Tråden startades av: Steffo  2019-06-11 11:12:07
Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt 
Någon som vet när tilldelningen blir offentlig? Vilka flygbolag som tilldelas de olika sträckorna? Och varför dröjer det? Oktober närmar sig med stormsteg!

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Steffo
2019-06-12 18:54:48
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Steffo2: Inte alls omöjligt. Ofta skriver dom i sina förfrågningsunderlag att man inte garanterar någon volym och/eller att uppdragsgivaren har rätt att inte teckna avtal om prisbilden inte ligger i nivå med den förväntade.
De låter dock orimligt för om fallet vore sådant borde dom i samband med sitt förfrågningsunderlag angivit ett maxbelopp som flygbolagen måste acceptera som högsta tänkbara betalning för den tjänst/vara som skall utföras.
Steffo2
2019-06-12 16:30:27
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Kan det vara så att de anbud som kommit in, även de lägsta ligger högre i pris än vad man budgeterat för hos Trafikverket? Man har helt enkelt inte pengar till det man vill ha!
Steffo
2019-06-12 11:56:59
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Du får nog läsa vad jag skrev en gång till, för jag skrev precis det du säger.
Sv Steffo
2019-06-12 11:13:10
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Man kan mycket väl besluta att inte tilldela någon flygningarna.
I upphandlings underlaget kan man ha en klausul att man kan komma att inte tilldela någon uppdraget.

Har sysslat en hel del med upphandling i offentlig miljö.
Steffo
2019-06-12 09:19:19
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Linken: Är det så att ingen anbudsgivare klarat samtliga skall-krav borde dom kommit ut med en tilldelning där ingen tilldelas nånting. Enligt LOU har man inte rätt att revidera sina skall-krav i efterhand efter att anbudstiden utgått - detta då anbudsgivare som tidigare inte ansåg att dom klarat skall-kraven inte kunnat lämna anbud, kallas för likabehandlingsprincipen.
Så vi kan nog utesluta din teori om att ingen anbudsgivare klarat alla skall-krav.

Så vitt jag vet har ingen kontakt tagits med anbudsgivarna, det brukar innebära att man internt hittat något som man inte riktigt är nöjd med. Det kan vara så att dom ställt för snälla krav som anbudsgivarna i sin tur lyckats hitta luckor i, som visade sig först vid eventuella anbud...
Linkan
2019-06-12 08:10:36
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Kan det vara att inget bolag lämnat in ett helt giltigt anbud?
Finns skall krav måste de vara besvarade och uppfyllda.
Normalt förkastas alla anbud där skall kraven inte är uppfyllda.

Troligen är det flygbolagen som lämnat ett icke fullständigt anbud.
Skall anbuden vara bindande till ett visst datum behöver man inte ge besked långt i förväg. Det räcker om man ger besked sista dagen.

Steffo
2019-06-11 22:06:09
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Fel ES, anbudsgivarna kan förlänga giltighetstiden på sina anbud. Bara maila in.
ES
2019-06-11 16:06:48
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Anbuden är bindande till på måndag 17/6, staten verkar ha svårt att få fram stålarna som krävs. Tecknas inga avtal innan dess så börjar anbudsprocessen om...

Pappa staten
2019-06-11 13:16:50
SV: Upphandlad flygtrafik med Trafikplikt
Inget besked har kommit än och berörda parter (flygbolag och flygplatser) har fått noll info. Detta är något för uppdrag granskning.
 

Tillbaka

Volflight
Air BP
BAM
Flygrevyn
Pilotshop
Flygtorgets nyhetsbrev