Skriv ut  

Rakare flygvägar ger mindre miljöpåverkan

Miljö, Anders Carlsson, den 24 oktober 2017
Kortare flygvägar ger mindre utsläpp. Men flygbolagen flyger sällan kortaste vägen, visar siffror från LFV och FOI. Ökar användningen av raka flygvägar kan flygets miljöpåverkan minskas väsentligt.

K-strimma

Transportstyrelsen har tillsammans med FOI och LFV analyserat hur beräkningen av utsläpp från flyget kan förbättras. Forskningsrapporten visar att den beräkningsmodell som FOI använder i dag underskattar den verkligt flugna sträckan med 8 procent.

För att få en uppfattning om flygets totala klimatpåverkan har studien undersökt hur långa de faktiska flygvägarna är i förhållande till de beräknade flygvägarna, samt vilka flyghöjder trafiken har. Bakgrunden är att de beräkningar av utsläpp från flyget som hittills gjorts i Sverige har underskattat flygsträckorna, eftersom de utgår från den rakaste och kortaste möjliga flygvägen. I själva verket flyger flygbolagen aldrig den rakaste vägen.

– Om man jämför den beräknade bränslemängden med den mängd flygbränsle som faktiskt sålts skiljer de sig med omkring 10 procent. Slutsatsen från forskningsprojektet innebär större möjligheter att ytterligare förbättra våra beräkningar och få en ännu bättre bild över hur långa flygningarna faktiskt är, säger Therése Sjöberg, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Forskningsprojektet visade att de faktiska flygvägarna i svensk inrikestrafik år 2016 var ca 8 procent längre jämfört med kortaste flygvägarna, med en variation mellan 4 – 12 procent på analyserade sträckor. I jämförelse med övriga Europa innebär det låga värden. I projektet har FOI via LFV fått tillgång till verkliga radarspår från totalt 2 200 flygningar inrikes under några veckor 2016. Genom radarspåren har FOI kunnat förfina beräkningsmodellen så att skillnaden mellan beräknad och faktiskt flugen sträcka minskat med omkring 8 procent.

– Det innebär att Sveriges möjligheter att beräkna utsläppen från flyget väsentligt förbättras. Och då ska man komma ihåg att Sverige redan ligger i framkant, säger Therése Sjöberg.

Projektet har samtidigt gett ytterligare kunskap som i framtiden kan leda till lägre bränsleförbrukning och därmed en minskning av flygets klimatpåverkan.

– Bland annat har det gett LFV nya möjligheter att kunna leda flygtrafiken på ett bättre sätt så att både utsläpp och kostnader minskar, avslutar Therése Sjöberg.Kommentera artikeln
Det finns 12 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

Re:Re:SIV
Skrivet av Foliehatten, 2017-10-25 19:35:27
Eftersom du inte verkar ha lyckats skriva i rätt namn/rubrikrad så blir det lite svårt att förstå vad du menar och vem du svarar...
Att flygplatsen ligger där den ligger... Det får du nog försöka komma över...! :D :D :D Rart!
Anmäl inlägget
Den visste var den tog! :-)
Skrivet av Re:SIV, 2017-10-25 18:34:47
Jo CB, snöröjning, göra i ordning bansystem på sommaren you name it. Vet att det inte finns några ursäkter ändå styrs vi runt halva Sverige för att landa på ett stråk ute i spenaten vid Arlanda!
Anmäl inlägget
Re:SIV
Skrivet av Foliehatten, 2017-10-25 10:57:45
Typiskt inlägg där man tror sig veta och väljer att spy galla på felaktiga grunder.
Är du så konspiratoriskt lagd att du tror någon leder trafik onödigt långt?! För att...?
Är det möjligt att det finns anledningar som du inte känner till?!
Anmäl inlägget
Fortsatt studie?
Skrivet av Hallänning som vet allt, 2017-10-25 03:01:42
Therese gjorde det lätt för sig, snart kanske hon får lägga ihop sina "nya" kunskaper med frågeställningen, varför flyger de inte alltid den kortaste vägen? Hon kan ju få fråga länsstyrelsen i Västra Götaland, de kommer att svara: -"Det är viktigt att bullra på rätt ställe"! S.k. miljörestriktioner på GOT/ESGG upp till FL100 på SID bana 21 mot Laban.
Anmäl inlägget
Svar till Siv
Skrivet av Bosse, 2017-10-24 21:41:00
Självklart kan inte tänka TMA när man pratar raka flygvägar såvida man inte råkar komma söderifrån mitt i natten, är ensam i TMA:t och bana 01 är i bruk.
Anmäl inlägget
Great Circle
Skrivet av Siv, 2017-10-24 20:33:08
Ser man radar för STHLM TMA blir man mörkrädd vad långt man måste åka för att ta sig från A till B. Hela tids långa omvägar.
Anmäl inlägget
Medvind
Skrivet av Ture, 2017-10-24 17:07:42
I snitt så är alltid den kortare flygvägen mer miljösmart. Du måste ha haft mycket motvind i livet:)
Anmäl inlägget
Gubbsnack
Skrivet av Karl-Oskar, 2017-10-24 17:03:40
Det ena utelsuter väll inte det andra. Om flygvägarna blir mer flexibla så är väll det ett steg i rätt riktning. Kritik som er brukar ofta stoppa inovantiva människor och all utveckling blir stillastående. Känner igen det från gubbföreningar där man ska hålla i gamla traditioner.
Anmäl inlägget
När ska dom fatta?!
Skrivet av Direktroute, 2017-10-24 15:40:22
"– Bland annat har det gett LFV nya möjligheter att kunna leda flygtrafiken på ett bättre sätt så att både utsläpp och kostnader minskar, avslutar Therése Sjöberg."
Härligt med kompetent folk...! Hur i f-siken ska vi komma åt problemet om inte personer som Therese fattar den verkliga orsaken till att man inte flyger närmsta vägen!
Anmäl inlägget
Totalt missförstånd!
Skrivet av X, 2017-10-24 12:22:25
Kortaste vägen är inte nödvändigtvis den klimatsmartaste vägen. Bara i stillastående luft, vilket i praktiken aldrig inträffar över längre sträckor. Den klimatsmartaste vägen är den som ger kortast flygtid dvs utnyttjar vindar bäst. Det kan vara värt att flyga en geografisk omväg för att utnyttja eller undvika en jetström. Sök mycket medvind och lite motvind alltså. Att flygbolag undviker dyra luftrum är däremot INTE klimatsmart.
Anmäl inlägget
Flygnivå
Skrivet av Seupp, 2017-10-24 10:29:45
Allt som oftast blir man tvungen att sjunka mycket tidigare än optimalt nere på kontinenten, vilket innebär en större bränsle åtgång också.
Anmäl inlägget
Kortaste flygväg
Skrivet av Janne, 2017-10-24 09:36:55
Betyder det att FRAS inte fungerar? Jag tror flygbolagen självklar vill ha den kortaste vägen men luftrumsindelning medger inte detta. Luftrum -98 medförde längre flygtid för många linjer.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev