Tråden startades av: Upp med händerna  2022-01-20 17:27:28
Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO och SCR?  
Trafikverket föreslår i en remiss att allmän trafikplikt införs på Mora-Siljan. En trolig slingning vore EVG-MXX-ARN, som Flexflight/AIS Airlines/Direktflyg flög fram till 2018. Frågan hur det blir med Storuman-Gunnarn och Sälen-Trysil kvarstår.

Om detta förslaget går till beslut vore det enligt mig korrekt och betydande. Även SQO borde få trafikplikt, liksom SCR under sommaren.

/Upp med händerna

Svar på ovanstående inlägg (Senaste längst ner). Ändra sortering

ABC
2022-01-20 18:42:31
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
Lägg ner hela systemet med trafikplikt. Det är helt meningslöst och förstör all vilja till entreprenörskap på mindre orter som desperat behöver det.
CBA
2022-01-20 18:58:30
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
Tror inte att alla förstår vår landsortspolitik.
Glesbygdsministern
2022-01-20 20:49:41
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
Källa?
Upp med händerna
2022-01-20 21:11:41
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
Ska vi sluta subventionera allmänna vägar också? Vägtullar på Vinäs byväg som löper till Mora-Siljan Flygplats? Då kan du hoppa upp och sätta dig på att vägnätet kommer att vara obefintligt med följande undantag:
-E6
-E20
-E4 söder om Sundsvall
-E18 öster om Karlstad
-E22 sydväst om Karlskrona
-I större städer

Men det är det kanske värt, eftersom det förstör all vilja till entreprenörskap att satsa offentliga medel på flygtrafik och således vägar också om vi ska behandla trafikslagen lika? Entreprenörer inom turistnäringen i Tärnaby lär ju uppskatta att flyglinjen som används av deras kunder som besöker deras skidanläggningar läggs ner. Likaså gruvbolagen i Gällivare när deras utländska kunder och investerare ska ta nattåget istället för det upphandlade flyget.

Jag förstår inte varför det alltid riktas kritik mot att offentliga medel satsas på flyget. Det är flygplatser som ska läggas ner för att de inte genererar vinst och trafikplikt som ska avvecklas. Men ingen föreslår att olönsamma vägar och järnvägar ska sluta subventioneras.

Självklart ska samhällsviktiga transporter och infrastruktur subventioneras om det är nödvändigt. Oavsett trafikslag.

Trevligt veckoslut.
/Upp med händerna
Upp med händerna
2022-01-21 13:30:52
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
Uppdatering:

Hela utredningen är publicerad:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1630153/FULLTEXT01.pdf

Storuman och Sälen blir alltså utan trafik. För Storuman har en så kallad tillgänglighetsanalys inte ens gjorts. För Sälens del konstaterar man att det visserligen kan finnas skäl för trafikplikt, men att det går emot myndighetens uppdrag och kan hämma konkurrensen. Kravet på antal producerade flygstolar sänks för flera av rutterna, ökar för en (Arvidsjaur) och är oförändrat för en (Hagfors). Kravet på antal producerade turer behålls oförändrat för samtliga rutter. En annan viktig förändring är att de fasta slingningarna avskaffas, vilket innebär att flygbolagen själva kan välja hur de drar rutterna.

Utredningen tycks vara välskriven och förslagen väl underbyggda. Vad som saknas är i min mening en tillgänglighetsanalys av Storuman. Att återgå till den gamla ordningen utan fasta slingningar kan vara bra och medföra ökad flexibilitet, men som man skriver i utredningen krävs vissa regleringar av hur rutterna får slingas. En annan risk är ökade kostnader om rutterna sprids ut på olika operatörer och inte kan slingas. I sin helhet verkar det dock vara en välgjord utredning, även om jag inte har läst igenom hela.

/Upp med händerna
Dick
2022-02-08 19:54:07
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
"En allmän trafikplikt för Mora innebär dock att Trafikverkets övriga åtaganden i området behöver omprövas. Dagens åtagande i Tåg i Bergslagens trafik Borlänge-Mora ger tillgänglighetseffekter för Mora, Orsa och Älvdalen i samma kriterier som en flygtrafik skulle ge."

Även Rättvik/Tällberg/Leksand/Insjön mfl får tillgänglighetseffekter av tåget men inte flyget.

Tåg eller flyg, det är frågan.

Svaret blir?
Upp med händerna
2022-02-08 23:55:08
SV: Trafikplikt på MXX. Hur blir det med SQO o ...
@Dick
Försåvitt plånboken medger att MXX upphandlas lär så ske. Visserligen får vissa kommuner sämre tillgänglighet om flyget ersätter tåget, men troligt är att Tåg i Bergslagen fortsätter köra Mora-Borlänge men finansierat av enbart regionala medel. Dessutom körs SJ Intercity Mora-Borlänge/Stockholm. Många kommuner, inklusive Mora, får betydligt bättre tillgänglighet med flyg jämfört med tåg.
/Upp med händerna
 

Tillbaka

Pilotshop
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn