Tråden startades av: La La La  2024-05-27 21:46:28
Medlare utsedda i tvist om avtal för kabinpersonal 
Från medlingsinstitutet 27 maj
”Efter begäran från parterna har Medlingsinstitutet beslutat om medling i tvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska Flygbranschen om tecknandet av ett kollektivavtal för kabinpersonal. Till medlare utses Erland Olauson och Anders Ferbe.”

Länk
https://www.mi.se/nyheter/2024/medlare-utsedda-i-tvist-om-avtal-for-kabinpersonal/

Vad tror vi händer här?
 

Tillbaka

Vemco
Pilotshop
Air-BP
HDI
Pilotshop
Flygrevyn
Flygtorgets nyhetsbrev