappat sin kompetens att godkänna de alternativ som finns och därmed sitter alla i ett dödläge nu som bara förvärras ju längre tiden går. Lösning finns redan nu; sätt igång systemet igen LFV! Nä just det, viljan saknades ju.
Naiv ....
2024-02-20 08:51:19
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@J. Carlzon, Nu är jag intresserad. Som @Bertil nämnde ägs radarsystemen (konventionella PSR, MSSR och WAM) av LFV, medan radarpresentationssystemen ägs av flygplatserna (Observera att Swedavia har MLAT och SMGCS både på Landvetter och Arlanda). Så varför kan inte andra flygplatser (som Bertil nämnde) köpa sina egna system? Men mest intressant är vilka system är bättre som TS inte godkänner? (som du säger)
J Carlzon
2024-02-19 12:15:20
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Svar kabrakaren
Trodde jag också tills det visade sig inte vara så. Och värre kommer det att bli nu när vi går mot vår och sommar.
kabrakaren
2024-02-19 11:17:14
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Trodde vi var i 2024...
Bertil 1
2024-02-18 22:37:30
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@J Carlzon, tack för svaret, det var min senaste kommentar som namnlös. Glömde sätta dit namnet.
Då ser jag problemet, det gäller således att få ett godkännande från TS på ny utrustning. Då är det ju bara att jobba på med ett bra underlag på säkerhetsbevisningen. Om det är brister i underlaget får man ju komplettera. Det är ju alltid mer arbete om det är ny utrustning som skall godkännas. Det vore ju enklast om alla flygplatser som blir utan radardata skaffar samma utrustning om nu inte den tidigare använda utrustningen får vara kvar.
J Carlzon
2024-02-18 11:00:05
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Svar Namnlös
Ägarförhållandena kan säkert variera och det som har präglat det hela är osäkerhet om vad det innebär att ändra ansvarsförhållandena kring vissa delar när det gäller radardistributionen.

Denna osäkerhet har spätts på i och med TS frånvaro och ovilja att gå in och stötta med ett aktivt förhållningssätt till problemet som nu har förverkligats i och med att radarbild nu saknas. TS har tyvärr bidragit till allvarlig segdragning som gjort att lösningar inte godkänns. Det är lätt att påstå att allt utom LFV:s lösningar är det enda som räknas, men det är inte sant, det finns mycket fina alternativ som bara behöver godkännas för att få tas i drift.

Det som är allvarligt i den uppkomna situationen är att det får konsekvenser för i första hand de flygande när kapaciteten begränsas dramatiskt, och även flygsäkerheten nedgraderas när flygledarna inte längre har en radarbild för att bekräfta luftfartygens läge och radarseparera mm. Inom mindre än ett år drabbas fler torn.

Konsekvenserna riskerar också att bli kännbara för ANS-leverantörerna när radarkompetens förloras och skall återtas till stora kostnader beroende på hur lång tid det hela tar innan det är löst.

LFV agerar mycket ansvarslöst genom att stänga av när de vet att lösningar är på väg men det har tagit stopp på vägen pga TS. Man hade inte behövt ha så bråttom att stänga av, och det kan lika snabbt startas genom att leverera igen tills lösningar är godkända. Men då måste viljan finnas hos LFV.

Vi får hoppas att inget allvarligt händer innan dess.

2024-02-17 10:48:33
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@J. Carlzon, ursäkta jag tjatar, men jag försöker få klart för mig hur ägarbilden ser ut eftersom det är den som avgör vem som skall svara för att respektive system blir godkänt av TS.
- Vem äger radarpresentationsutrusningen på de berörda flygplatser som blir utan radarinformation?
J Carlzon
2024-02-16 20:07:40
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Svar Bertil 1
Bra uppräkning av vad som krävs . Då är tyvärr det sorgliga beskedet att inget av det uppräknade vill LFV längre erbjuda, oavsett ännu högre betalning än vad som redan betalas till LFV. Det andra sorgliga beskedet är att TS vägrar godkänna andra lösningar som är lika bra eller t o m bättre. Därför står nu i första skedet 8 torn utan radar och till nästa årsskifte övriga kontrollerade torn som inte drivs av LFV själv. Osäkert om SDATS får åka vidare på någon räkmacka eftersom SDATS från början var samägt med LFV. Flygbolag, flygskolor och flygelever mm drabbas hårt. Konkurser kommer. Vinnare på detta=ingen. Varför godkänner TS denna nedmontering av flyget? Det är väl tillräckligt illa hur det är ställt med andra trafikslag som tex järnvägen? LFV måste fråntas en mängd av de områden som de nu våldsamt missköter. Läs gärna debattartikeln i trådrubriken den som inte gjort det.
Bertil 1
2024-02-16 16:20:12
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Ryska Tsaren, vilka system menar då då? Radarstationen är ett system som redan finns och ägs av LFV. Radarpresentationssystemet ägs väl av flygplatsen och finns väl också. Sedan behövs ett nätverk från anslutningen mot LFV nätverk och det borde kunna hyras av LFV eller så skaffar flygplatsen ett eget. Hur svårt kan det vara om man bortser från all prestige.
Ryska TSaren
2024-02-16 14:22:42
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
TS hindrar från att egna system införskaffas. Systemen finns redan
Bertil 1
2024-02-16 14:07:16
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Aero-Lina, LFV har väl inte slutat att distribuera radardata till Försvarsmakten. Det ingår ju i totalförsvaret. Det är ju LFV flygledare som bemannar Försvarsmaktens flygplatser.
överdrivet optimistisk
2024-02-16 10:08:29
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Jag kanske är naiv, men om flygplatser har sina egna radarskärmar (men inte sina egna radarsystem), vad hindrar dem från att skaffa sina egna system för sina specifika behov? Många andra länder har sina egna flygplatsradarsystem för sina Flight Information Region (FIR) och Terminal Maneuvering Area (TMA). Flygplatserna måste ha ett CNS-certifikat för att kunna drivas, utfärdat av regleraren (TS). Så, vad hindrar dem från att köpa sina egna radarsystem för att koppla till sina radarskärmar?

Självklart finns det kostnader för att köpa och underhålla en radarstation, som LFV har täckt genom åren utan att ta ut avgifter för det. Trots vad andra kommentarer kanske antyder, tror jag att flygplatserna på många sätt har haft en mycket bra affär. Men kanske är jag bara överdrivet optimistisk
Aero-Lina
2024-02-16 08:15:02
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Frågor till er som försvarar LFV.
Varför har inte civila och militära kunder informerats om konsekvenserna av släckta radarbilder?
Har inte LFV ansvaret att behålla VOR enligt Eu-lag, typ EASA?
Fjärrstyrda torn skulle spara pengar åt branschen. Varför tål då inte denna framgångssaga öppenhet kring kostnaderna?
Messerschmitt
2024-02-16 00:13:32
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Jo, och är man i flygbranschen så vet man kanske att passageraravgifter tas ut av flygplatserna och inte av någon ANSP eller?
Markus
2024-02-15 18:40:00
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Att: J Carlzon. Har man ett system där respektive flygplats redan tidigare fått information om att tjänsten var tidsbegränsad och man var tvungen agera för att behålla den. Då är det helt upp till flygplatsen att ta ansvar om man fortsättningsvis vill nyttja tjänsten.

Har man inte agerat tolkas det som "tack vi behöver inte tjänsten".
Det är väl inte småbarn man har att göra med?

Tjänsten är inte generellt nödvändig! Det finns många flygplatser sedan lång tid tillbaka som klarat sig utan tjänsten.

Som Hermansson (VPK) en gång sa " "Någon jävla ordning ska' det va'...."

Har själv landat på många flygplatser utan radar. Det har inte varit några problem.

Även flygplatser med radar begränsar trafiken vid marginellt väder. Har själv varit med om det.

J Carlzon
2024-02-15 17:24:22
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Svar Markus
Oavsett vem som lägger skulden på vem så är det fullständigt ansvarslöst att stänga radarsignalerna innan en annan lösning godkänts. Att TS låtit detta ske och att ACR:s övriga kontrollerade torn löper stor risk att gå samma öde till mötes efter nästa årsskifte är en skandal utan dess like.

Det finns ingen som tjänar på att flygets infrastruktur nedmonteras, sedan kan du och andra gotta er åt situationen, men som sagt så tjänar ingen på detta, inte LFV själva heller. Detta är utan tvekan det mest ansvarslösa tillgrepp som LFV någonsin gjort.

Vi får väl se hur länge det varar. Flygsäkerhet är inget man leker med på det här sättet, det borde du förstå om du är i flygbranschen. Men det är du nog inte så då kan man inte begära en sådan sak.
Markus
2024-02-15 14:40:21
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Att: J Carlzon

Vad är det du inte förstår!

Dessa flygplatser som har annan operatör än Swedavia har fått nyttja tidigare radarutrustning men blivit meddelade i god tid att man måste ordna ett eget avtal och betala kostnaden för radar själva.

Detta har man vetat länge men ingenting gjort. Nu är det dags!

Ansvariga är de flygplatser som inte anammat vad som tidigare meddelats, de försöker nu skydda sig genom att säga "vi visste inget" trams!Bertil 1
2024-02-14 22:25:25
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@J Carlzon, fortfarande oklart för mej var problemet ligger. Du nämner Västerås som exempel på flygplats som fått radarinformationen avstängd. Om det tidigare fanns radarinformation i Västerås TWR så var väl denna utrusning godkänd av TS. Varför skall den helt plötsligt säkerhetsgodkännas igen? Är det ett nytt system nu för radarpresentation?
J Carlzon
2024-02-14 17:56:45
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Markus och Bertil 1
Det är lätt att tro att LFV som är en statlig institution alltid genomför de rätta besluten. I detta fall när det gäller avbrottet av radarsignaler är det tyvärr inte så.

Att TS inte bryr sig om att radarbilder nu saknas och att många fler torn snart drabbas är frågan man skall ställa sig. En gång i tiden, och även enligt LFV själva, så ansågs det som flygsäkerhetshöjande att ha tillgång till radar. Detta verkar inte längre gälla med tanke på hur fort detta gått och utan reaktion från TS.

För i sammanhanget att få tillstånd till nya lösningar så är det tidskrävande projekt att få de tillstånden trots att bra lösningar finns. Det har inte varit gott om tid för detta och dessutom så har LFV hela tiden fått betalt. De är inte längre intresserade av att få betalt oavsett summor som erbjuds.

Det verkar handla om att visa handlingskraft som affärsverk för att man kan, oavsett konsekvenser. Främst konsekvenser för tredje man. Tex i Västerås kommer flygbolag och flygskolor att få känna på de hårda nypor som LFV har visat. På samtliga drabbade flygplatser, och tillkommande, visar sig ökade kostnader för flygbolag i form av förseningar och väntlägen. Inte så miljövänligt heller, men "business first" som det verkar heta numera.

Så frågan är varför det var så bråttom att stänga av, det gynnar ju inte någon. Utom kanske LFV som i upphandlingar som kommer kan visa en konkurrensfördel med att kunna vara den ende som kan erbjuda radar.

Till sist, det kanske vore dags att fundera på var medlen till att bygga upp radarsystemet kommer ifrån. Jo passageraravgifter från alla som flyger, från och till alla landets flygplatser, i syfte att förbättra flygsäkerhet och effektivitet för alla, och förstås bidrag från allmänna medel. Men inte längre, nu tycks det finnas en bild av att det var LFV.s egna pengar som bekostat detta och att LFV av sin godhet i alla tider varit så vänliga att dela med sig. Under tiden så har LFV årligen fakturerat för sina tjänster.

Ingen har någonsin "snyltat". Det var bara LFV som plötsligt fick en ny affärsidé.
@Markus
2024-02-14 17:37:59
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Me, me, me...
Då måste ju ACR/flygplatserna ta ansvar för att säkerhetsbevisa anslutningarna. Då kan man ju inte skylla på LFV, hur skulle det se ut?
Markus
2024-02-14 16:46:36
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Att: Bertil 1 Du har helt rätt men många här har inte förstått!

Att: J Carlzon Dessa flygplatser som har annan operatör än Swedavia har fått nyttja tidigare radarutrustning men blivit meddelade att man måste ordna ett eget avtal och betala kostnaden för radar själva. Detta har man vetat länge men ingenting gjort. Nu är det dags!

Ansvariga är de flygplatser som inte anmanat vad som tidigare meddelats, nu försöker man skydda sig genom att säga vi visste inget.

Bertil 1
2024-02-14 16:41:08
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@J Carlzon, det är fortfarande lite virrigt. Om flygplatsen har gjort en säkerhetsbevisning som då inte TS anser vara säker, är den ju inte säker. TS kan ju inte agera godtyckligt, utan måste så klart ange vad som inte är säkert. Då är det ju bara att göra om och göra rätt. Det finns ju redan motsvarande system som är både godkända och i drift. Det låter nästan som det är något hembygge man gjort på flygplatserna som inte blivit godkänt.
J Carlzon
2024-02-14 13:34:03
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Bertil 1
Pga att bra lösningar inte fått godkänt av TS betyder inte att lösningarna varit dåliga. Det finns även prestige inom TS, inte bara LFV. Att just nu 8 flygplatser är utan radar och snart ytterligare ett tiotal, är sorgligt. Det skall inte hamna i den situation som nu uppstått och kan bli mycket värre. Lösningarna borde varit på plats innan LFV godtyckligt bara stänger av.

Radar är flygsäkerhetshöjande, tar man bort radar helt utan vidare så sänker man flygsäkerheten. Sedan kan man alltid ”flygsäkerhetsbevisa” att det är lika säkert utan radar bara man drar ner på trafiken. Det är tyvärr inte riktigt sant utan mest tomma ord på ett papper.

Transportstyrelsen har det största ansvaret k frågan då man låtit det gå så här långt helt i onödan. Och inte minst så agerar LFV fullständigt ansvarslöst med hur de utan att se konsekvenserna bara stänger av. Men tyvärr kan en monopolist göra så. Den starke vinner oftast, bara för att den är stark, inte för att den är klokast.
radioamatör
2024-02-14 12:33:56
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Detta klipp ger en nyans av att ACR känner ett visst ansvar för att situationen är som den är.

https://sverigesradio.se/artikel/flygsasongen-i-fara-ingen-losning-i-sikte
Markus
2024-02-14 12:01:22
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Till namnlös som skriver "@Marcus, det är inte alls svårt att förstå."

Du resonerar som en särling som fanns i min hemstad. Han klev på bussen men vill inte betala. Han sa till föraren "Du skall ju liks vägen fram så varför skall jag betala?"

Du kanske också låter andra åka fritt med dig då du liks skall vägen fram!Billy
2024-02-14 11:15:38
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Vem äger radarstationerna utplacerade i vårt avlånga land - hur betalas de?
Bertil 1
2024-02-13 22:52:47
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
För en som inte är insatt i problematiken blir det bara massor av stora frågetecken när man läser alla inlägg i tråden. Alla skyller på alla, dvs fel hos LFV, TS och den kommunala flygplatsägaren som är utestängd. Det är väl ändå så att den kommunala flygplats som anlitar exv ACR för flygledningen själva anskaffar den tekniska utrustning som erfordras. Då skaffar man ju utrustning som är godkänd av TS för presentation av radarinformation. Sedan tillkommer förmodligen nödvändiga delar för kommunikationen och mottagningen av radardata. Samma här, köp godkänd utrustning. Sedan är det väl bara att göra en säkerhetsbevisning på det totala systemet för ett godkännande hos TS. Har jag missat något, i så fall vad och var ligger det egentliga problemet?
Per
2024-02-13 17:57:54
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Sv Markus
Det är ingen som har åkt någon snålskjuts. LFV vill bara inte längre leverera radardata trots att de får betalt och att det är dras uppdrag att leverera. De försök till alternativa lösningar som drabbade torn försökt med stoppas av Transportstyrelsen. Precis som debattartikeln inleder med, så är LFV ansvarslösa som svar på den frågan. Att upphöra med leverans innan andra lösningar finns är inget annat än högst ansvarslöst gentemot de flygande främst. Att sedan den kontrollerande myndigheten dessutom låter det ske visar på ansvarslöshet även från det hållet. Drabbade leverantörer har försökt men sitter i kläm mellan två maktfullkomliga och ej ansvarstagande myndigheter som inte agerar professionellt.
Hur svårt är det att förstå?

2024-02-13 17:33:10
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Marcus, det är inte alls svårt att förstå. Om nu flygplatsen själva har ett system för att presentera radarbild för flygledaren, vad kostar då radarinformationen från LFV:s radarstation som har radartäckning över aktuell flygplats.
Markus
2024-02-13 16:30:03
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Vi har ett system där driften/trafikledning av flygplatser kan upphandlas!

Det betyder att den som svarar för driften/trafikledning på flygplatsen själva får bekosta tjänsten att få en radarbild i tornet.

Allt som behövs skall den som svarar för flygplatsen betala!

Är detta så svårt att förstå?

Den som har tagit på sig driften skall inte åka snålskjuts på andra!

Är det så svårt att förstå?

Det finns många flygplatser som sedan tidigare saknar radar.

Ett eget system ??
2024-02-12 18:05:11
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Kanske flygplatsen kan köpa ett eget radarsystem ... ? Eller ?
Hur mycket betalade flygplatserna för radardata ? Blev det för dyrt? Ett avtal måste finnas ?
Långben
2024-02-04 23:01:36
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Den sammantagna bilden av LFV:s nedmontering av bärande delar enligt artikeln får en att fundera på hur Transportstyrelsen kommer att agera. Eller följer dom bara med utan att se helheten i detta?
Bertil 1
2024-01-31 22:28:49
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Pippirull, kan du utveckla mer i detalj.
Pippirull
2024-01-31 17:55:16
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@@Sv
Det är snarare så att LFV inte gjort sitt säkerhetsarbete.

2024-01-25 14:10:45
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
@Sv, menar du att de torn som har radarpresentation idag inte har gjort en säkerhetsbevisning att radardata inte är förvanskat?
Torne
2024-01-25 13:46:18
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Radar ligger väl ändå under S (surveillance)? Communication är ju flygradio, aftn osv osv...
Sv
2024-01-25 11:31:27
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Det finns krav på mottagaren av Radarbilden!

Finns ett antal olika certifikat som krävs beroende på vilken tjänst man bedriver.

C, N, S, ATS, MET med flera.

I detta fall är det ett C, communication, som behövs där man ska kunna bevisa att man kan överföra data på ett säkert sätt. Radarbilden får inte bli förvanskad plus en hel del andra krav.

Se vidare "LFV försämrar för svenska flygplatser"
Lars
2024-01-25 06:35:39
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Håller med det som står i artikeln och att det hela är djupt oroande. Det är lite svårt att förstå hur detta gynnar svensk flyginfrastruktur. Ett totalt bakslag för flygsäkerheten och hur kan Transportstyrelsen låta det gå obemärkt förbi? Är det verkligen meningen att bara de statliga flygplatserna skall ha tillgång till radar, för än så länge finns inga godkända lösningar av Transportstyrelsen. Varför är det så bråttom att släcka ner? Hur kommer det att påverka svensk flygtrafik om mindre än ett år när radarn bryts för 10-15 flygplatser till? Varför är det ingen myndighet eller ansvarig politiker på övergripande nivå som ser en helhetsbild av vad LFV håller på med?
Torne
2024-01-23 09:17:29
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
Finns ingen bra helhetsplan för svenska flyget, särskilt när lfv är statligt och resten står på egna ben, blir ett monopol för LFV som har oändligt med (statliga) resurser...
Klipp
2024-01-22 18:35:44
SV: Debatt: LFV stänger ner infrastruktur för ...
(EU) 2018/1048, Article 6
Contingency measures Providers of ATM/ANS shall take the necessary measures to ensure that they remain capable of providing their services through other means where, for unexpected reasons beyond their control, GNSS or other methods used for performance-based navigation are no longer available, making it impossible for them to provide their services in accordance with Article 3. Those measures shall include, in particular, retaining a network of conventional navigation aids and related surveillance and communications infrastructure.
 

Tillbaka

TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev