Tråden startades av: Anonym  2021-01-14 11:06:36
Arbetsgivare och Arbetstagare i Flygbranschen 
Varför är klyftan så stor mellan arbetsgivare och arbetstagare i flygbranschen? Jag har funderat på vad det här fenomenet kan bero på, är det så i alla företag och branscher? Mitt svar blir nog nej, det här är unikt för flygbranschen.

Kanske finns svaret i flygbranschens historia, tiden då det ansågs väldigt märkvärdigt att arbeta med flyg, såväl på marken som i luften. Misstolka mig inte nu, det kan ses som ganska märkvärdigt och fascinerande än idag, men jag tror att här hittar vi början till klyftan mellan ägare och anställda.

I historien ligger nog även det faktum att vi tidigare hade bolag med anställda som arbetade mot ett gemensamt mål, en gemensam framgång. I och med att flygbolagen på den tiden levde i någon form av monopol så var vinsterna ganska självklara. Tiderna förändrades när flyget blev en del av allas vardag, alla skulle kunna resa och se världen. Lågprisbolagen såg marginalerna och tog för sig.
Glansen och prestigen att vara en del av flygbranschen började sakta försvinna och fokus blev entydigt, lönsamhet, och då menar jag lönsamhet i form av avkastning och vinst på sitt ägande. Om jag förstått det rätt så har Wallenbergs intresse i SAS varit ett stöd för att svenskt näringsliv ska ha en fungerande infrastruktur och det säger väll allt. Intresset verkar dock ha svalnat, flygbranschen tillhör inte längre någon slags svensk allmännytta, baserad på filosofin "av alla till alla utan framgång och avkastning”.

Min avslutande fråga är: varför jobbar inte arbetsgivare och arbetstagare gemensamt mot samma mål? Alla vill väl i slutänden ha ett arbete att gå till och vad gäller framtiden är min övertygelse att det kommer bli en självransakan i frågan vad man är värd oavsett arbetsgivare eller arbetstagare.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

T.
2021-01-14 14:54:16
SV: Arbetsgivare och Arbetstagare i Flygbranschen
Till att börja med: En väldigt bra fråga, välformulerad och utan de "pajkastningstendenser" man annars ser på Flygtorget.

Jag har också funderat kring detta många gånger, men lyckas aldrig landa i något bra svar, men egna spekulationer handlar ofta om hur oförstående olika grupper är för varandras uppgifter.

Alla verkar leva i tron om att den egna insatsen är vad som verkligen håller flygplanen i luften och passagerarna nöjda. Det kan ha att göra med den komplexiteten.

Det kan också ha att göra med subkulturer där väldigt lite inflytande från andra områden tränger in.
Puckelbro
2021-01-14 11:29:15
SV: Arbetsgivare och Arbetstagare i Flygbranschen
Klyftan har sin grund i att man en gång i tiden beslutade att valda grupper inom flyget skulle ha höga inkomster och hög status, kosta vad det kosta ville. Så länge branschen var helreglerad och statens kassakista stod vidöppen fungerade detta hyfsat. Man bör dock notera att en stor del av de som uppbär dessa gamla privilegier helt saknar förståelse för detta. När flyget sedan avreglerades och de gamla bolagen fick någon form av krav på sig att vara fungerande företag blev de strukturella problemen uppenbara. Hittills så har man rundat mycket genom både öppna och dolda subventioner med skattemedel. Frågan är hur länge detta är hållbart.

Om du tror att klyftorna mellan arbetsgivare och arbetstagare är stora nu, då kan du ju föreställa dig vad som skulle hända om man tog bort subventionerna och tvingade bolagen till lönebildning och arbetsvillkor jämförbara med resten av den privata sektorn. Jag medger att en viss mindre anpassning har skett men flyget, i synnerhet då de gamla statliga har fortfarande en lång väg att vandra innan de blir fungerande företag.
 

Tillbaka

Pilotshop
BAM
Flygtorgets nyhetsbrev
Flygrevyn