Tråden startades av: Upset  2023-03-06 21:03:09
Fjärrstyrda torn och dimridåer 
Umeå som just börjat styras från Arlanda säger att fjärrstyrningen sänker kostnaden.
Skellefteå hävdar att lokal flygledning är betydligt billigare.
Det är väl ändå otroligt att det inte går att få ett klart besked om hur den nya tekniken står sig ekonomiskt.

Svar på ovanstående inlägg (Senaste högst upp). Ändra sortering

Jonna
2023-03-20 14:03:44
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Dyrt, dyrt, dyrt och hur mycket kommer det att kosta Luftfartsverket att erbjuda fria hemresor, hotell mm till de som inte vill flytta ner till en av världens dyraste huvudstäder. Dyra bostäder och betydligt dyrare levnadskostnader. Ligger tyvärr inte i kalkylen....
Olle S
2023-03-20 11:29:19
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
"En förändring innebär ofta försämring för någon part och förbättring för någon annan part!"

Snacka om att slå in öppna dörrar! :D :D Men det är ju inte direkt applicerbart i den här frågan! Möjligen att det blir bättre för flygledarna som får nya fräscha lokaler men sämre för flygbranschen med ett dyrt system som är sämre än traditionell flygtrafikledning.
Samma flygledare gör samma sak som tidigare men med risker i överföring av data och att fler torn ligger under samma central.
Johan
2023-03-20 10:10:16
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
RE: Sv FL 4
2023-03-19 15:19:39

Det är tydligen VÄLDIGT svårt att förstå! Med undantag för de flygledare som jobbade på de berörda tornen så är detta RTS egentligen inget dåligt för yrkesgruppen.
Väldigt få flygledare har flyttats mot sin vilja, den största gruppen i Sturupstornet får byta till ACC, i de andra tornen har man bytt arbetsgivare i de fall det finns något närliggande torn och en del har valt att byta karriär helt och hållet. Men det är ganska få individer vi pratar om.
De flygledare som nu kommer till RTC i tex Stockholm tror jag inte tycker det är dåligt. En större arbetsplats med fler kollegor och nya lokaler.
Så jag är ledsen att göra dig besviken, detta är inte dåligt för yrkesgruppen flygledare. En skriande brist på flygledare i hela världen gör att ingen flygledare kommer att bli av med jobbet pga arbetsbrist.
Som så många gånger för drivs denna debatt av personer som hoppas och tror att det ska vara dåligt för en yrkesgrupp man är lite avundsjuk på och som man tror har det bra. Jag är ledsen att göra dig besviken.
Det vi ser idag är fler arbetsgivare som tvingas konkurrera om löner och villkor. I flera länder i närregionen tvingas man höja flygledarlöner rejält för att locka till sig flygledare. Detta leder till att fler lämnar Sverige och bristen kommer att bli värre. Stora pensionsavgångar gör det ännu värre.
Att RTS är en dyr, dålig och ineffektiv lösning påverkar ju inte personen flygledare men det är väldigt dåligt för flygbranschen.
Sv FL 4
2023-03-19 15:19:39
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
En förändring innebär ofta försämring för någon part och förbättring för någon annan part!

Exempelvis varuhandel via postorder/internet. Den lokala butiken förlorar kunder och internet handeln vinner kunder.

Den enes bröd den andres död. Så har det alltid varit mer eller mindre.

Det är utveckling/rationalisering.

Upset
2023-03-19 13:06:33
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
De som påstår att fjärrstyrning är billigare verkar redan räknat in en helt avgörande parameter, nämligen multi kontroll där en flygledare jobbar på flera flygplatser samtidigt. Detta är en förändring som ännu inte sett dagens ljus och frågan är om det är korrekt att räkna in en så osäker besparing.
Flera aktörer är tveksamma till att multikontroll ens kommer godkännas.
FL 4
2023-03-19 08:48:25
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Skottland lade ner sina stora planer på fjärrstyrning. FAA stoppar Leesburg pga att SAAB inte kan uppvisa dokumentation på att säkerhetskraven uppfylls. NATO begär stopp av RTS av säkerhetsskäl. LFV döljer allt kring ekonomin, fortfarande. RTS visar sig inte vara kompatibelt med andra framtagna lösningar och försämrar säkerhet och effektivitet för de svenska ATS som tvingas över till RTC, senast Umeå och under 2023 skall Malmö gå samma väg till mötes. RTC har svårt att attrahera ny personal och befintliga söker sig bort. Pilotföreningen pekar på allvarliga problem när det gäller färdplanering redan nu och att det förvärras ju fler som ansluts till samma central. Hur många varningsklockor krävs för att en rejäl funderare tas på ifall det är rätt väg att gå med RTS? Det vore enkelt att låta en oberoende part granska ekonomin till att börja med, sedan kan man fortsätta med att granska andra aspekter som tex ifall det är ok att försämra situationen för piloternas färdplanering. En förändring skall ju inte innebära en försämring för en annan part, här har LFV ”glömt” att se till helheten.
Carsten
2023-03-15 14:38:44
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
NATO vil sige nej til, at lande fjernstyrer flyvekontrol. Risiciene er for store ifølge et dokument sendt til Kommissionen. Vil medlemsstaterne tage dette alvorligt, og hvordan vil politikerne agere.
Lubbis
2023-03-15 12:34:57
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
https://www.youtube.com/watch?v=HCWQj1V2X94&ab_channel=NBC4Washington
Bertil1
2023-03-15 07:49:17
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Det är förvånande att SAAB har gått med på att Linköpings flygplats skall fjärrstyras. Det borde ju vara av stort värde att flygledare på plats eftersom det är mycket test- och provflygningar som görs från flygplatsen. Men eftersom SAAB även är leverantör av det tekniska systemet för fjärrstyrning väger tydligen det tyngre.
Niclas
2023-03-15 07:37:59
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Den som lever får se hur det blir!

Ett som är säkert det blir förändringar och rationaliseringar kommer att ske.

Carsten
2023-03-14 20:59:43
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
To ikke så sjove nyheder om RTS.

1. Linköpings forbindelse med Sundsvall er i problemer, og de har været tvunget til at lukke flyvekontrollen flere gange på det seneste.

2. Den amerikanske luftfartsmyndighed FAA siger nej til fjernflyvekontrol og SAABs system i Leesburg skal lukke ned fra midten af ??juni 2023.
FL 4
2023-03-14 14:38:09
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Precis som Charles HRExpert säger: påhittade vinster. I övrigt en bra beskrivning av de galenskaper som pågår i LFV. Och de enorma belopp som plöjs ner, både tidigare, nu, och i framtiden, hade kunnat användas mycket klokare. Synd och skam att ledning och styrelse inte törs ta det rätta beslutet att lägga ner. Att de flygplatser som har haft rätten att välja, uteslutande har valt bort Rts talar sitt tydliga språk. Man har beslutat utefter ekonomi och valet har varit enkelt eftersom Rts är olönsamt i alla aspekter. Påhittade vinster; det är skamligt ledarskap och väldigt alarmerande!
Andersson
2023-03-14 11:54:19
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Passagerare Sundsvall 2022: 47367
Passagerare Sundsvall 2014: 278579


Charles Chef&HRExpert
2023-03-14 10:56:47
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Inlägget om "besparingar" är infantilt!

Om vi fortsätter i samma anda och besparingarna alltså ska bli 1.128.048 kronor och man ställer det mot investeringskostnaderna som är en miljard så tar det alltså ca 886 år innan man når breakeven..!

Nej så infantilt kan man givetvis inte presentera siffrorna! Tror det enklaste är att konstatera att LFV ALDRIG har presenterat siffror som indikerar en verklig besparing, dom vet att det inte går. Utöver detta, de flygplatser som själva får välja i upphandlingar, dom väljer INTE RTS. DOM VÄLJER INTE RTS!

Inlägget om besparingar är så oerhört okunnigt och omoget att det inte förtjänar ett bemötande men ok.
Precis som någon skriver, det är en stor skillnad i mängden trafik nu efter pandemin, dessutom ska man veta att det har jobbats MYCKET övertid!

Vidare, LFV har blivit av med 12-14 flygledare (och det lär bli fler) under övergångsperioden. Till en kostnad av ca 5-6 miljoner per flygledare.
Förtroendet för LFV som arbetsgivare är rekordlågt, det är iofs svårt att kvantifiera men bra är det väl inte för LFV.

Vidare, de ökade kostnaderna på centralerna där man måste utöka bemanningen, när tex ESMS blir RTS, är det ingen som räknar in i kostnaderna för RTS.

Vidare, så har man i sista momangen insett att det krävs OLDI (torn1) på en del torn. Detta ska man nu införa till en enorm kostnad. Troligen krävs det att man installerar i alla cabbar för att dom måste vara identiska. Kostnad, enorm!

Vidare, banljus...! Otroligt svårt att få det att synka mellan vissa flygplatser och RTC.

Vidare, RPUns livstid hinner gå ut innan tex ESMS är fullt integrerat på RTC och då måste man ha en annan lösning på detta under övergångstiden. Kostnad, astronomisk!

Vidare, det får konsekvenser även för ACCna (som redan har problem att täcka upp för stora pensionsavgångar) som nu inte får så många elever som dom behöver eftersom så många lämnar operations så att eleverna måste gå dit. Kostnad för den övertid som kommer lite längre fram, enorm!

Vidare, alla de andra argument som nämnts tidigare med personalpolitik, förlorade skatteintäkter för mindre kommuner, riskerna i dessa oroliga tider, kostnaderna, kostnaderna, kostnaderna och återigen kostnaderna.
Vidare, hur länge kommer de flygledare som jobbar på andra sidan "lönegapet" acceptera att deras kollegor 50 meter därifrån tjänar mer. En mer enad TWR-flygledarkår kommer att ställa mer krav!

Det är och förblir ett fiaskoprojekt som helt omintetgör möjligheten att utveckla modern teknik som hade varit bra för flygbranschen. Riskerna ställt mot en (påhittad) vinst är så oerhört stora! Det går aldrig att räkna hem.

Det har blivit lite av en sektvarning i den lilla grupp som förespråkar RTS och vår ledning och styrelse vågar inte vara dom som tar nesan att lägga ner projektet.

Tack för mig!
Sv FL 4
2023-03-14 10:12:58
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Läs gärna inlägget gjort av Re:Charles får du en uppfattning om besparing av personal.

Re:Charles
2023-03-11 19:22:19


SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Igen och igen Charles.

Teknik är alltid dyrt i början. Kanske tom tekniken i fortsättningen kommer vara dyrare än det traditionella.

Men vet du vad.

2014
NN - 9 anställda
NO - 5 anställda

(0,5-1,5 för många men för klara semester var det som krävdes)

2020-2023
NN+NO tillsammans 10 st + 0,5 och då är även bemanning ESKS (dec-apr) inkluderad.

Räkna på vad 3,5 FL kostar på år så sparas det rätt mycket eller? Sedan plussar vi på vad Sälen betalar.

Tack för mig
FL 4
2023-03-13 22:08:44
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Sunes siffror när det gäller flygledares medellöner stämmer möjligen ganska bra. Sedan börjar det skena iväg. Det går inte åt färre flygledare, möjligen för att trafiknedgången har varit så kraftig, men normalt är det ingen skillnad. Däremot ökar teknikkostnaderna och personal för detta lavinartat. Detta kommer också att förvärras ytterligare med anledning av hur lätt det är att störa system med hjälp av manipulerad teknik, vilket vissa stater gjort sig kända för.
Om svaret är multipel drift så är detta långt ifrån godkänt och om det någon gång skulle bli det under vissa förutsättningar så är det på bekostnad av flygbolagens möjligheter att operera effektivt. Alla är förlorare på RTS. Hade det funnits siffror från LFV så hade dessa bevisat det stora misstag som begåtts. LFV döljer siffrorna av ren självbevarelsedrift. Det är ju inte kul att behöva skämmas. Men den dagen kommer, förr eller senare.
Bertil1
2023-03-13 11:04:23
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
@Jacob,
Om nu Sunes siffror och mer i hans inlägg är fel vore det ju bra om du korrigerar det med de fakta som gäller enligt dej.
Jacob
2023-03-13 09:01:50
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Så många fel i Sunes inlägg att det blir tragikomiskt. Låter som en LFV-ekonom! :D
Sune
2023-03-12 15:48:49
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Medellönen flygtrafikledare är 71.000 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023.
Kostnad 2023 inklusive arbetsgivaravgift mm 94.004 kronor per månad och trafikledare.
Dvs totalt per år 1.128.048 kronor per flygledare 2023.

För 3,5 flygledare under tio år minst 44 miljoner med löneökningar.
Vi kommer under ett antal år framåt se ett ökat antal RTS torn.
Vi kommer att få en kostnadsminskning för trafikledare på ca 100 miljoner under 15 år.

Vissa torn kommer fortsättningsvis att vara manuella.

Niclas
2023-03-12 15:25:28
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Flygtrafikledningens framtid är mer digital, säker, flexibel och i allt högre grad fjärrstyrd. Det nya Remote Tower Centre RTC Stockholm är nästa stora framsteg i denna snabbt föränderliga sektor.
Charles Chef&HRExpert
2023-03-12 11:05:39
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Pilot sedan 30 år... Svensk pilotförening är ju väldigt kritisk till detta projekt! Men du har förstås mer kunskap och förståelse kring detta...?! :D Nåja.

Det har egentligen bara gjorts en enda genomlysning av ekonomin i detta projekt, "tyvärr" gjordes den av arbetstagarnas konsult.
Då sågades projektet rejält för att det ansågs kosta för mycket och den eventuella vinst som projektet själva ansåg sig fanns var så liten att ställt till riskerna så var det ett helt orimligt projekt.
Många anser felaktigt att det är protektionism. De flesta flygledare i de drabbade tornen (Visby blev ju inte av eftersom försvarsmakten tyckte det var ett dåligt projekt) har ju valt att inte följa med, så nu finns det ju inga flygledare överhuvudtaget som kan anse att det är dåligt pga flyttade jobbtillfällen mm.
Tror nog att de flesta skulle tycka det var ok att jobba på tex RTC Stockholm med fler kollegor mm. Eftersom bristen på flygledare är ENORM i hela västvärlden handlar det ju inte heller om att någon är rädd för att bli av med jobbet! Jag vet att en del som skriver här hoppas innerligt att så vore fallet men tyvärr, så är det inte. Så att det skulle handla om protektionism är ju direkt felaktigt.

Ytterligare en större arbetsplats för flygledare (utöver de två ACCna) leder till fler enade flygledare som kan ställa krav! Det är väldigt bra för yrkeskåren men väldigt dåligt för arbetsgivaren! Det har inte LFV fattat ännu men det kommer dom att bli varse om.
Charles Chef&HRExpert
2023-03-12 10:45:51
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Re:Charles
2023-03-11 19:22:19

Och hur mycket övertid har dessa 10,5 fl jobbat?! Precis, det går inte riktigt att jämföra. Lägg därtill alla "runtikringtjänster" som tillkommit.

Det går inte att komma ifrån, RTS är gammal teknik till astronomiska summor samt större osäkerhet i den omvärld vi nu har.

Absolut görs det investeringar i nya projekt men i just detta fall är dom så stora så att det går aldrig att räkna hem. LFV försöker ju inte ens presentera siffror att det går att räkna hem! Smaka på det igen! Dom försöker inte ens visa siffror som påvisar att detta är ett ekonomiskt hållbart projekt! Det tycker jag bevisar allt!
Det hade varit så enkelt att bara presentera en kalkyl som bevisade att det finns ekonomi i detta projekt men det klarar man inte av!
Sen blir all annan diskussion kring detta projekt helt meningslös.

Pilutta
2023-03-12 10:38:59
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Du ”pilot sedan 30 år”, uppenbarligen utan eget namn.
Helt uppriktigt tror jag inte att du flyger. Om du gör det borde du vara medveten om att myndigheten skrivit in en restriktion för vilka flygplatser du faktiskt får välja om du flyger till en Remote-flygplats.
Eller har det gått dig förbi?
Fundera lite på varför myndigheten gjort det, och konsekvenser när fler flygplatser styrs från samma plats.
Re:Charles
2023-03-11 19:22:19
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Igen och igen Charles.

Teknik är alltid dyrt i början. Kanske tom tekniken i fortsättningen kommer vara dyrare än det traditionella.

Men vet du vad.

2014
NN - 9 anställda
NO - 5 anställda

(0,5-1,5 för många men för klara semester var det som krävdes)

2020-2023
NN+NO tillsammans 10 st + 0,5 och då är även bemanning ESKS (dec-apr) inkluderad.

Räkna på vad 3,5 FL kostar på år så sparas det rätt mycket eller? Sedan plussar vi på vad Sälen betalar.

Tack för mig

FL 4
2023-03-11 17:46:09
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Det som behövs är att våra kära riksdagspolitiker tillsätter en oberoende utredning och inte låter LFV utreda sig själv en gång till med förväntat resultat. En oberoende utredning kommer TVEKLÖST att visa att RTS skrotas och pengarna läggs i fortsättningen på utveckling som ger en ökad flygsäkerhet och minskade kostnader i bästa fall. Just nu är vad som helst bättre än att fortsätta ösa pengar i det bottenlösa och framtidslösa RTS-hålet.
Sv Charles Chef&HRExpert
2023-03-11 15:26:49
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Vad är det du inte förstår?

Visst kostar det inledningsvis men väl utbyggt kommer det att bli mycket billigare.

Är pilot sedan snart 30 år och har inget emot fjärrstyrda torn.

Vad sysslar du med????

Har du någon erfarenhet av flyget??Johan
2023-03-11 11:30:42
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Tyvärr ses all kritik av RTS som protectionism och de som talar för RTS för det oftast för att dom tror att det är dåligt för en yrkesgrupp som man tror har det förr bra.

RTS är ett GAMMALT projekt som, med gammal teknik, fått leva lite i skymundan i LFV och som nu ingen vågar avbryta. Kostnaderna är astronomiska och göms undan så gott det går. Ingen GD vågar vara den som säger att nu räcker det.

Det är en lösning som kommer från en tid när det ansågs exotiskt att sitta på ett annat ställe och göra en digital lösning. Det fungerar säkert på ställen där ingen vill bo och arbeta som flygledare, typ Australiens ödemark eller liknande. Men även så är det en extremt dyr lösning.

Det märks allt för tydligt att de som förespråkar RTS är dom som hoppas och tror att det är dåligt för en yrkesgrupp som dom inte vet så mycket om men som dom tror har det för bra.


Bubbi
2023-03-11 10:51:53
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Hur många anställda krävs för respektive lösning, flygledare, Remote?

Charles Chef&HRExpert
2023-03-11 09:53:04
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Men vad är det du inte förstår?! Det blir dyrare och kräver FLER anställda!
Nu väntar vi ett tag på att du funderat på detta.
Väntar...
Väntar...
Väntar...

Så nu kanske det gått in att RTS inte är lösningen på någonting utan drar fokus och pengar från andra projekt som skulle kunna gjort flygtrafikledning säkrare.
Mousekey
2023-03-11 09:16:27
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
If just for a moment you put aside the costs of RTC several of the comments below talk about rationilisation and that it is is good. Not everyone thinks that way. In Scotland one of the major issues for RTC was taking high paid jobs out of remote rural communities which has a bad effect on those small communities. People mention store checkouts as an example below. Maybe remote communities prefer to have someone employed that they can talk to and engage with and are part of a sense of community. Does the store employee replaced by a scanner feel better? Do they have a better life? Do the shoppers who have no one to engage with really have it better? Of course some will look at the costs but that is not the only issue and it applies to all automation not just RTC or shop scanners. There is a balance and society has yet to determine how far it wants to go as opposed to how far it can go.
Sv Niklas
2023-03-11 08:07:25
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Varför skulle flygledning vara ett område som inte skall rationaliseras?

Antalet flygledare kommer minska. När de flesta arbetar på samma ställe krävs färre flygledare.

Samhället utvecklas, idag kan vi även ha ett läkarbesök via internet eller telefon.

Varför ser ni inte möjligheterna i stället för att bara leta problem?

Är du personligen beroende av förändringen har jag viss förståelse för din negativa syn. Vid all rationalisering är det alltid några som blir personligt drabbade, måste flytta eller söka annat jobb. Men du är inte ensam många har råkat ut för liknande situation i flera andra verksamheter.

Se positivt på livets förändringar så kommer det inte att vara något problem för dig.

Vis av erfarenhet!
Niklas
2023-03-10 22:51:18
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Nedanstående inlägg är ju ett skämt..

Personen har noll insyn på hur det fungerar. Jag förstår att matvaruhandeln tjänar på att dra ner på personalen..

Det som skett är att 1 flygledare ersätts med 2-3 fler anställda i RTC. Antingen som tekniker, ws,rastlösare, schemaläggare.

Vi är inte emot ny teknik, utan ologiska beslut som ALDRIG ger någon besparing.
JE
2023-03-10 20:34:50
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Sv Bertil1/ i fallet med RTC så är det ingen rationalisering i form av färre antal arbetande flygledare så det går inte att jämföra med exempelvis självscanning och färre i kassan. Däremot så har RTC inneburit en ökning av antalet tekniker och stödfunktioner samtidigt som antalet flygledare är detsamma, och ännu har inte någon drift av en flygledare på flera flygplatser simultant godkänts eller prövats om det är möjligt också i verkligheten och därmed potentiellt en besparing.
FL4
2023-03-10 18:46:55
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
@ svar Bertil 1
Du blandar verkligen hej vilt med dina exempel på argument. Ungefär som när LFV skall försvara sitt projekt. Den senaste upphandlingen som vanns av ACR var hälften så dyr som RTC-alternativet. Att sedan LFV och SDATS aldrig vill redovisa siffrorna för vad deras drift kostar kan ses som ett bevis på att de inte vill skylta med det eftersom det då skulle bevisas att satsningarna har varit felaktiga. Det som driver projekten vidare är av prestigeskäl och ambitionen att mörklägga bara för att man som statlig aktör kan göra det. Helt obegripligt och något som verkligen borde granskas. Tyvärr gör man skadan bara värre ju längre det får pågå.
Sv Bertil1
2023-03-10 16:12:45
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Du som är övertygad att torn med flygledare är bättre kan väl presentera dina kostnader och utveckling.

I Sverige har de flesta jobb rationaliserats och det har givit oss betydande förbättringar i vår levnadsstandard.

Ett exempel. Det fanns en tid när alla matvarubutiker hade manuell betjäning. Det gav betydligt fler butiksanställda och butiker. Nu är de de självservice. Du kan plocka dina varor själv och göra självskanning. Du betalar i en automat och ingen kassör behövs.

Tycker du det är fel?

Många har blivit arbetslösa då handeln kräver allt mindre personal.

Det finns även idag butiker utan personal vissa tider där du kan handla.

Många industrier producerar betydligt mer idag med färre anställda.

Rationalisering heter det men det är inte alla förunnat att förstå!

Rationalisering har gett oss alla bättre levnadsstandard.

Även du har fått del av ökad levnadsstandard.@FL4
2023-03-08 13:06:01
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Ja, det är exakt som du skriver.
Vilseledning och mörkläggning är ju standard procedur inom alla statliga verk och myndigheter
FL 4
2023-03-07 22:37:58
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Fjärrstyrda torn kostar dubbelt så mycket som traditionella torn. Tekniken är oerhört kostsam och kommer aldrig att visa lönsamhet i jämförelse med att investera i förbättringar för de vanliga tornen. Lägg därtill att de drabbade orterna förlorar stora pengar i uteblivna skatteintäkter och köpkraft i och med de förlorade arbetstillfällena. Mer resurser krävs för att upprätthålla den tekniska driften i en central. Varje år som går innan det hela läggs ner är förlorade år och bortslösade pengar. Projektet är byggt på vilseledning och mörkläggning. Annars hade siffrorna presenterats för länge sedan.
Bertil1
2023-03-07 22:37:34
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
@Ekonomen,
Om du nu är övertygad om att fjärrstyrda flygplatser blir billigare kan du väl redovisa kostnaderna för en installation på exv Umeå samt beräknad driftkostnad per år.
Olle
2023-03-07 21:01:05
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Ekonomen, du vet faktiskt inte vad du pratar om. Du är förmodligen ytterligare en i mängden som tror att detta är dåligt för yrkeskåren flygledare och därmed tycker du det är bra.
RTS är och kommer att förbli ett ekonomiskt fiasko!
Ekonomen
2023-03-07 19:15:43
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Du skriver "LFV kör över Swedavia och låser in dem för alltid. Priset kommer att bli därefter.."

LFV driver inga flygplatser "Flygplatser i Sverige ägs antingen av staten och drivs av Swedavia, eller är privata eller kommunala. LFV driver inga flygplatser."

Fjärrstyrda torn kommer att minska kostnaderna framöver!

Utvecklingen går vidare.
Det fanns en tid då motordrivna fordon i England var tvungna att han en fanbärare som gick före och varnade folket. Häst och vagn behövde inte det.Greger
2023-03-07 18:07:04
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Svar ekonomen.

6-7 år drift för samma pris som LFV investerat i bara dumheter. Tornen på dessa flygplatser håller i minst 30-50 år.

LFV kör över Swedavia och låser in dem för alltid. Priset kommer att bli därefter…..
Mickem
2023-03-07 11:59:19
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Swedavia upphandlar inte lokal flygtrafikledning, LFV har fortfarande kvar monopolet på statens flygplatser. Tack till Anders Ygeman, dåvarande ordförande i Trafikutskottet, med stöd av SD.
Ekonomen
2023-03-07 10:51:56
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Sv Greger.

Du skriver "För dessa pengar hade Swedavia kunnat driva de befintliga tornen vidare i 6-7 år. Nu blir det istället mycket mer kostsamt för både Swedavia och flygbolagen....."

Vad tänker du då skall hända efter 6-7 år?
Skall man då investera i fjärrstyrning blir den investeringen betydligt dyrare samt att man haft driftkostnaden de 6-7 åren?

När man gör en investering får man en kostnad men på sikt kan man räkna hem investeringen och fortsättningsvis få en lägre kostnad.

Ju längre du väntar med att göra investeringen desto mer pengar kommer du att förlora.Bertil1
2023-03-07 09:23:30
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Ja det är helt otroligt så hemligt ett projekt kan vara. Anledningen är naturligtvis att LFV varit inblandat upp över öronen i projektet och inte kan eller vill uppge hur mycket det kostat i tid och resurser. Det borde åtminstone gå att få fram vad de senaste Swedavias flygplatserna betalt för sina fjärrstyrda torn. Det är ju en offentlig upphandling.
Greger
2023-03-07 09:10:25
SV: Fjärrstyrda torn och dimridåer
Har LFV någonsin gått ut offentligt om deras smarta investeringar och vad det kostar brukarna och skattekistan.

Du kan vara säker på att den initiala investeringen för att möjliggöra fjärrstyrningen från de fyra tänkta flygplatserna är långt över 250 MSEK inklusive all arbetstid, ny byggnad på Arlanda, kablage, master, konsulter och tekniken. För dessa pengar hade Swedavia kunnat driva de befintliga tornen vidare i 6-7 år. Nu blir det istället mycket mer kostsamt för både Swedavia och flygbolagen.....
 

Tillbaka

TFHS
Pilotshop
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev