Skriv ut  

Utökat driftstöd till Svenska regionala flygplatser

Flygnyheter, Redaktionen, den 28 juni 2024
Driftstödet ökar nu från 106 miljoner kronor till 210 miljoner kronor och fler flygplatser får ta del av stödet. Nu ska Trafikverket bestämma exakt vilka som blir berättigade och hur mycket pengar som var och en av flygplatserna kommer att få.

Den nya förordningen anger att alla flygplatser som är berättigade till driftstöd ska få ett grundbelopp som är lika för alla. Kriterierna för att få det nya stödet är att flygplatserna ska vara beredskapsflygplatser, ha upphandlad trafik eller ha inrikes linjetrafik i betydande omfattning. Dessutom ställs krav om att flygplatserna ska bli fossilfria.
 
Det är första gången på flera årtionden som staten ökar det statliga stödet till de regionala flygplatserna. Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser, skriver i ett nyhetsbrev att det nya driftstödet är mycket välkommet: ”Detta under en tid när kostnaderna ökat markant och det blivit fler flygplatser som fått dela på samma pengar. Det svenska inrikesflygets återhämtning efter pandemin har också varit svag, vilket skapat press på flygplatsernas ekonomi.” 
 
Peter Larsson uppskattar också att det kommer finnas en bonus för flygplatser som uppnår fossilfrihet. Vissa flygplatser är redan fossilfria, andra arbetar för att ställa om till fossilfrihet. 
 
I den nya förordningen finns inskrivet ett max-tak, om att stödet inte kan bli mer än 75 procent av de faktiska underskotten. Peter Larsson tolkar det som att regeringen på sikt har ambitionen att långsiktigt säkerställa finansieringen för de regionala flygplatserna med en statlig finansiering som motsvarar 75 procent av de verkliga underskotten. Som skäl för detta är inte minst flygplatsernas ökade betydelse i det kraftigt försämrade omvärldsläget och därmed också viktiga del av Sveriges infrastruktur i Nato.
 
– Vi kommer få anledning att fortsatt bevaka och driva på i frågan så att staten fortsätter öka stödet och därmed säkrar finansieringen av de regionala flygplatserna. Dagens besked är en bra början, avslutar Peter Larsson.Kommentera artikeln
Det finns 1 kommentar/er.
Du kan inte skriva någon kommentar nu eftersom denna möjlighet endast ges i 120 timmar efter det att nyheten skapades.
KopplingDu kan skapa en egen tråd i vårt Flygforum om nyheten

inrikes flyget 20% ner under Juni
Skrivet av thomas , 2024-07-03 09:35:32
Vad spelar flygplatsstödet för roll när det är osäkert om några flygbolag finns kvar, när inrikes trafiken minskar hela tiden.
Man borde se till hela flyg infrastrukturen och agera efter den.
Anmäl inlägget
   Skriv ut   Tipsa en vän
HDI
Pilotshop
Air-BP
Vemco
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev